Adsorpcja i koadsorpcja Sn i Pb na powierzchni Ru(0001). Badania DFT.

W piątek 23 czerwca 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pani mgr Rafał Topolnicki z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: June 19, 2017
 

Silicen funkcjonalizowany

W środę 14 czerwca 2017 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pani mgr Agata Podsiadły-Paszkowska z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wygłosi referat.
Dodano: June 8, 2017
 

Badanie procesów utleniania i segregacji powierzchniowej zachodzących w stopach Fe-Cr-Si.

W piątek 9 czerwca 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pani dr Rafał Idczak z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: June 5, 2017
 

Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach GaN i Si

W piątek 2 czerwca 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pani mgr Katarzyna Lament z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: May 29, 2017
 

Badania cienkich warstw ftalocyjaniny kobaltu na powierzchni Ag(100)

W środę 31 maja 2017 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pani mgr Agata Sabik z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: May 25, 2017
 

Monolithic microcavities of wide-bandgap semiconductors: Single photon sources, weak and strong coupling phenomena

W piątek 26 maja 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym prof. dr hab. Detlef Hommel z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wygłosi referat.
Dodano: May 22, 2017
 

O roli defektów w luminescencji

W piątek 12 maja 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym prof. dr hab. Eugeniusz Zych z Wydziału Chemii UWr wygłosi referat.
Dodano: May 8, 2017
 

Zawiadomienie o śmierci Dr Stanisława Kwoki

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii i Dyrekcja Instytutu Fizyki Doświadczalnej
z głębokim żalem zawiadamiają,
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

Ś.P.
Dr Stanisław Kwoka
emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

Ceniony i lubiany wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń studentów, od roku 1966 związany z Instytutem Fizyki Doświadczalnej, pracownik naukowy Zakładu Fizyki Dielektryków od momentu jego powstania.
Specjalista fizyki materiałów dielektrycznych i ferroelektrycznych, autor i współautor wielu publikacji w tej dziedzinie.
Utalentowany eksperymentator.
Człowiek pogodny, życzliwy i uczynny. Wspaniały kolega i współpracownik.


Pożegnanie odbędzie się 5 maja o godzinie 12 przy ul. Pilczyckiej 139 (Parafia pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny)

a uroczystości pogrzebowe 6 maja o godzinie 14 na cmentarzu przy ulicy Grabiszyńskiej

Dodano: May 4, 2017
 

Struktura nadcząsteczkowa wybranych półprzewodników organicznych na powierzchni HOPG - badania STM

W środę 10 maja 2017 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan dr Tomasz Jaroch z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk wygłosi referat.
Dodano: April 27, 2017
 

30 years after SN1987A: Exploding stars with supercomputers and multi-messenger probes of the supernova engine

W piątek 21 kwietnia 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej oraz Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym prof. dr Kei Kotake z Fukuoka University w Japonii wygłosi referat.
Dodano: April 19, 2017
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego

W dniu 05.05.2017 r. o godz. 1215 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Jakuba Śliwińskiego


zatytułowanej:

„Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości”Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: dr hab. Nika Spiridis, prof. nadzw.
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw.
Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Dodano: April 18, 2017
 

Thermal Multiparticle Production as Hawking-Unruh Radiation

W piątek 7 kwietnia 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Satz z Uniwersytetu w Bielefeld w Niemczech wygłosi referat.
Dodano: March 30, 2017
 

Badania teoretyczne adsorpcji klastrów złota na powierzchni tlenków żelaza

W środę 22 marca 2017 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan dr Tomasz Pabisiak z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: March 16, 2017
 

Surface diffusion and dynamics on Dirac materials

W środę 15 marca 2017 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan Dr Anton Tamtögl z Graz University of Technology w Austrii wygłosi referat.
Dodano: March 9, 2017
 

50 years discovery of pulsars – precise probes of space, time and matter under extreme conditions

W piątek 10 marca 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej, na którym pan prof. David Blaschke z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi referat.
Dodano: Feb. 27, 2017
 

Zmarł prof. dr hab. Wacław Świątkowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 23 stycznia 2017 roku w wieku 84 lat odszedł od nas na zawsze


śp.
Profesor Wacław Świątkowski

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego


Kierownik Zakładu Zastosowań Fizyki Jądrowej w latach 2000–2004; zastępca dyrektora Instytutu Fizyki Doświadczalnej ds. dydaktyki (1984–1991); członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (1978–1981), przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego z Fizyki ds. nadawania stopni specjalizacyjnych dla nauczycieli przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu (1985–1999); ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w latach 1999–2004; rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ds. podręczników szkolnych i programów nauczania w zakresie fizyki (1998–2015).

Odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W Zmarłym tracimy zasłużonego uczonego i nauczyciela akademickiego, aktywnego uczestnika i organizatora Polskich Seminariów Anihilacji Pozytonów, wybitnego popularyzatora fizyki, wychowawcę wielu pokoleń studentów, Człowieka o wielkiej kulturze osobistej, skromnego i prawego, wspaniałego Kolegę i Współpracownika.


Pogrzeb odbędzie się
30 stycznia 2017 roku o godz. 11.20 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Fizyki Doświadczalnej
Dodano: Jan. 26, 2017
 

Wpływ podłoża GaN(0001) na właściwości warstw PTCDI‒C8

W środę 25 stycznia 2017 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pani mgr Katarzyna Lament z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Jan. 19, 2017
 

Elektrochemiczne otrzymywanie cienkich warstw polimerów przewodzących - mechanizmy i struktury

W piątek 27 stycznia 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pani prof. dr hab. Maria Grzeszczuk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi referat.
Dodano: Jan. 18, 2017
 

Investigations of the mechanical and physical properties of bimetals after shock loading

W piątek 13 stycznia 2017 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pani Prof. Dr. Liudmiła Kveglis z Uniwersytetu w Ust-Kamienogorsku (Kazachstan) wygłosi referat.
Dodano: Jan. 5, 2017
 

Badanie układów cienkowarstwowych: Pb/In/Si(111) i In/Pb/Si(111)

W środę 4 stycznia 2017 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pani mgr Sylwia Owczarek z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Dec. 19, 2016
 

Exotic Matter, pastries and the Nobel Prize in physics

W piątek 16 grudnia 2016 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej, na którym pan prof. dr hab. Andrzej Drzewiński z Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosi wykład.

ABSTRAKT

It is said that matter can exist in one of three states, as a gas, liquid or solid, and the passage from one state to another occurs through a process called phase transition. But when one considers the matter formed in the shape of thin layers or wires, and strongly cooled, there is a whole collection of exotic states: superfluids, superconductors or magnets with the hidden order. In order to explain these unusual phenomena David Thouless, Duncan Haldane and Michael Kosterlitz have adapted to physics interesting methods belonging to the area of mathematics called topology.
The object of its interest is the property of bodies that remain unchanged even under the deformation of objects. We can bend and squeeze them but tearing into parts or gluing is not permitted! The most interesting is that the properties of abstract shapes can be exploited to describe how very cold atoms and electrons behave. For example, they allowed physicists to show that in low temperatures certain properties of a very thin sheet that can conduct electricity should change in integer steps which is typical for properties rooted in topology. Other aspects of topology used to describe collections of many particles are still under development and widely studied.
Dodano: Dec. 9, 2016
 

Mikroskop cyfrowy VHX 5000

W środę 14 grudnia 2016 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan Wojciech Wątły z KEYENCE International zaprezentuje mikroskop cyfrowy VHX 5000.
Dodano: Dec. 9, 2016
 

Wybory do samorządu doktorantów

OBWIESZCZENIE WYBORCZE
DZIEKANA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII
Z DNIA 1.12.2016 R.

W SPRAWIE TERMINU WYBORÓW
NA WYDZIALE FIZYKI I ASTRONOMII
DO ORGANÓW SAMORZĄDU DOKTORANTÓW
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO NA KADENCJĘ 2016-2018

Na podstawie § 2.2 Uchwały nr 143/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zgodności ordynacji wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego z ustawą - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza, że

dnia 7 grudnia 2016 r., o godzinie 16.00 w sali 422 budynku
Instytutów Fizyki przy pl. Maxa Borna 9 odbędzie się
ZEBRANIE WYBORCZE DOKTORANTÓW
WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII,

na którym zostaną przeprowadzone wybory do organów
Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
na kadencję 2016-2018.
Dodano: Dec. 1, 2016
 

Ringdowns and Afterglows czyli Podzwonne i Poświaty

W piątek 2 grudnia 2016 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej, na którym pan prof. Marek A. Abramowicz z Göteborg University wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 28, 2016
 

A Theoretical study of structural, electronic, magnetic and optical properties of Skutterdites

W środę 23 listopada 2016 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan Prof. Ram K. Thapa z Mizoram University w Indiach wygłosi referat.
Dodano: Nov. 22, 2016
 

Nanorurki tlenku tytanu IV - charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań

W piątek 18 listopada 2016 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan dr hab. Marcin Pisarek z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie wygłosi wykład.
Dodano: Oct. 24, 2016
 

Wrocławska droga do niskich temperatur - lata sześćdziesiąte; przedsięwzięcia, ludzie, badania i doświadczenia

W piątek 28 października 2016 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Zbigniew Kletowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu wygłosi wykład.
Dodano: Oct. 24, 2016
 

High resolution imaging in SEM at low acceleration voltage

W środę 11 maja 2016 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym Dr. Dr. Herbert Pavlicek z firmy Zeiss wygłosi referat.
Dodano: May 5, 2016
 

Dyfuzja powierzchniowa w skali atomowej oraz własności warstw molekularnych

W piątek 15 kwietnia 2016 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pani dr hab. Grażyna Antczak z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: April 11, 2016
 

Nanomateriały multiferroiczne – od nanorurek do nanokwiatów

W piątek 8 kwietnia 2016 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski z Zakładu Ferroelektryków Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosi wykład.
Dodano: April 4, 2016
 

Eksperymentalne potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych

W piątek 18 marca 2016 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej połączone z posiedzeniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan dr Arkadiusz Błaut z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi wykład.
Dodano: March 8, 2016
 

Zaproszenie na zebranie wyborcze

Szanowni Państwo,

Już 23 marca tego roku nasi przedstawiciele wybiorą nowego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Każdy z nas, pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego może mieć wpływ na ten wybór, bądź to bezpośredni jako członek Uczelnianego Kolegium Elektorów, bądź też pośredni poprzez wybór swojego przedstawiciela do tego ciała.

