Publikacje

Najnowsze:
  • Rafał Idczak , High-Temperature Atmospheric Corrosion of Fe-Cr-Si Alloys Studied by Mössbauer Spectroscopy, Corrosion 74 (10) (2018) 1083-1092
  • Katarzyna Gas, Jarosław Z. Domagala, Rafał Jakiela, Gerd Kunert, Piotr Dłużewski, Edyta Piskorska-Hommel, Wojciech Paszkowicz, Dariusz Sztenkiel, Maciej J. Winiarski, Dorota Kowalska, Rafał Szukiewicz, Tomasz Baraniecki, Andrzej Miszczuk, Detlef Hommel, Maciej Sawicki , Impact of substrate temperature on magnetic properties of plasmaassisted molecular beam epitaxy grown (Ga,Mn)N, Journal of Alloys and Compounds 747 (2018) 946-959
  • Sylwia Owczarek, Sten V. Lambeets, Cédric Barroo, Robert Bryl, Leszek Markowski, Thierry Visart de Bocarmé, Oxygen Assisted Morphological Changes of Pt Nanosized Crystals., Topics in Catalysis 61 (12–13) (2018) 1313–1322
  • Marek Thomas, Tomasz Greczyło, Wyzwania przyszłości - Uwagi i refleksje współautorów podstawy programowej z fizyki dla różnych typów szkół i etapów kształcenia, Refleksje 3 (2018) 52-60
  • Tomasz Greczyło, Zestawy materiałów dla nauczycieli szkół ćwiczeń – przyroda, Zestaw 5 Zeszyt 3: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (2017)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995