Publikacje

Najnowsze:
  • Sylwia Owczarek, Sten V. Lambeets, Cédric Barroo, Robert Bryl, Leszek Markowski, Thierry Visart de Bocarmé, Oxygen Assisted Morphological Changes of Pt Nanosized Crystals., Topics in Catalysis (2018) 1-10
  • Marek Thomas, Tomasz Greczyło, Wyzwania przyszłości - Uwagi i refleksje współautorów podstawy programowej z fizyki dla różnych typów szkół i etapów kształcenia, Refleksje 3 (2018) 52-60
  • Tomasz Greczyło, Zestawy materiałów dla nauczycieli szkół ćwiczeń – przyroda, Zestaw 5 Zeszyt 3: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (2017)
  • V. Kapustianyk, P. Yonak, V. Rudyk, Z. Czapla, D. Podsiadła, Yu. Eliyashevskyy, A. Kozdraś, P. Demchenko, R. Serkiz, Manifestation of phase transitions in the crystal field spectra of [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10:Cu crystals, Journal of Physics and Chemistry of Solids 121 (2018) 210–218
  • J. Brona, I. Morawski, M. Nowicki, R. Kucharczyk, Structure and energetics of ultrathin Cu adlayers on Ru(1 0 -1 0), Applied Surface Science 454 (2018) 319–326

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995