Wydziałowa Komisja Wyborcza ma przyjemność zaprosić Państwa na zebrania wyborcze, na których spośród nauczycieli akademickich naszego Wydziału wybierzemy przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE): 8 spośród profesorów i doktorów habilitowanych oraz 2 spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

Zebranie wyborcze na którym samodzielni pracownicy naukowi naszego Wydziału wybiorą swoich 8 przedstawicieli do UKE (z grupy profesorów i doktorów habilitowanych) odbędzie się we wtorek 2 lutego o godzinie 11:00 w sali 119, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

W razie braku kworum na pierwszym zebraniu drugie zebranie wyborcze dla tej grupy pracowników odbędzie się we wtorek 9 lutego o godzinie 11:30 w sali 119, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

Z kolei zebranie wyborcze na którym pozostali nauczyciele akademiccy wybiorą swoich 2 przedstawicieli do UKE odbędzie się w piątek 5 lutego o godzinie 12:00 w sali 164 imienia prof. Rzewuskiego, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

W razie braku kworum na pierwszym zebraniu drugie zebranie wyborcze dla tej grupy pracowników odbędzie się w poniedziałek 8 lutego o godzinie 12:00 w sali 164 imienia prof. Rzewuskiego, w budynku przy pl. Maxa Borna 9.

Informacje na temat zasad przeprowadzania wyborów (w tym zasad wyłaniania kandydatów na elektorów) odnajdą Państwo w Uchwałach Uczelnianej Komisji Wyborczej ( http://uni.wroc.pl/uczelniana-komisja-wyborcza/uchwa%C5%82y )

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Wyborach Przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Z wyrazami szacunku,
Robert Bryl, Robert Falewicz i Janusz Miśkiewicz
Wydziałowa Komisja Wyborcza


wybory_elektorów_sam wybory_elektorów_n
Dodano: Jan. 27, 2016
 

Ftalocyjanina na Ag(100): dyfuzja powierzchniowa

W środę 13 stycznia 2016 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym dr hab Grażyna Antczak z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Jan. 8, 2016
 

Stopy powierzchniowe Sn-Pb/Ru(0001). Badania DFT.

W środę 16 grudnia 2015 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym mgr Rafał Topolnicki z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Dec. 8, 2015
 

Superconducting Levitation - physics and applications

W piątek 11 grudnia 2015 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej połączone z posiedzeniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan prof. Ludwig Schultz z Instytutu Materiałów Metalicznych IFW Dresden wygłosi wykład.
Dodano: Dec. 7, 2015
 

Wieloostrzowy STM i AFM

W środę 2 grudnia 2015 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym dr Ireneusz Morawski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Nov. 25, 2015
 

From Clusters to Solids: A DFT Investigation

W piątek 27 listopada 2015 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan Prof. Dr. Juarez L. F. Da Silva z Instytutu Chemii Sao Carlos Uniwersytetu w Sao Paulo wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 23, 2015
 

Pompy wysokiej i ultra wysokiej próżni

W środę 25 listopada 2015 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym panowie inż. Michał Jaworski i inż. Andrzej Kisiel z firmy EDVAC oraz pan mgr inż. Artur Ginalski z firmy EDWARDS przedstawią aktualną ofertę firm oraz wygłoszą referat z pokazem.
Dodano: Nov. 19, 2015
 

The effect of grain boundary segregation on embrittlement and magnetism in metallic systems

W piątek 20 listopada 2015 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uwr, na którym pan Prof. Dr. Mojmir Šob z Wydziału Chemii Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Instytutu Fizyki Materiałów Czeskiej Akademii Nauk w Brnie wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 16, 2015
 

Surface reactions on nanocrystallites: studies with nanoscale resolution using field emission techniques

W środę 18 listopada 2015 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan mgr Sten Lambeets z Universite Libre de Bruxelles wygłosi referat.
Dodano: Nov. 12, 2015
 

Adsorption of Water and Ethanol on Strained Transition Metal Surfaces

W środę 4 listopada 2015 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan mgr Rafael Freire z São Carlos Institute of Physics Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii wygłosi referat.
Dodano: Nov. 2, 2015
 

Nagroda Nobla z fizyki 2015

W piątek 30 października 2015 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Fizyki Teoretycznej oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan prof. dr hab. Jan Sobczyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Oct. 23, 2015
 

Skyrmions in integral and fractional quantum Hall effect

W piątek 16 października 2015 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs z Katedry Fizyki Teoretycznej Politechniki Warszawskiej wygłosi wykład.

STRESZCZENIE
The talk will review the physics of skyrmions formed in ferromagnetic quantum Hall states of two-dimensional electrons in a high magnetic field. Skyrmions are remarkable topological vortex- like spin structures, connec¬ted through a stereographic projection with the hedgehog spin configu¬ration on a sphere. They carry electric charge, angular momentum, and massive spin, and their emergence as lowest energy charged quasiparticles in a ferromagnetic ground state causes its spin depolarization. It also supports spin-flip excitations with energies below the single-electron spin splitting (Zeeman gap) which can be probed by (e.g.) Raman spectroscopy.
Skyrmions have also been predicted in ferromagnetic fractional quantum Hall (FQH) systems, such as Laughlin incompressible liquid at the Landau level filling factor =1/3. Understanding of the FQH effect involves a variety of exotic emergent topological particles, such as fractionally charged quasiparticles, composite fermions (CFs), nonabelian anyons, or Majorana fermions. In particular, the incom¬pressibility and the nature of excitation spectrum of the many known FQH ground states is underlied by the formation of essentially free CFs from strongly correlated electrons – through binding of pairs of quantized vortices of the many-electron wave-function as a result of Coulomb interaction within a degenerate Landau level.
As fractional quantum Hall states of electrons correspond to integral quantum Hall states of CFs, so do fractional skyrmions emerge as topological spin textures in the CF ferromagnets. Owing to different form and reduced energy scale of effective CF interaction, the hypothetical fractional skyrmions are fragile objects, easily suppressed by even fairly weak Zeeman effect. We find theoretically that the minimal fractional skyrmions exist in the excitation spectrum for a wide range of Zeeman energies slightly away from =1/3, and present qualitative and quanti¬tative evidence that the resonances detected in recent Raman scattering experiments just below the long wave length spin wave mode are precisely these fractional skyrmions [1].

[1] A. C. Balram, U. Wurstbauer, A. Wójs, A. Pinczuk & J. K. Jain, arXiv:1406. 4042 [cond-mat.str-el] (accepted by Nature Commun.)
Dodano: Oct. 12, 2015
 

Zmarła dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 października 2015
po długiej i ciężkiej chorobie zmarła

Ś.P.
dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn

emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ceniony i lubiany wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń studentów, od 1965 związana z Instytutem Fizyki Doświadczalnej, pracownica naukowa Zakładu Elektroniki Emisyjnej.

Nabożeństwo żałobne oraz odprowadzenie na miejsce spoczynku odbędzie się 8 października 2015 o godzinie 12:00
na Cmentarzu Parafialnym Św. Ducha przy ul. Bardzkiej 80 we Wrocławiu.
Dodano: Oct. 6, 2015
 

IWSP-2015: Siódma edycja Międzynarodowych Warsztatów Fizyki Powierzchni

Organizowane cyklicznie przez Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Powierzchni, znane bardziej pod swoją angielską nazwą International Workshop on Surface Physics (IWSP), to kameralne konferencje z programem naukowym eksponującym wiodące zagadnienia współczesnej fizykochemii powierzchni. Tegoroczna, siódma już edycja warsztatów odbędzie się w Trzebnicy w dniach 21-25 czerwca 2015.

