Publikacje

Najnowsze:
  • Krzysztof Błaszczak, Joanna Borgensztajn, Tomasz Greczyło, Anna Kosowska, Tomasz Nowacki, Grażyna Skirmuntt, , SCENARIUSZE lekcji przedmiotów przyrodniczych w ośmioletniej szkole podstawowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, ISBN 978-83-66047-02-0, Warszawa 2018 (2018)
  • S.K. Dora, K. Koch, W. Barthlott, K. Wandelt, Kinetics of solvent supported tubule formation of Lotus (Nelumbo nucifera) Wax on HOPG investigated by Atomic Force Microscopy, Beilstein  J. Nanotechnology 9 (2018) 468-481
  • K. Wandelt, Interaction of chloride anions with copper surfaces, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 2.1 (2018) 166
  • Thanh Hai Phan, Thi Mien Trung Huynh, Le Tuan Nguyen, Van Hoang Cao, Phi Hung Nguyen, Klaus Wandelt, Self-assembly of a porphyrin derivate on Cu(111) surface under electro-chemical control, ASAM-6 Proceedings (2018)
  • T.D. Pham, C. Zoerlein, K. Gentz, M. Röefzaad, M .Saracino, P. Broekmann, K. Wandelt, Molecular Self-assembly: Viologen layers at copper/electrolyte interfaces, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 4.1 (2018) 120

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995