Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • J. Bęben, I-S. Hwang, T.T. Tsong, Morphology of ramifed islands in growth of Ge on Si(111) using Pb as surfactant, Surface Science 507-510 (2002) 281.
 • R. Błaszczyszyn, J. Chrzanowski, P.J. Godowski, Thermal desorption of Au from W(001) surface, Acta Physica Polonica A 102 (2002) 785-794).
 • T.Radoń , L. Jurczyszyn, P. Hądzel, Size effect in photofield emission from (001) tungsten, Surface Science 513 (2002) 549.

Zakład Fizyki Cienkich Warstw


 • T.Lewowski, K.Woźniak, The period of a pendulum at large amplitudes: a laboratory experiment, European Journal of Physics 23 (2002) 461-464.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • A. Ostrowski, W. Bednarski, S. Waplak, Z. Czapla, Electron paramagnetic resonance study of the [(CH3)2NH2]5Cd3Cl11 monocrystal doped with Cu+2 ion, Acta Phys. Pol. A 101 (2002) 893-899.
 • B. Andrijevski,Z. Czapla, Yu. Dumka, S. Dacko, V. Kardash, Dilatative and refractive properties of diglycine nitrate crystals in the range of phase transition, Mater. Sci. and Engineering B95 (2002) 14-18.
 • F.Shikanai, M. Komukae, Z.Czapla, T. Osaka, Crystal Structure of NH3CH2COOHH2PO3 in ferroelectric phase, J. Phys. Soc. Jpn. 71 (2002) 498-503.
 • G. Voelkel, R. Boetcher, Z. Czapla, D. Michel, EPR studies of chromium doped dimethylammonium gallium and aluminium sulfate hexahydrate (DMAGAS and DMAAS, Ferroelectrics 268 (2002) 181-186.
 • J. Przesławski, M. Szafrański, Linear birefringence and domain structure in DABCO salts,, Ferroelectrics 269 (2002) 45-50.
 • J. Przesławski, R. Poprawski, M. Just, V.V. Kireev,S. Mielcarek, B. Mróz, Li2TiGeO5 - a novel ferroelastic crystal, Ferroelectrics 267 (2002) 201-208.
 • J.Hatori, M. Komukae, Z. Czapla, T. Osaka, Dielectric dispersion studies in pyridynium periodate single crystal, J. Phys. Soc. Jpn. 71 (2002) 1431-3.
 • P. Staniorowski, S. Dacko, Z. Czapla, Deflection of light and phase transition in AHSe crystals, Ferroelectrics 272 (2002) 3-8.
 • R. Cach, I. Cebula, M.D. Wolnianski, Dielectric studies of ferroelectric phase transition in LNG crystal, Materials Science and Engineering B 90 (2002) 72-78.
 • R. Poprawski, J. Przeslawski, S. Matyjasik, M. Just, Yu.V. Schaldin, Pyroelectricity, thermal expansion and linear birefringence of LiGe2O15 crystal, Ferroelectrics 268 (2002) 295-300.
 • V. Kapustianyk, Z. Czapla, R. Tchukvinskii, Peculiarities of dielectric relaxation in DMAAS ferroelectric crystals, Acta Phys. Pol. A 102 (2002) 365.

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • J. Chojcan, Thermal defects in Fe-Cr solid solutions revealed by 57Fe Mõssbauer spectroscopy, Journal of Alloys and Compounds 337 (2002) 25-29.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A.Szczepkowicz, A. Ciszewski, Faceting of curved tungsten surface induced by palladium, Surface Sci. 515 (2002) 441-452.
 • L. Markowski, New aspects in electron-stimulated desorption from ionic crystals, Surface Sci. 501 (2002) 235-243.
 • Z. Szczudło, S. Zuber, A. Szczepkowicz, A. Ciszewski, Reconstruction of tungsten (111) and (211)surfaces induced by Carbon and Oxygen), Acta Physica Polonica A 102 (2002) 781 - 784.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • A. Kiejna, B.I. Lundquist, Stability of oxygen adsorption sites and ultrathin aluminium oxide films on Al(111), Surface Science 504 (2002) 1-10.
 • A. Kiejna, R.M. Nieminen, First-principles calculations of Li adatom structures on the Mo(112) surface, Physical Review B 66 (2002) 085407, 1-8.
 • J.M. Rogowska, Anisotropic growth of step decorations during simulated epitaxy on a bcc(110) surface, Surface Science 507-510 (2002) 340-345.