IWSP-2015 zgromadzi niemal stu naukowców z całego świata. Obok wielu uznanych ekspertów fizyki powierzchni, w warsztatach licznie uczestniczyć będą studenci i doktoranci. Na program składa się 13 zaproszonych wykładów, 31 referatów i 46 prezentacji plakatowych. Jak na to wskazuje podtytuł warsztatów 'Molecular Nanostructures', wiodącą tematyką IWSP-2015 są właściwości powierzchniowych układów molekularnych. Konferencja będzie okazją zarówno do przeglądu aktualnego stanu wiedzy i prezentacji najnowszych osiągnięć, jak również dyskusji perspektyw tej aktywnie rozwijającej się dziedziny nauki. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą m.in. procesów adsorpcji i desorpcji atomów i cząsteczek na powierzchniach ciał stałych, samoorganizacji warstw molekularnych i dynamiki ich wzrostu, funkcjonalizacji nanostruktur organicznych i nieorganicznych oraz metod rozwijanych w celu badania i kontroli ich właściwości. Zaplanowane zostały specjalne sesje tematyczne poświęcone elektronice molekularnej i badaniom elektrochemicznym. Inne gałęzie fizykochemii powierzchni, w szczególności związane z powierzchniami i cienkimi warstwami tlenków, stopami powierzchniowymi, modelowymi układami katalitycznymi czy nanomateriałami na bazie węgla, będą również reprezentowane w programie IWSP-2015.

Więcej informacji o tegorocznych warsztatach, w tym szczegółowy ich program, można znaleźć na stronie IWSP-2015 pod adresem http://www.iwsp2015.ifd.uni.wroc.pl/.
Dodano: June 17, 2015
 

Numeryczne modelowanie mechanizmów transportu i deponowania energii w rozbłyskach słonecznych

W piątek 22 maja 2015 o godz. 12.15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, na którym pan dr Robert Falewicz z Instytutu Astronomicznego UWr wygłosi wykład.

STRESZCZENIE

Mechanizmy transportu i deponowania energii w rozbłyskach słonecznych są zbadane jedynie fragmentarycznie, choć ich zrozumienie jest niezwykle istotne dla rozwiązania takich zagadnień jak: bilans energii rozbłysków słonecznych, prognozowanie ich klasy i widma emisji, prognozowanie pogody kosmicznej, a nawet wpływu aktywności słonecznej na zjawiska geofizyczne. Z uwagi na złożoność i wzajemne powiązanie procesów fizycznych zachodzących w rozbłyskach słonecznych, bardzo trudno opisać je w sposób analityczny. Wykorzystanie modelowania numerycznego w oparciu o parametry obserwacyjne rozbłysków umożliwia zbadanie procesów zachodzących podczas rozbłysków, zrozumienie ich własności a także, sprawdzenie poprawności zastosowanych modeli i otrzymanych rozwiązań. Podczas referatu przedstawię różne podejścia i strategie, jakie można zastosować do modelowania, zaprezentuję także wyniki prób odtworzenia parametrów fizycznych realnych rozbłysków słonecznych oraz wnioski jakie można otrzymać na ich podstawie.
Dodano: May 15, 2015
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marcina Wiejaka

W dniu 06.02.2015 r. o godz. 1215 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiejmgr. Marcina Wiejakazatytułowanej:

„Wykorzystanie ilościowej analizy dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów do badania liniowych struktur metali ziem rzadkich na powierzchni W(110)”

Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: prof. dr hab. Ilona Zasada
Katedra Fizyki Ciała Stałego, Uniwertsytet Łódzki.

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw.
Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Dodano: Jan. 26, 2015
 

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ - Szansa dla Wydziału Fizyki i Astronomii UWr

W piątek 30 stycznia 2015 o godz. 12.15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan prof. dr hab. Detlef Hommel z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 23, 2015
 

Właściwości układów adsorpcyjnych Cu/Pt(111) i Pt/Cu(111)

W środę 28 stycznia 2015 w sali 119 o godz. 10.30 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym pan mgr Andrzej Miszczuk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Jan. 22, 2015
 

CERN: Highlights of research, technology and education

W piątek 16 stycznia 2015 o godz. 12.15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, połączone z seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr oraz seminarium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pani prof. dr hab. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 12, 2015
 

Samoorganizacja molekuł PTCDI-C8 na powierzchniach wybranych półprzewodników

W środę 14 stycznia 2015 w sali 119 o godz. 10.30 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym pani mgr Katarzyna Lament z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Jan. 7, 2015
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Jurczyszyna

W dniu 09.01.2015 r. o godz. 1215 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra Michała Jurczyszynazatytułowanej:

„Właściwości Pb i Cu na różnych ścianach monokryształu rutenu”


Promotor: dr hab. Marek Nowicki, prof. UWr
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Orłowski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

dr hab. Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP
Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Dodano: Dec. 23, 2014
 

Zastosowanie EC-STM w badaniach układów fazowych ciecz - ciało stałe

W środę 17 grudnia 2014 w sali 119 o godz. 10.30 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym pan mgr Bartosz Mądry z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Dec. 10, 2014
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Idczak

W dniu 12.12.2014 r. o godz. 12.15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Idczak


zatytułowanej:

„Badanie wzrostu cienkich warstw cyrkonu na powierzchniach wybranych półprzewodników”


Promotor: dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Szuber
Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. Marek Godlewski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Dodano: Dec. 1, 2014
 

Chirurgia XXI wieku - robot chirurgiczny da Vinci

W piątek 5 grudnia 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, wygłosi wykład.
Dodano: Dec. 5, 2014
 

Nagroda Nobla z fizyki 2014

W piątek 21 listopada 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, połączone z seminarium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan prof. dr hab. Detlef Hommel z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 17, 2014
 

Kontakt metal-metal i dyfuzja pozytonów

W piątek 7 listopada 2014 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan prof. dr hab. Wacław Świątkowski, emerytowany profesor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 3, 2014
 

Będzie światło! - polski synchrotron "Solaris" 2015

W piątek 24 października 2014 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan prof. dr hab. Józef Korecki z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie wygłosi wykład.
Dodano: Oct. 20, 2014
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Krupski

W dniu 15.07.2014 r. o godz. 1200 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Krupski

zatytułowanej:

„Wzrost ultra-cienkich warstw ołowiu na powierzchni Ni3Al(111)”

Promotor: dr hab. Marek Nowicki, prof. UWr
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Czajka
Instytut Fizyki Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Ilona Zasada
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego


STRESZCZENIE
Celem pracy doktorskiej było zbadanie morfologii, struktury atomowej oraz elektronowej zaadsorbowanego ołowiu na powierzchni kryształu Ni3Al(111) w ultra wysokiej próżni (UHV) w zakresie temperatur podłoża od 200 K do 950 K przy użyciu spektroskopii elektronów Auger’a (AES), dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów (LEED), kierunkowej spektroskopii piku elastycznego (DEPES) oraz skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) [1-2]. Do opisu struktury elektronowej i atomowej użyte zostały metody wielokrotnego rozpraszania (MS) [3] oraz teoria funkcjonału gęstości (DFT) do obliczeń których użyto kodu CASTEP [4]. Analiza wykonana metodami AES oraz STM wykazała dwuwymiarowy wzrost ołowiu tzw. warstwa zwilżająca, w zakresie temperatur podłoża 200 K ≤ T ≤ 650 K. Dla temperatury T = 200 K następował wzrost ołowiu warstwa po warstwie na podłożu Ni3Al(111), podczas gdy dla temepratury T = 300 K obserwowane były płaskie wyspy o wysokościach trzech monowarstw, które rosły na skompletowanej pierwszej monowarstwie ołowiu. Powyżej temperatury 350 K obserowowany był wzrost typu Stranski–Krastanov [1-2]. Za pomocą metody LEED obserwowane były struktury p(44) oraz p(√3×√3)R30o. Dane uzyskane metodami AES oraz LEED wskazują na formowanie się stopu powierzchniowego dla układu Pb-Ni3Al(111) [1]. Wyniki DEPES oraz MS sugerują ułożenie atomów w konfiguracji abcabcBACBAC bądź abcabcACBACB dla układu Ni3Al(111)-Pb [1,3]. Powyżej pokrycia  > 1.0 ML obserowowany był trójwymiarowy wzrost płaskich, heksagonalnych wysp ołowiu, ze zdecydowaną skłonnością do wybranych „magicznych” wysokości N. Dla pokrycia równego  = 3.5 ML obserwowane były wyspy o wysokościach N = 3, 5, 7 oraz 11 monowarstw. Dla pokrycia  = 5.5 ML widoczne były heksagonalne wyspy o trzech różnych długosciach boków 25, 30 oraz 45 nm. Po zagrzaniu próbki z pokryciem równym  = 5.5 ML do temperatury T = 400 K morfologia powierzchni uległa zmianie. Obserwowane po tym procesie wyspy ołowiu na powierzchni warstwy wzilżającej miały szacunkowy średni wymiar i średnicę równą odpowiednio 768 nm2  291 nm2 i 38.17  6.56 nm oraz wysokości dwóch monowarstw (N=2).
[1] K. Miśków, A. Krupski, Appl. Surf. Sci. 273 (2013) 554-561. „Properties of ultrathin Pb layers on the Ni3Al (111) face.”
[2] K.Miśków, A. Krupski, K. Wandelt, Vacuum 101 (2014) 71-78. „Growth morphology of Pb films on Ni3Al(111).”
[3] K. Krupski, M. Jurczyszyn, M. Nowicki, A. Krupski (2014) w przygotowaniu. „Investigations of Pb/Ni3Al(111) using multiple scattering approximation.”
[4] K. Krupski, A. Krupski (2014) w przygotowaniu. „A density functional study of Pb adsorption on Ni3Al(111) surface.” Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu
Dodano: July 3, 2014
 

