Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • A. Szczepkowicz, A. Ciszewski, R. Bryl, Cz. Oleksy, C.-H. Nien, Q. Wu, T. E. Madey, A comparison of adsorbate-induced faceting on flat and curved crystal surfaces , Surface Science 599 (2005) 55-68.
 • A. Szczepkowicz, R. Bryl, Observation of vertex-rounding transition for a crystal in equilibrium: Oxygen-covered tungsten, Physical Review B 71, 113416 (2005) 1-4.
 • G. Antczak, G. Ehrlich, Long jumps in diffusion of iridium on W(110), Physical Review B 71, 115422 (2005) 1-9.
 • G. Antczak, G. Ehrlich, The beginnings of surface diffusion studies, Surface Science 589 (2005) 52-66.
 • P.J. Godowski, J. Onsgaard, A. Gagor, M. Kondys, Zhe Shen Li, Investigation of the CO + NO reaction over the Cu(001) surface, Chemical Physics Letters 406 (2005) 441-445.
 • R. Bryl, A. Szczepkowicz, A method of microtip fabrication based on oxygen induced faceting, Applied Surface Science 241 (2005) 431-434.
 • R. Błaszczyszyn, T. Biernat, Thermal desorption of dysprosium from tungsten microcrystal , Applied Surface Science 252 (2005) 1206-1210.
 • R. Klimkiewicz, H. Teterycz, W. Tylus, P.J. Godowski, Study of SnO2 supported monophase Ce-Rh catalysts, React. Kinet. Catal. Lett, vol. 85, 2 (2005) 323-330.

Zakład Fizyki Cienkich Warstw


 • M. Jastrzębska, B. Barwiński, I. Mróz, A. Turek, J. Zalewska-Rejdak, B. Cwalina, Atomic force microscopy investigation of chemically stabilized pericardium tissue, Eur. Phys. J. E 16 (2005) 381-388.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, R. Wrzalik, A. Kocot, B. Barwiński, I. Mróz, B. Cwalina, Dimethyl suberimidate cross-linked pericardium tissue: Raman spectroscopic and atomie force microscopy inwestigations, Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 789-795.
 • P. Mazur and F. Gołek, Morphology of LiBr/LiF system studied by C-AFM, Physica Status Solidi (a) 202, 14 (2005) R155-R157.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • G. Völkel, R Böttcher, D. Michel, Z. Czapla, J. Banys, Dimethylammonium gallium sulfate hexahydrate and dimethylammonium aluminium sulfate hexahydrate—members of a crystal family with exceptional commensurate/incommensurate phase sequences, J. Phys.: Condens. Matter 17 (2005) 4511-4529.
 • H. Yamada, Y. Matsuo, J. Hatori, Z. Czapla, S. Ikehata, Fabrication of field effect transistor based on deuterated glycinium phosphite crystal and pentacene , Synthetic Metals 153 (2005) 305-308.
 • I. Cebula and R. Cach, Dielectric and calorimetric studies of ferroelectric phase transitions in Li(2-x)NaxGe4O9 crystals , Phys. Stat. Sol.(b) 242 (2005) 3216-3226.
 • J. Banys, G. Völkel, R. Böttcher, D. Michel, Z. Czapla, Dielectric properties of a DMAGaS/DMAAS mixed crystal, Phase Transitions 78 (2005) 337-349.
 • M. Dębska, Surface potential decay on triglycine sulfate crystal, Journal of Electrostatics 63 (2005) 1017-1023.
 • R. Hrabański, M. Janiec-Mateja, Z. Czapla, EPR study of the phase transition in dimethylammonium gallium sulfate hexahydrate , Acta Physica Polonica A, vol. 108, 2 (2005) 283-290.
 • V. Kapustianyk, V. Rudyk, Yu. Korchak, A. Batiuk, B. Kulyk, Z. Czapla, Spectroscopic study of radiation effects in DMAAS:Cr ferroelectrics, Ferroelectrics 317 (2005) 7-13.
 • Y. Matsuo, J. Hatori, Z. Czapla, S. Ikehata, Molecular dynamics of [(CH2OH)3CNH3]2SiF6 by phase transition of 178 K , Journal of Physics and Chemistry of Solids 66 (2005) 127-131.
 • Z. Czapla, S. Ciechanowicz, L. Guilbert, Deflection of light on a single domain wall in GPI crystal, Ferroelectric Letters 32 (2005) 1-6.
 • Z. Czapla, S. Dacko, B. Kosturek, A. Waśkowska, Dielectric and optical properties related to phase transitions in an imidazolium perchlorate [C3N2H5ClO4] crystal , Phys. Stat. Sol. (b) 242 (2005) 122-124.