Zakład Nauczania Fizyki


 • A. Krajna K. Sujak-Lesz, Stawanie się refleksyjnym nauczycielem. Ujęcie instytucjonalne, Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej 1 (2002) 5-10.
 • A. Krajna,K. Sujak-Lesz, Pisemna wypowiedź ucznia-jak ją interpretować? , Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej 2 (2002) 111-116.
 • E. Dębowska, Report on Available Multimedia Material to Lessons on Quantum Physics, Proceedings of MPTL-7, 2002 http://informando.infm.it/MPTL/proceedings.htm. (2002)
 • E. Dębowska, T. Greczylo, Digital Technology Helps to Visualize Coupled Oscillations, Proceedings of the fifth EUPEN General Forum 2001 [A]Scent of/for Physics, EUPEN Series, ed. H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valcke, EUPEN Consortium, c/o Univ. Gent vol. 6 (2002) 187.
 • Jurij Czukwiński, Stanisław Jakubowicz, Jakub Lis, Henryk Puchała, Jakość edukacyjnej oferty gimnazjalnej przez pryzmat wyników egzaminu państwowego w Obraz gimnazjów wrocławskich po trzech latach ich funkcjonowania, red, B. Gołębniak, DSWE, Wrocław, (2002)
 • K. Sujak-Lesz (red. nauk), Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Wydawnictwa CODN, Warszawa (2002)
 • M. Benedict, E. Dębowska, H. J. Jodl, L. Mathelitsch, R. Sporken, Recommendations (for material on quantum mechanics and for evaluation criteria) , Proceedings of MPTL-7, 2002 -http://informando.infm.it/MPTL/proceedings.htm (2002)
 • Stanisław Plebański, Stanisław Jakubowicz, Fizyka 1, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum do przedmiotu fizyka i astronomia , Wydawnictwa edukacyjne WIKING, Wrocław (2002)
 • T. Greczylo, Kamera wideo i oprogramowanie pomiarowe nową generacją środków wspomagających nauczanie fizyki, Materiały konferencyjne Informatyka w Szkole XVII cześć 2 (2002) 539-542.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Using a digital video camera to examine coupled oscillations, European Journal of Physics 23 (2002) 441-447.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Digital video camera and ultrasonic distance sensor examine coupled torsional and longitudinal oscillations , Proceedings of MPTL-7 (2002) http://informando.infm.it/MPTL/proceedings.htm (2002)

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • A. Emundts, M. Nowicki, and H. P. Bonzel, Experimental absolute step and kink formation energies on Pb(111) vicinal surfaces, Surface Science Letters 496 (2002) L35-L42.
 • C. Bombis, A. Emundts, M. Nowicki, H. P. Bonzel, Absolute surface free energies of Pb, Surface Science 511 (2002) 83-96.
 • H. Otop, Growth of silver films on Cu(111) at low temperatures,, Vacuum 67 (2002) 285-291.
 • M. Nowicki, C. Bombis, A. Emundts, H. P. Bonzel, P. Wynblatt, Universal exponents and step-step interactions on vicinal Pb(111) surfaces, Europhysics Letters 59 (2002) 239-244.
 • M. Nowicki, C. Bombis, A. Emundts, H. P. Bonzel, P. Wynblatt, Step-step interactions and universal exponents studied via 3D equilibrium crystal shapes, New Journal of Physics 4 (2002) 60.1-60.17.
 • S. Mróz, Czy potrzebne s± studia fizyki stosowanej?, Postępy Fizyki 53D (2002) 109-112.

Zakład Teorii Powierzchni


 • A. Kaczyński, R. Kucharczyk, M. Stęślicka, A new property of electronics states in a doubly δ-defected superlattice , Physica E 13 (2002) 59-66.
 • B. Stankiewicz, L. Jurczyszyn, Computations of STM images of Si(001)-c(2×2) surface, Surface Science 507-510 (2002) 463-467.
 • J. Ortega, R. Pérez, L. Jurczyszyn, F. Flores, Ge substitutional defects and the transition in α-Sn/Ge(111), J. Phys. Condens. Matter 14 (2002) 7147-7154.
 • M. Stęślicka, R. Kucharczyk, A. Akjouj, B. Djafari-Rouhani, L. Dobrzynski, S.G. Davidson, Localised electronic states in semiconductor superlattices, Surface Science Reports 47 (2002) 93-196.
 • S.G. Davidson, R. Kucharczyk, A.G. Naumovets, A.J. Leggett, F. Flores, B. Djafari-Rouhani, Personal Report - Maria Stęślicka: Aeternum Vale, Progress in Surface Science 71 (2002) 89-91.
 • T.Radoń , L. Jurczyszyn, P. Hądzel, Size effect in photofield emission from (001) tungsten , Surface Science 513 (2002) 549.

Zakład Zastosowań Fizyki Powierzchni


 • J.J. Czyżewski, J. Krajniak, Efficiency of the secondary emission from a (001) Ag surface, Vacuum 68 (2002) 297-301.
 • J.J. Czyżewski, S. Kaszczyszyn, J. Krajniak, Investigation of the electron-backscattering process from Ru(0001) and Ag(001) surfaces, Applied Surface Science 117 (2002) 42-47.