Właściwości Cu i Pb na wybranych ścianach monokryształu rutenu

W piątek 13 czerwca 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan mgr Michał Jurczyszyn z IFD UWr wygłosi referat.
Dodano: June 9, 2014
 

Park NX10: The world's most accurate AFM

W środę 11 czerwca 2014 o godz. 10:30 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym pan Dr. Ryan Yoo, wiceprezes firmy Park Systems, wygłosi wykład.
Dodano: June 6, 2014
 

Lateral interactions in adsorbed layers on Mo(112) surface

W środę 4 czerwca 2014 o godz. 10:30 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym pan prof. dr hab. Ivan N. Yakovkin z National Academy of Sciences na Ukrainie wygłosi referat.
Dodano: June 2, 2014
 

Badanie wzrostu cienkich warstw cyrkonu i tlenków cyrkonu na powierzchniach 6H-SiC(0001) i n-GaN(0001)

W piątek 6 czerwca 2014 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium IFD, na którym pani mgr Karolina Idczak z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: June 2, 2014
 

Wykorzystanie techniki ilościowego LEED`u do badania liniowych struktur metali ziem rzadkich na powierzchni W(110)

W piątek 30 maja 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, na którym pan mgr Marcin Wiejak z IFD UWr wygłosi referat.
Dodano: May 26, 2014
 

Polskie ferroelektryki

W piątek 23 maja 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Zbigniew Czapla z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: May 19, 2014
 

Zmarł dr Bogusław Kosturek

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii i Dyrekcja Instytutu Fizyki Doświadczalnej
z głębokim żalem zawiadamiają,
że w dniu 3 maja 2014 r.
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł
Ś.P.
Dr Bogusław Kosturek
emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego

Ceniony i lubiany wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń studentów, od roku 1967 związany z Instytutem Fizyki Doświadczalnej, pracownik naukowy Zakładu Fizyki Dielektryków od momentu jego powstania.
Wybitny specjalista fizyki materiałów dielektrycznych i ferroelektrycznych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tej dziedzinie. Utalentowany eksperymentator.
Człowiek pogodny, życzliwy i uczynny. Wspaniały kolega i współpracownik.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 7 maja 2014 r. o godzinie 13.00
w Kościele p.w. Św. Faustyny przy ulicy Jackowskiego 40 na Biskupinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 maja 2014 r. o godzinie 14.00
na cmentarzu przy ulicy Smętnej.
Dodano: May 6, 2014
 

High energy neutrino astronomy - a glimpse to the promised land

W piątek 21 marca 2014 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Fizyki Teoretycznej oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym prof. Christian Spierig z DESY Zeuthen wygłosi wykład.

STRESZCZENIE

First ideas to build a large underwater neutrino detector started in 1973. After a fourty-year march we now are close to the promised land: IceCube, the cubic kilometer neutrino telescope at the South Pole reports high-energy neutrino events which apparently cannot be explained by interactions of neutrinos generated in the Earth's atmosphere. These observations are opening a third window to the high-energy universe (after charged cosmic rays and gamma rays).
The talk gives a short introduction into history, physics goals and functional principles of neutrino telescopes and then focuses to the results obtained during the last 2 years by IceCube.
A discussion of future perspectives of the field will conclude the talk.
Dodano: March 17, 2014
 

Ogłoszenie zwycięzców i prezentacje laureatów tegorocznego konkursu Fizbit

Dnia 7 marca 2014 o godz. 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego, w ramach wspólnego seminarium Instytutu Fizyki Doświaczalnej i Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr, ogłoszone zostaną wyniki tegorocznej edycji konkursu na oprogramowanie popularyzujące fizykę. Przedstawione zostaną krótko prace zgłoszone w tym roku i rozdane będą nagrody. W drugiej części laureaci (3 pierwsze miejsca) zaprezentują swoje prace.
Dodano: March 3, 2014
 

Mikroskopia sił atomowych AFM

W środę 26 lutego 2014 o godz. 10:30 w sali 119 odbędzie się Seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym Pani Marta Serafin i Pan Bartosz Radkowski z firmy LABSOFT wygłoszą referat.
Dodano: Feb. 21, 2014
 

Konkursy Marii Skłodowskiej-Curie w programie Komisji Europejskiej Horyzont 2020 - co robić, a czego unikać, by odnieść sukces

W piątek 31 stycznia 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pani dr dr Joanna Molenda-Żakowicz z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 27, 2014
 

Desorpcja jonowa jako metoda analizy stabilności interfejsu molekuła-metal w strukturach SAM

W piątek 24 stycznia 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan dr hab. Piotr Cyganik z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 20, 2014
 

Działalność naukowa Zakładu Fizyki Nanostruktur w latach 2008-2013

W piątek 17 stycznia 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 14, 2014
 

Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe i kwantowe zjawiska krytyczne w układach f-elektronowych

W piątek 10 stycznia 2014 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN wygłosi wykład.

STRESZCZENIE

\ W wykładzie omówione zostaną podstawowe pojęcia fizyki układów z silnie skorelowanymi elektronami, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk ciężkofermionowych, kwantowych zjawisk krytycznych i niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa. Krótki, historyczny przegląd odkryć dokonanych w obszarze nadprzewodnictwa ciężkofermionowego stanie się przyczynkiem dla prezentacji kilku wyników naszego zespołu badawczego w INTiBS PAN, uzyskanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. W podsumowaniu, podjęta zostanie próba sformułowania najbardziej intrygujących otwartych problemów, związanych z omawianymi zagadnieniami.
Dodano: Jan. 3, 2014
 

Kierunkowa emisja i absorpcja światła przez nanodruty półprzewodnikowe

W piątek 20 grudnia 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan dr Grzegorz Grzela z FOM Institute AMOLF wygłosi wykład.

STRESZCZENIE
Właściwości optyczne materiałów zależą nie tylko od ich składu chemicznego, ale również od ich rozmiarów i kszałtów. Dzięki postępom nanotechnologii możemy w kontrolowany sposób wytwarzać struktury o rozmiarach porównywalnych do długości fali światła widzialnego. Struktury takie wykazują rezonanse optyczne, które mogą przyczyniać się do wydajnej kierunkowej emisji/absorpcji światła. Zrozumienie i kontrola tych zjawisk są niezmiernie ważne dla projektowania ogniw słonecznych nowej generacji, fotodetektorów, energooszczędnych źródeł światła, czy źródeł pojedynczych fotonów dla przyszłych komputerów kwantowych. Jednymi ze struktur interesujących dla wspomnianych zastosowań są półprzewodnikowe nanodruty, których optyczne właściwości są tematem mojej prezentacji. Dotychczas większość odkryć w sferze optycznych właściwości nanodrutów skupiała się głównie na długości fali i polaryzacji światła z nimi oddziałującego. Wpływ struktury nanodrutów na kierunkowość emitowanego przez nie światła nie był wcześniej szeroko badany doświadczalnie, podobnie jak zależność absorpcji światła przez nanodruty od kąta padania. Dzięki zastosowaniu mikroskopii fourierowskiej udało nam się zmierzyć kierunkową emisję światła z pojedynczych nanodrutów, jak i ich uporządkowanych zespołów. W naszej grupie stworzyliśmy także nową technikę, opartą na mikroskopii fourierowskiej, która pozwoliła nam bezkontaktowo zbadać kierunkowość absorpcji światła przez nieoddziałujące ze sobą nanodruty umieszczone pod obiektywem mikroskopu. W swojej prezentacji przedstawię wyniki tych badań i opiszę techniki użyte do ich uzyskania.
Dodano: Dec. 15, 2013
 

Działalność Zakładu Elektroniki Emisyjnej w latach 2006-2012

W piątek 13 grudnia 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan dr hab. Leszek Markowski prof. UWr z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Dec. 9, 2013
 

Badania materiałów ferroicznych w Zakładzie Fizyki Dielektryków

W piątek 6 grudnia 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Ryszard Cach z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Dec. 2, 2013
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Rafała Idczaka

W dniu 12.11.2013 r. o godz. 11:00 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra Rafała Idczakazatytułowanej:

„Badanie defektów w stopach podwójnych na bazie żelaza za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej oraz anihilacji pozytonów”Promotor: dr hab. Jan Chojcan, prof. UWr (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Recenzenci: dr hab. inż. Elżbieta Jartych, prof. PL (Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej), dr hab. Jerzy Kansy, prof. UŚ (Zakład Modelowania Materiałów Uniwersytetu Śląskiego)


Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Dodano: Nov. 6, 2013
 

Nobel 2013 w fizyce – higgson, Higgs i inni

W piątek 8 listopada 2013 o godz. 12.15 w Dużej Sali Fizyki odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, połączone z seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej i Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan prof. dr hab. Ludwik Turko z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr wygłosi wykład.
Dodano: Oct. 31, 2013
 

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Roberta Koniecznego

W dniu 05.11.2013 r. o godz. 1100 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra Roberta Koniecznegozatytułowanej:

„Badanie oddziaływania atomów domieszkowych rozpuszczonych w żelazie za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej”Promotor: dr hab. Jan Chojcan, prof. UWr (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Artur Błachowski, prof. UP (Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)


Praca jest wyłożona do wglądu w bibliotece Instytutów Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. M. Borna 9 we Wrocławiu.
Dodano: Oct. 30, 2013
 

FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki

W środę 6 listopada 2013 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Łukasz Rok z firmy Schaefer Technologie GmbH wygłosi referat.
Dodano: Oct. 23, 2013
 

Open Acces Week 2013

Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW)- jest wydarzeniem globalnym. W tym roku mamy 7 jego edycję. Zadaniem imprez organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji, który staje się powoli normą w świecie. Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi: "Open Access: redefinicja wzrostu" i będzie trwał od 21 do 27 października.