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • A. Baranowski, M. Kostrzewa, M. Szuszkiewicz, Positron annihilation with electrons of admixture atoms in some binary nickel alloys, Acta Physica Polonica A 107 (2005) 570-575.
 • K. Jerie, A. Baranowski, S. Koziol, J. Gliński, A. Burakowski, Structure of aqueous solutions of acetonitrile investigated by acoustic and positron annihilation measurements,, Acta Physica Polonica A 107 (2005) 826-831.
 • K. Jerie, A. Baranowski, S. Kozioł, Jacek Gliński, A. Burakowski , Structure of water + acetonitrile solutions from acoustic and positron annihilation measurements, Chemical Physics 309 (2005) 277-282.
 • M. Dębowska, J. Pigłowski, C. Ślusarczyk, P. Schmidt, J. Rudzińska- Girulska, T. Suzuki, R. Yu, W. Biniaś, Is Positron Annihilation in Polyamide 6 Affected by Morphology?, Fibres & Textiles in Eastern Europe, vol.13, 5 (53) (2005) 64-67.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A. Szczepkowicz, A. Ciszewski, R. Bryl, Cz. Oleksy, C.-H. Nien, Q. Wu, T. E. Madey, A comparison of adsorbate-induced faceting on flat and curved crystal surfaces , Surface Science 599 (2005) 55-68.
 • A. Szczepkowicz, R. Bryl, Observation of vertex-rounding transition for a crystal in equilibrium: Oxygen-covered tungsten, Physical Review B 71, 113416 (2005) 1-4.
 • B. Voigtlander, U. Linke, H. Stollwerk, J. Brona , Preparation of bead metal single crystals by electron beam heating , J. Vac. Sci. Technol. A 23 (2005) 1535-1537.
 • J. Domaradzki, A. Borkowska, D. Kaczmarek, L. Prociów, R. Wasielewski, A. Ciszewski, On the microstructure of TiHfOx thin films , Optica Applicata, Vol. XXXV 3 (2005) 431-435.
 • L. Markowski, Electron-stimulated desorption from alkali halide surfaces: Yield and kinetic-energy distributions of positive alkali ions, Surface Science 593 (2005) 187-194.
 • L. Markowski, A. Ciszewski, Pompujące własności powierzchni - pompy geterowe, Elektronika, 153 (2005) 33-40.
 • M. Jastrzębska, B. Barwiński, I. Mróz, A. Turek, J. Zalewska-Rejdak, B. Cwalina , Atomic force microscopy investigation of chemically stabilized pericardium tissue , Eur. Phys. J. E 16 (2005) 381-388.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, R. Wrzalik, A. Kocot, B. Barwiński, I. Mróz, B. Cwalina, Dimethyl suberimidate cross-linked pericardium tissue: Raman spectroscopic and atomic force microscopy inwestigations , Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 789-795.
 • R. Bryl, A. Szczepkowicz, A method of microtip fabrication based on oxygen induced faceting, Applied Surface Science 241 (2005) 431-434.
 • S.N. Filimonoy, J, V. Cherepanov, N. Paul, H. Asaoka, J. Brona, B. Voigtländer, Dislocation networks in conventional and surfactant-mediated Ge/Si(111) epitaxy , Surface Science 599 (2005) 76-84.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • A. Kiejna, Surface atomic structure and energetics of tantalum, Surface Science 598 (2005) 276-284.
 • A.Kiejna, R. M. Nieminen, Density-functional study of oxygen adsorption on Mo(112) , The Journal of Chemical Physics 122, 044712 (2005) 1-5.
 • E. Wachowicz, R. Rurali, P. Ordejón, P. Hyldgaard, First stages of the oxidation of the Si-rich 3C-SiC(001) surface, Computational Materials Science 33 (2005) 13-19.
 • P. Błoński, A. Kiejna, J. Hafner, Theoretical study of oxygen adsorption at the Fe(110) and (100) surfaces , Surface Science 590 (2005) 88-100.
 • U. Burghaus, J. Stephan, L. Vattuone, J.M. Rogowska, A practical guide to Monte Carlo simulations and classical molecular dynamics simulations – an example booklet, Nova Science Publisher Inc., New York (2005) .
 • V.G. Zavodinsky, M.A. Kuzmenko, A. Kiejna, Ab initio simulation of copper and silver adsorption on the MgO(111) surface , Surface Science 589 (2005) 114-119.