Więcej informacji można znaleźć w serwisie BUWR pod adresem: http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/open-access
Dodano: Oct. 18, 2013
 

Spotkanie robocze eksperymentu NA61/SHINE

W dniach 7-11 października gościmy robocze spotkanie międzynarodowej kolaboracji NA61/SHINE – prowadzonego w CERNie eksperymentu dotyczącego ultra relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów. Celem eksperymentu jest badanie własności krytycznych gęstej materii hadronowej w obszarze oczekiwanego przejścia fazowego do plazmy kwarkowo-gluonowej – pramaterii, która ukształtowała nasz Wszechświat w okresie Wielkiego Wybuchu. Nasz wydział, poprzez oba instytuty fizyki – Fizyki Teoretycznej i Fizyki Doświadczalnej – jest jednym z 32 instytucjonalnych uczestników z 14 krajów eksperymentu NA61/SHINE.
Dodano: Oct. 10, 2013
 

Ilościowa analiza I(V)-LEED

W środę 16 października 2013 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Zbigniew Szczudło z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi referat.
Dodano: Oct. 9, 2013
 

Tematy prac magisterskich w Zakładzie Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych 2013/2014

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2013/14 do realizacji w Zakładzie Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych, IFD, UWr.:

1. Adsorpcja prostych molekuł na powierzchni ditlenku tytanu.
2. Adsorpcja tlenu i wody na powierzchni żelaza.
3. Struktury i właściwości powierzchni tlenków żelaza.
4. Wlasnosci krysztalu GaN.
5. Wakanse i domieszki chromu w żelazie

Powyższe tematy są przeznaczone dla studentów fizyki komputerowej, teoretycznej, doświadczalnej i inżynierskiej znających podstawy fizyki kwantowej i elementów ciała stałego.

Informujemy także, ze istnieje możliwość włączenia się studentów wcześniejszych lat studiów do prowadzenia w Zakładzie badań właściwości materiałów i ich powierzchni metodami obliczeniowymi, które w przyszłości będą mogły stanowić podstawę pracy magisterskiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Zakładu Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych.
http://www.zmmipp.ifd.uni.wroc.pl/index.php/en/lectures
http://www.zmmipp.ifd.uni.wroc.pl/index.php/en/
Dodano: June 7, 2013
 

Wykłady prof. Michaela Berry'ego

Informujemy, że w dniach 11 - 16 czerwca we Wrocławiu będzie gościł z wykładami prof. Sir Michael Berry z Uniwersytetu w Bristolu, Wlk. Brytania. W ramach tej wizyty prof. Berry wygłosi trzy wykłady:
- "Superoscillations and weak measurements" , 12. czerwca 2013 r, 11:15 - 13:15, pokój 322, budynek A1, Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27
- "Polarization fingerprints in the clear blue sky", 13. czerwca 2013 r, 12:15 - 14:15, sala im. Jana Rzewuskiego, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Maksa Borna 9
- "Seven Wonders of Physics", 14. czerwca 2013 r, 14:45 - 16:45, Aula Leopoldina, Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1


Serdecznie zapraszamy!
Dodano: June 5, 2013
 

Działalność naukowa Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w latach 2008 - 2012

W piątek 31 maja 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Antoni Ciszewski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: May 27, 2013
 

Najnowsze tryby HD-AFM oraz zintegrowane systemy AFM/RAMAN/TERS

W środę 22 maja 2013 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Dimitry Kozodaev z firmy NT-MDT wygłosi referat.
Dodano: May 21, 2013
 

Działalność naukowa Zakładu Teorii Powierzchni w latach 2007-2012

W piątek 24 maja 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: May 20, 2013
 

Badanie defektów w stopach podwójnych na bazie żelaza za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej oraz anihilacji pozytonów

W piątek 10 maja 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym pan mgr Rafał Idczak z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr wygłosi wykład.
Dodano: April 29, 2013
 

Efekt Simmla i imiona dzieci

W piątek 26 kwietnia 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, połączone z seminarium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie wygłosi wykład.

STRESZCZENIE:
Efekt Simmla polega na dryfie symboli statusu od wyższych do niższych warstw społecznych. Dryf jest napędzany z jednej strony naśladowaniem elit przez warstwy niższe, z drugiej - dążeniem elit do odróżniania się od naśladowców. Zakładamy, że w sieci społecznej o strukturze bezskalowej warstwa społeczna może być reprezentowana przez stopień wierzchołka.
Symulacje efektu Simmla w takiej sieci odtwarzają pewne stylizowane fakty dotyczące częstości nadawania określonych imion dzieciom w USA w latach 1880-2011.
Dodano: April 22, 2013
 

Spektroskopia optyczna asymetryczynych nanostruktur epitaksjalnych

W piątek 19 kwietnia 2013 o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, połączone z seminarium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym pan dr hab. inż. Grzegorz Sęk z Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej wygłosi wykład.
Dodano: April 15, 2013
 

Dni Otwarte

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 23 marca 2013 odbędą się Dni Otwarte na Wydziale Fizyki i Astronomii. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na stronę Wydziału.
Dodano: March 20, 2013
 

Próby wyjaśnienia mas i mieszania neutrin

W piątek 22 marca 2013 o godz. 12.15 w Dużej Sali Fizyki odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, połączone z seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej, na którym pan prof. dr hab. Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosi wykład.
Dodano: March 19, 2013
 

Odszedł na zawsze Ś.P. prof. dr hab. Marian Szuszkiewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 14. marca 2013 r. w wieku 74 lat,
odszedł na zawsze
Ś.P. Prof. dr hab. Marian Szuszkiewicz.

Kierownik Zakładu Zastosowań Fizyki Jądrowej IFD UWr. w latach 1990-2000,
Dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej w latach 1991-96,
Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UWr. w latach 1972-82.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 20 marca 2013 roku o godz. 13:00
w Kościele p.w. Świętego Mikołaja w Chróścinie k. Bolesławca, (k.Wielunia, woj. Łódzkie) .
Dodano: March 18, 2013
 

Działalność Zakładu Nauczania Fizyki w latach 2005-2012

W piątek 1 marca 2013 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12.15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr hab. Ewa Dębowska, prof. UWr wygłosi wykład.
Dodano: Feb. 22, 2013
 

Wzrost i właściwości nanocząstek metali na powierzchniach cienkich warstw tlenków żelaza

W środę 27 lutego 2013 o godz. 10:30 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Mikołaj Lewandowski z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosi referat.
Dodano: Feb. 20, 2013
 

Struktura elektronowa, magnetyzm i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo wybranych związków uranu

W piątek 22 lutego 2013 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12.15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN wygłosi wykład.
Dodano: Feb. 15, 2013
 

Obrazowanie strukturalne układów adsorpcyjnych

W piątek 25 stycznia 2013 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12.15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr hab. Marek Nowicki, prof. UWr wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 21, 2013
 

Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym

W środę 16 stycznia 2013 o godz. 10:30 w sali 163 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr hab. Leszek Markowski, prof. nadzw. z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi referat.
Dodano: Jan. 10, 2013
 

Strukturalne i termodynamiczne własności materii obserwowane za pomocą efektu Mössbauera i anihilacji pozytonów

W piątek 4 stycznia 2013 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12.15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr hab. Jan Chojcan, prof. UWr wygłosi wykład.
Dodano: Jan. 3, 2013
 

Biodetektory CMOS z nanodrutów krzemowych

W piątek 21 grudnia 2012 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12:15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Monika Weber z Yale University wygłosi wykład.
Dodano: Dec. 17, 2012
 

Cu na powierzchni Ru(10-10): mesy i superstruktura (1×5)

W środę 19 grudnia 2012 o godz. 10:30 w sali 163 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Jacek Brona z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi referat.
Dodano: Dec. 13, 2012
 

Zmarł dr Andrzej Ostrasz, pracownik Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 3. grudnia 2012 r. w wieku 59 lat, odszedł na zawsze

Ś.P.
dr Andrzej Ostrasz.


Znakomity nauczyciel akademicki i naukowiec, uznany specjalista z zakresu spektroskopii mössbauerowskiej i materiałów wodorowanych, współpracownik Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu w dziedzinie badań nad wczesnym rozpoznawaniem choroby nowotworowej, aktywny uczestnik i organizator a także wydawca materiałów cyklicznych Polskich Seminariów Anihilacji Pozytonów, bardzo prężny i wartościowy popularyzator fizyki, aktywny członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej, prawy człowiek, wszechstronnie utalentowany współpracownik i wspaniały Kolega.


Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim.
Poprzedzi go msza święta w intencji ś.p. Andrzeja Ostrasza,
która odbędzie się o godz. 8:00 w kościele Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Domasławie.


Dziekan i Rada Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Fizyki Doświadczalnej
Dodano: Dec. 6, 2012
 

Dyfuzja złota i wakansów na quasi-heksagonalnej powierzchni Au(100)

W środę 12 grudnia 2012 o godz. 10:15 w sali 163 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Artur Trembułowicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi referat.
Dodano: Dec. 5, 2012
 

Nobel z fizyki 2012: Małe jest intrygujące!

W piątek 30 listopada 2012 w sali 60 im. J. Rzewuskiego o godz. 12:15 odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej wspólnie z posiedzeniem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, na którym prof. dr hab. Konrad Banaszek z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 26, 2012
 

Badania własności elektronowych układów z grafenem metodami DFT/TB oraz STM/STS

W piątek 23 listopada o godzinie 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr Jagoda Sławińska z Katedry Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 19, 2012
 

Badania teoretyczne struktury elektronowej i atomowej powierzchni ciał stałych oraz procesów powierzchniowych

W piątek 9 listopada o godzinie 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym prof. dr hab. Adam Kiejna z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi wykład.
Dodano: Nov. 5, 2012
 

"History and developments of Nitride based Solid State Lighting"

13 września o godzinie 10.00 prof. S. Nakamura wygłosi wykład pt.: "History and developments of Nitride based Solid State Lighting". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do sali im. Jana Rzewuskiego, pl. Maxa Borna 9. Będzie to jedyna i niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się czym jest oświetlenie LED-owe, jak długo może świecić typowa dioda, dlaczego działa odtwarzacz Blu-ray i HD DVD oraz jak zastosować LED-y przy projektowaniu oświetlenia naszego mieszkania, aby zwiększyć jego energooszczędność.
Dodano: Sept. 10, 2012
 

QSE growth and super-diffusive liquid-like motion in Pb/Si(111) at low temperature

W piątek 1 czerwca o godzinie 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym prof. M.C. Tringides z Iowa State University Ames Laboratory -USDOE wygłosi wykład.

ABSTRACT

QSE are responsible for the formation of uniform height metal islands at low temperatures[1,2]. For Pb/Si the islands form unusually fast, within a few minutes as low as T~150K. With STM[2] and LEEM[3] it was found that this is due to the superdiffusive “liquid-like” motion of the dense wetting layer that moves collectively with constant speed. Unstable islands transform into stable islands as seen in STM movies with the wetting layer climbing the sides of the unstable islands to complete the next layer. This unusual motion is directly seen by LEEM with the refilling of an initial vacant circular region generated by a laser pulse, evolving at constant speed x/t instead of the normal x/t1/2 diffusive motion (with x the profile edge). This novel motion is present above some critical coverage c=1.25ML which corresponds to 5% compression in the Pb layer. Additional LEEM experiments have clarified further the origin of the superdiffusion. An outgoing expanding front is observed whose boundary is the source of material that refills the vacant hole. LEED provides locally the diffraction pattern and therefore the phase present. The Pb/Si(111) system itself is unusual that numerous phases form (according to the “Devil’s staircase” phase diagram[4] differing by ~0.001ML in coverage) and well resolvable with LEED. The combined effect is to observe mass transport over macroscopic distances with unprecedent accuracy of 0.001ML and unusual long range correlation between the outwards expanding “source” and the inward moving “sink” (the refilling edge), separated by more than 200m.
This unusually fast motion of the wetting layer is responsible for the very efficient formation of the uniform height islands and must be related to QSE, but it is still not clear what is its electronic structure. Spectroscopic information with ARPES can reveal more information about the operating mechanism.
In collaboration with M. Hupalo, S. Binz, M. S. Altman, K. L. Man.
References:
1. M. C. Tringides, M. Jalochowski and E. Bauer in Physics Today 60, No. 4, 50 (2007).
2. M. C. Tringides and M. Hupalo special issue in Time resolved Scanning Tunneling Microscopy Journal of Physics: Condensed Matter 22 264002 (2010)
3. M.C. Tringides, M. Hupalo K.L. Man, M.M.T. Loy, M.S. Altman Nanophenomena at Surfaces: Fundamentals of Exotic Condensed Matter Properties Springer ed. M.Michailov (2010) ; K.L. Man, M.C. Tringides, M.M.T. Loy, M.S. Altman Phys. Rev. Lett. 101,226102 (2008).
4. S. Stepanovsky, M. Yakes, V. Yeh , M. Hupalo and M. C. Tringides Surf. Sci. 600 1417 (2006)
Dodano: May 29, 2012
 

Understanding AFM/STM experiments

W środę 30 maja 2012 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze wygłosi referat.
Dodano: May 25, 2012
 

Force and current at atomic scale: Do we sense the same entity?

W piątek 25 maja o godzinie 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium, na którym dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze wygłosi wykład.
Dodano: May 21, 2012
 

Recent developments of Atomic Force Microscopy: combined AFM/STM, KPFM, dissipation energy

W środę 23 maja 2012 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze wygłosi referat.
Dodano: May 16, 2012
 

Wykłady dra Pavla Jelinka

W okresie od 21 maja do 1 czerwca br. gościem Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr będzie dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W ramach swojego pobytu wygłosi on cykl dziewięciu godzinnych wykładów poświęconych fizyce powierzchni, na który wszystkich chętnych magistrantów, doktorantów, pracowników nauki oraz każdego zainteresowanego, serdecznie zapraszamy. Wykłady w języku angielskim odbywać się będą w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w sali 119 o godz. 10:15, z wyjątkiem wtorku 22 maja (godz. 9:15), oraz piątku 25 maja, kiedy to wykład odbędzie się w ramach seminarium instytutowego (sala 60 im. Jana Rzewuskiego, godz. 12:15).

Plan wykładów (PDF do pobrania):

21.05.2012 - g. 10:15, s. 119 Introduction to Surface Science: Atomic and electronic structure of surfaces
Lectures on Probing atomic scale with the force: Advent of Atomic Force Microscopy
22.05.2012 - g. 9:15, s. 119 Basics of Scanning Probe Techniques: STM, AFM, dynamic AFM
23.05.2012 - g. 10:15, s. 119 Recent developments of Atomic Force Microscopy: Combined AFM/STM, KPFM, dissipation energy
25.05.2012 - g. 12:15, s. 60 Force and current at atomic scale: Do we sense the same entity?
Lectures on Exploring Nano: What can we learn/expect from theoretical studies?
28.05.2012 - g. 10:15, s. 119 Introduction to computer simulations: Schrödinger equation, electron correlation, DFT principles and limits
29.05.2012 - g. 10:15, s. 119 Electron transport in metallic and molecular nanowires
30.05.2012 - g. 10:15, s. 119 Understanding AFM/STM experiments
31.05.2012 - g. 10:15, s. 119 Silicon nanoparticles: Is the concept of the band structure still valid?
01.06.2012 - g. 10:15, s. 119 Non-adiabatic processes: Molecular switching
Dodano: May 16, 2012
 

Otwarte seminarium doktoranckie oraz wykład prof. Johna T. Yatesa, Jr. w IFD

W dniach 14 i 15 maja Instytut Fizyki Doświadczalnej gościć będzie pana profesora Johna T. Yatesa, Jr., laureata nagrody Teodora Madeya, którą American Vacuum Society nadaje naukowcom amerykańskim za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki o powierzchni i współpracy międzynarodowej. W związku z tym, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte seminarium doktorantów i studentów IFD dedykowane prof. Johnowi T.Yatesowi, Jr., które odbędzie się w poniedziałek 14 maja g.15.00 - 19.00 w Dużej Sali Fizyki (pawilon) oraz na otwarty wykład pana profesora Yatesa, który odbędzie się we wtorek 15 maja o 11.15, również w Dużej Sali Fizyki.
Dodano: May 11, 2012
 

Emisja elektronów i jonów wspomagana tworzeniem się nierównowagowej plazmy przy powierzchni kryształów TGS

W piątek 18 maja o godzinie 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium, na którym mgr Barbara Konieczna z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi wykład
Dodano: May 11, 2012
 

Wpływ wodoru na powierzchnię 4H-SiC(0001)

W środę 16 maja 2012 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Elwira Wachowicz z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi referat.
Dodano: May 10, 2012
 

Wykłady prof. Klausa Wandelta “Physics of metal/electrolyte interfaces” w kwietniu

Zapraszamy magistrantów, doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych na cykl 14 wykładów prof. Klausa Wandelta poświęconych fizyce granic faz metal/elektrolit. Wykłady będą się odbywać codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w dniach 11 kwietnia – 27 kwietnia 2012 r.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:
11.04.2012 - godz. 8-10, s. 119
12.04.2012 - godz. 8-10, s. 119
13.04.2012 - godz. 8-10, s. 119
16.04.2012 - godz. 8-10, s. 119
17.04.2012 - godz. 10-12, s. 281
18.04.2012 - godz. 10-12, s. 511
19.04.2012 - godz. 10-12, s. 119
20.04.2012 - godz. 10-12, s. 119
23.04.2012 - godz. 16-18, s. 119
24.04.2012 - godz. 10-12, s. 281
25.04.2012 - godz. 10-12, s. 511
26.04.2012 - godz. 10-12, s. 119
27.04.2012 - godz. 10-12, s. 119
30.04.2012 - godz. 10-12, s.119
Dodano: April 6, 2012
 

Program kształcenia w świetle Krajowych ram kwalifikacji (KRK)

W piątek 23 marca o godzinie 12:15 w sali 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Ewa Dębowska z Instytutu Fizyki Doświadczalnej wygłosi wykład.

STRESZCZENIE

Od roku ak. 2013/2014 przestają nas obowiązywać Standardy kształcenia studentów a zaczynają obowiązywać Krajowe ramy kwalifikacji. Musimy stworzyć nowe programy kształcenia obejmujące programy studiów (plany, przedmioty i efekty kształcenia dla przedmiotów) oraz efekty kształcenia. Do pracy nad programem kształcenia muszą włączyć się wszyscy nauczyciele akademiccy a program ten powinien być gotowy do końca bieżącego roku akademickiego. A więc przed nami bardzo dużo pracy, ale przyświeca nam ambitny plan podniesienia jakości kształcenia i stworzenia na naszym Wydziale „studiów naszych marzeń”.
Dodano: March 16, 2012
 

Nowoczesne metody mikroskopii elektronowej

W środę 21.03.2012 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Heiner Jaksch z firmy Carl Zeiss wygłosi referat.
Dodano: March 15, 2012
 

Parametry elektronowej struktury w charakteryzacji materiałów

W piątek 9 marca o godz. 12:15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym dr Edward Rówiński z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosi wykład.
Dodano: March 1, 2012
 

Insights from DFT into metal porphyrin-type molecule interactions

W piątek 24 lutego o godzinie 12:15 w sali nr 60 im. Jana Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym wykład wygłosi Dr Matthé Uijttewaal z Institute for Theoretical Physics, Clausthal University of Technology.
Dodano: Feb. 21, 2012
 

Structural and magnetic properties of Chalcogenide phase-change materials doped with magnetic impurities

W piątek 17 lutego o godzinie 10:15 w sali nr 119 odbędzie się seminarium Zakładu Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych IFD UWr, na którym dr Riccardo Mazzarello z Institute for Theoretical Solid State Physics, RWTH Aachen (Akwizgran, Niemcy) wygłosi referat.
Dodano: Feb. 14, 2012
 

Nadprzewodnictwo - 100 lat później

W dniu 17 lutego 2012 o godz. 12:15 w sali im. J. Rzewuskiego odbędzie się wspólne seminarium Instytutów Fizyki Doświadczalnej i Fizyki Teoretycznej, na którym prof. dr hab. Andrzej Zaleski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN wygłosi referat.

STRESZCZENIE:

Nadprzewodnictwo zostało odkryte przez Heike Kamerlingha Onnesa w Lejdzie w 1911 roku. Od tego czasu obecność tego stanu materii zaobserwowano w ponad trzech tysiącach materiałów. Nadprzewodnictwo stało się jednym z najpopularniejszych tematów w fizyce ciała stałego, a zainteresowanie nim jest wciąż podsycane poprzez stwierdzanie je obecności w kolejnych, zupełnie nowych grupach związków chemicznych: od pojedynczych pierwiastków, przez stopy, ceramiki, od miedzianów przez borki do związków żelaza, itp. Mimo ciągłego braku konsensusu odnośnie ogólnej teorii zjawiska, od wielu lat prowadzone są bardzo skutecznie prace związane z zastosowaniami tych materiałów. Co więcej, nadprzewodniki stały się elementem niezbędnym do uruchomienia największych przedsięwzięć badawczych XX wieku, np. budowy zderzacza hadronów czy reaktora ITER. Wykład oprócz bardzo zwięzłego opisu podstawowych własności nadprzewodzących i najciekawszych faktów doświadczalnych będzie także zawierał szeroką gamę różnorodnych zastosowań w nauce, medycynie, elektrotechnice, elektryce, energetyce, transporcie, informatyce, badaniach materiałowych i wojskowości.
Dodano: Feb. 13, 2012
 

Wzrost ultra-cienkich warstw ołowiu na powierzchni Ni3Al(111) oraz Al2O3/Ni3Al(111)

W środę 18.01.2012 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym mgr Katarzyna Miśków wygłosi referat.
Dodano: Jan. 11, 2012
 

Od Hilberta do Shechtmana. Krótka historia kwazikryształów

Na kolejnym posiedzeniu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego połączonym z Seminarium Instytutów Fizyki UWr., które odbędzie się 13 stycznia o godz. 12.15 w sali 163 im. J. Rzewuskiego, wykład wygłosi Prof. Jacek Miękisz z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW.
Dodano: Jan. 10, 2012
 

Identyfikacja struktury monowarstwy tlenu na powierzchni Ru(10-10) za pomocą kierunkowej elektronowej spektroskopii piku elastycznego

W środę 11.01.2012 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Ireneusz Morawski wygłosi referat.
Dodano: Jan. 9, 2012
 

The local work function: concept and measurement

W środę 14.12.2011 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym prof. Klaus Wandelt wygłosi referat
Dodano: Dec. 8, 2011
 

Nobel Prize in Physics 2011: The accelerating Universe

Na kolejnym posiedzeniu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego połączonym z Seminarium Instytutów Fizyki UWr., które odbędzie się 9 grudnia o godz. 12.15 w sali 163 im. J. Rzewuskiego, wykład wygłosi Prof. David Blaschke z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr
Dodano: Dec. 8, 2011
 

Zastosowanie nanocząsteczek MnOx jako wysoce aktywnego katalizatora w procesie utleniania CO

W środę 07.12.2011 o godz. 10:45 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Rafał Szukiewicz wygłosi referat.
Dodano: Dec. 2, 2011
 

Badanie właściwości mechanicznych pojedynczych molekuł DNA o strukturze superhelikalnej metodą spektroskopii siłowej AFM

w piątek 2.12.2011 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Janusz Strzelecki (z Instytutu Fizyki WFAiIS UMK w Toruniu) wygłosi referat.
Dodano: Nov. 17, 2011
 

Wykłady prof. Klausa Wandelta “Physics of metal/electrolyte interfaces”

Zapraszamy magistrantów, doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych na cykl 13 wykładów prof. Klausa Wandelta poświęconych fizyce granic faz metal/elektrolit. Wykłady będą się odbywać codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w dniach 16 listopada – 2 grudnia 2011 r.

HARMONOGRAM WYKŁADÓW:
16.11.2011 - godz. 10-12, s. 282
17.11.2011 - godz. 12-14, s. 119
18.11.2011 - godz. 12-14, s. 119
21.11.2011 - godz. 12-14, s. 281
22.11.2011 - godz. 10-12, s. 320
23.11.2011 - godz. 10-12, s. 282
24.11.2011 - godz. 12-14, s. 119
25.11.2011 - godz. 12-14, s. 119
28.11.2011 - godz. 12-14, s. 281
29.11.2011 - godz. 10-12, s. 320
30.11.2011 - godz. 10-12, s. 282
01.12.2011 - godz. 12-14, s. 119
02.12.2011 - godz. 12-14, s. 119
Dodano: Nov. 3, 2011
 

Badanie układów adsorpcyjnych Ag/Au(111) i Cu/Ru(10-10) przy użyciu AES, LEED i DEPES

W środę 09.11.2011 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym mgr Michał Jurczyszyn wygłosi referat.
Dodano: Nov. 3, 2011
 

Zastosowanie wzdłużnego rezonatora kwarcowego jako elementu skanującego w wielo-ostrzowym mikroskopie sił atomowych i prądu tunelowego

W środę 19.10.2011 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Ireneusz Morawski wygłosi referat.
Dodano: Oct. 11, 2011
 

Wykład dla publiczności w ramach konferencji ECOSS-28

W dniach 28.08-2.09.2011 Instytut Fizyki Doświadczalnej organizuje 28th European Conference on Surface Science (ECOSS-28). W ramach konferencji odbędzie się wykład otwarty dla publiczności:

Jerzy Kowalski-Glikman
Fundamental Physics: What we do know, what we don't know,
and what is the point of all of that?

Zapraszamy do Opery Wrocławskiej w czwartek, 1.09.2011, na godz. 17:00.
Więcej szczegółow: http://www.ecoss28.eu/open_lecture/
Dodano: Aug. 12, 2011
 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Czech

W dniu 29 czerwca 2011 r. o godz. 11 w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej, pl. Maxa Borna 9 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Czech pt. "Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni germanu o niskim pokryciu atomami metali alkalicznych oraz odpowiadające im obrazy w symulacjach skaningowej mikroskopii tunelowej". Promotorem rozprawy jest dr hab. prof. nadzw. Barbara Stankiewicz, a recenzentami: prof. dr hab. Ryszard Taranko (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i prof. dr hab. Andrzej Pękalski (Instytut Fizyki Teoretycznej UWr).
Dodano: June 16, 2011
 

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kośmidra

W dniu 28 czerwca 2011 o godz. 11, w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr, pl. M. Borna 9 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Kośmidra pt. "Wpływ powierzchniowych wakansów oraz defektów podstawieniowych na proces adsorpcji: układy H2O/CeO2(111) oraz CO/Ni(111)-Pb". Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, a recenzentami: dr hab. Ilona Zasada (Katedra Fizyki Ciała Stałego UŁ) i prof. dr hab. Adam Kiejna (IFD).
Dodano: June 16, 2011
 

"Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding"

w dniu 03.06.2011 (piątek) o godz. 12.15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Referat wygłosi Pan Prof. dr dr h.c. Klaus Wandelt (Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Wrocławski oraz Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn, Niemcy). Streszczenie: Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding Klaus Wandelt Institute of Physical and Theoretical Chemistry, University of Bonn, Germany and Institute of Experimental Physics, University of Wroclaw, Poland Surfaces and Interfaces are ubiquitous and the loci of gradients. As such they are the origin for new properties and fundamental, desired and undesired, processes like phase formation, corrosion, heterogeneous catalysis etc. In this lecture at first surfaces and interfaces will be presented as a "new state of matter". Then a number of fundamental surface and interface specific processes will be investigated with down to atomic/submolecular resolution. The selected examples will include heterogeneous catalysis at alloy surfaces, thin oxide film formation, selfassembly of organic molecules at metal/electrolyte interfaces as well as nanoscale wax structures from green leaves.
Dodano: May 19, 2011
 

"Detekcja bezznacznikowa z użyciem nanodrutów krzemowych"

w piątek 13.05.2011 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Monika Weber (z Yale University, New Haven, USA) wygłosi referat.
Dodano: May 11, 2011
 

Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni germanu o niskim pokryciu atomami metali alkalicznych oraz odpowiadające im obrazy w symulacjach Skaningowej Mikroskopii Tunelowej

w piątek 15.04.2011 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Barbara Czech wygłosi referat.
Dodano: April 11, 2011
 

Wspólne seminarium IFD, IFT i PTF

W piątek 8 kwietnia 2011 o godz. 12.15 w sali im. Rzewuskiego, odbędzie się wspólne seminarium naszych Instytutów i PTF-u, na którym prof. Josif L. Buchbinder z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku, wygłosi wykład pt. "Elementary particles and evolution of the Universe".
Dodano: April 5, 2011
 

Wpływ powierzchniowych wakansów oraz defektów podstawieniowych na proces adsorpcji: układy H<sub>2</sub>O/CeO<sub>2</sub>(111) oraz CO/Ni(111)-Pb"

w piątek 18.03.2011 o godz. 12:15 w sali 60 im. J. Rzewuskiego odbędzie się seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej, na którym mgr Krzysztof Kośmider wygłosi referat.
Dodano: March 15, 2011
 

Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 1 kwietnia 2011 r. o godz. 12.15, w sali 60 im. J. Rzewuskiego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr. pl. M. Borna 9 we Wrocławiu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Urbanika pt. „Badanie powierzchni warstwowych tlenków metali przejściowych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej”. Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Antoni Ciszewski, a recenzentami: dr hab. prof. nadzw. Andrzej J. Zaleski (INT i BS PAN) i dr hab. prof. nadzw. Marek Nowicki (IFD).
Dodano: March 10, 2011
 

Żelazo na wolframie W(110) - dobrze znany układ badany nowa metodą i co z tego wynikło

Prof. dr hab. Józef Korecki (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) wygłosi referat pt.: "Żelazo na wolframie W(110) - dobrze znany układ badany nowa metodą i co z tego wynikło". Spotkanie odbędzie się 11 marca 2011 (piątek) o godz. 12.15, w sali 60 im. Rzewuskiego. Streszczenie: Ultracienkie epitaksjalne warstwy i nanostruktury Fe na W(110) są znane i badane od ponad ćwierć wieku, będąc kopalnią zjawisk i efektów, zarówno strukturalnych jak i magnetycznych. Wydawało się, że tak dobrze poznany układ będzie doskonały, aby na nim wypróbować nową metodę eksperymentalną - rezonansowe jądrowe rozpraszanie promieniowania synchrotronowego - rozwiniętą w ESRF Grenoble na potrzeby badań powierzchniowych. Okazało się, że nowa metoda ujawniła nietypowe strukturalne i magnetyczne przejścia fazowe zarówno w obszarze monowarstwowym jak i w warstwach Fe o grubości rzędu 10 nm
Dodano: March 2, 2011
 

Elektronowa struktura pasmowa i właściwości kryształów ferroelektrycznych

dr hab. prof. PK Bohdan Andriyevskyy (Politechnika Koszalińska, Wydział Elektroniki i Informatyki) wygłosi referat pt.: "Elektronowa struktura pasmowa i właściwości kryształów ferroelektrycznych". Spotkanie odbędzie się 4 marca 2011 r. (piątek) o godz. 12.15, w sali 60 im. Rzewuskiego.
Dodano: Feb. 28, 2011
 

Badania stabilności ftalocyjaniny na powierzchni Ag(100)

w środę 19.01.2011 o godz. 10:15 w sali 119 odbędzie się seminarium Zakładów Fizyki Powierzchni, na którym dr Grażyna Antczak wygłosi referat.
Dodano: Jan. 11, 2011
 

The Force of Light

14 stycznia 2011 r. (piątek) o godz. 12.15, w sali Rzewuskiego IFD, na wspólnym seminarium obu Instytutów i posiedzeniu Oddziału PTF referat wygłosi ROLAND SAUERBREY z Forschungszentrum Dresden Rossendorf, Germany, Streszczenie: At laser intensities of above 10^18 W/cm^2 the motion of the electrons in the laser field becomes relativistic which leads to a multitude of new optical effects summarized under the name relativistic optics. The most striking and prominent of those effects is laser particle acceleration. High intensity beams can now produce monochromatic electron beams with energy of up to 1 GeV. Recently also monoenergetic ion beams in the MeV range were produced by high intensity lasers. The mechanism of laser particle acceleration will be discussed in the context of recent experimental results. This novel technology might also offer completely new possibilities in Radiooncology.
Dodano: Dec. 22, 2010
 

Wykład prof. Klausa Wandelta “Physics of metal/electrolyte interfaces”

Zapraszamy magistrantów, doktorantów, młodych pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych na cykl 13 wykładów prof. Klausa Wandelta poświęconych fizyce granic faz metal/elektrolit. Wykłady będą się odbywać codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel w dniach 10 – 26 stycznia 2011 r. w sali 119 Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr i wygłaszane w języku angielskim. W formacie pdf. dostępne są: Profesor Wandelt jest wybitnym specjalistą w dziedzinie fizyki i chemii powierzchni ciała stałego w kontakcie z próżnią, gazem i elektrolitem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zjawisk: adsorpcji, katalizy heterogenicznej na metalach i stopach dwuskładnikowych, heteroepitaksyjnego wzrostu cienkich warstw metalicznych i stopów powierzchniowych, samoorganizacji molekuł organicznych w granicach faz metal/elektrolit. Dotyczą: powierzchni metali, cienkich warstw tlenków i kryształów jonowych oraz struktury atomowej granic faz metal/elektrolit. Jest autorem lub współautorem ponad 400 oryginalnych publikacji. Badania prowadził w wielu laboratoriach fizyki i chemii powierzchni na całym świecie. Obecnie jest zatrudniony w IFD UWr na etacie profesora wizytującego.
Dodano: Dec. 17, 2010
 

Lekcje z fizyki dla uczniów gimnazjów i liceów

Informujemy, że w Instytucie Fizyki Doświadczalnej odbywają się lekcje fizyki dla uczniów gimnazjów i liceów. Informacje oraz terminy można znaleźć na stronie domowej Wydziału Fizyki i Astronomii (http://www.wfa.uni.wroc.pl/) w zakładce Popularyzacja. Zapraszamy!
Dodano: Nov. 23, 2010
 

Wykłady z fizyki z pokazami

Instytuty Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne zapraszają uczniów szkół średnich Dolnego Śląska i ich nauczycieli na: Wykłady z fizyki z pokazami! Wykłady rozpoczynają się o godz. 10.30 w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, w sali im. Jana Rzewuskiego (rotunda), pl. Maksa Borna 9 (informacje: dr J. Furtak, tel. 071 3759-364), 1. 9.10.2010 „Ładunek i prąd - elektryczność wokół nas" Dr Julian Furtak 2. 6.11.2010 „Skaningowa mikroskopia tunelowa" Dr hab. Marek Nowicki 3. 11.12.2010 „Mózg, oko, pamięć - fałszerze rzeczywistości" Dr Dorota Podsiadła 4. 15.01.2011 „Paradoksy szczególnej teorii względności" Dr hab. Bernard Jancewicz
Dodano: Nov. 23, 2010
 

Archiwum