Zakład Nauczania Fizyki


 • A. Krajna, E. Małkiewicz, K. Sujak-Lesz, Wiedza potoczna ucznia i jej wykorzystanie w edukacji, Wokół pedagogiki ucznia w centrum, MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 195-206.
 • A. Krajna, K. Sujak-Lesz, Wypowiedź uczniowska jako źródło informacji o obrazie świata ucznia , Nauczanie przyrody wybrane zagadnienia, praca zbiór, pod redakcją E. Arciszewskiej i S. Dylaka, Wydawnictwa CODN, Warszawa (2005) 107-121.
 • A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, O nowych trendach w edukacji, czyli o tym, co przynosi życie - notatki do diagnozy", Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 8-10.
 • D. Grech, Z. Mazur, Statistical properties of old and new techniques in detrended analysis of time series, Acta Physica Polonica B, vol. 36 No 8 (2005) 2403-2413.
 • D. Grech, Z. Mazur, Comparison study of DFA and DMA methods in analysis of autocorretions in time series, arXIV: cond-mat/0507395 vol 16 (2005) 1-16.
 • K. Sujak-Lesz, A. Krajna, O programie doskonalących studiów podyplomowych „Pedagogika ucznia w centrum - technologia informacyjna - zmiana w edukacji", Wokół pedagogiki ucznia w centrum, MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 15-17.
 • M. Benedict, E. Dębowska, H. J. Jodl, L. Mathelitsch, R. Sporken, T. Bradfield, T. Colbert, B. Mason, T. Melder, S. Sen, P. Sheldon, J. Rauber, , Report and Recommendations on Available Multimedia Material for Statistical and Thermal Physics, Proceedings of the 10' Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (EPS-MPLT 10), Berlin (2005) 1-19.
 • M. Fankanowski, K. Chmieleńska, A. Chybicka, A. Krajna, A. Pereświet-Sołtan, K. Sujak-Lesz, Kształcenie studentów w czasach globalizacji i zagrożenia bezrobociem, Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole , MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 13-18.
 • M. Kochan-Wójcik, A. Krajna, E. Małkiewicz, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, M. Tkocz, Nowi nauczyciele na nowe czasy, z doświadczeń kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim 2000-2005 , MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) .
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. A. Tuz, S. Baczyński, I. Prajs, B. Jaźwiec, 31P MRS analysis of the phospholipid composition of normal human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) , Cellular & Molecular Biology Letters 10 (2005) 373 - 382.
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. Podolak-Dawidziak, M. Tuz, M. Kielbinski, M. Paprocka, D. Dus, S. Baczyński, K. Kuliczkowski, 31P MR Spectroscopy and Multidrug Resistance (MDR) of Blast Cells from Patients with Acute Leukemia (AL) , Haematologica, Abstract Book, 10th Congress of the European Hematology Association, Stockholm, Sweden, June 2-5 (2005) 331-332.
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. Tuz, M. Kielbinski, S. Baczyński, Metabolizm Fosfolipidów Komórek Blastycznych Szpiku Kostnego Badany Metoda 31P MRS , V Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Szczyrk, 17-19 czerwca 2005, Program i streszczenia and Abstracts 50 i 112 (2005)
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. Tuz, M. Podolak-Dawidziak, M. Kielbinski, D. Duś, M. Paprocka, S. Baczyński, Relationship between Phospholipid Metabolizm and Multidrug Resistance in Acute Leukemia - Preliminary Results , Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Biology and Medicine, 8-10 September 2005, Warszawa, Instytut of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences (2005) LI 2
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. Tuz, S. Baczyński, Application of 31P MRS to Evaluation of Cancer Proliferation, Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Biology and Medicine, 8-10 September 2005, Warszawa, Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences FL-9 (2005)
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. Tuz, S. Baczyński, Application of 31P MRS to Evaluation of Cancer Proliferation, XXXVIII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków, 1-2 December 2005, Abstracts, 45-47, http://www.ifi.edu.p1/reports/2005/l 967.pdf?lana=pl (2005)
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M.A. Tuz , S. Baczyński, Application of 31P MRS to the analysis o f phospholipid changes in plasma of patients with acute leukemia , Biochimica et Biophysica Acta 1737 (2005) 11-15.
 • M. Tuz, M. Kuliszkiewicz-Janus, S. Baczyński, M. Kielbinski, I. Prajs, B. Jaźwiec, 31P MRS in Vitro Assay of Phospholipids of Blast Cells from Blood and Bone Marrow of Patients with Acute Leukemia (AL), Book of Abstracts, ESMRMB 2005, 22nd Annual Scientific Meeting, Basle/CH, Sept. 15-18 (2005) S167.
 • S. Dudziak, Analiza nie osiągania założonych rezultatów procesu nauczania-uczenia się. Studium przypadku dla PDF", Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej, Seria: Konferencje, Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością, Wrocław, 17-18 marca 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (2005) 285-289.
 • S. Dudziak, B. Sujak-Cyrul, Koncepcja badania procesu nauczania-uczenia się studenta i ucznia przy użyciu narzędzi doskonalenia jakości , Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 275-296.
 • S. Dudziak, B. Sujak-Cyrul, Analiza przyczyn braku rezultatów w procesie nauczania-uczenia się w PDF, na przykładzie doświadczenia uczniowskiego z optyki, II Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Wyzwania Zarządzania Jakością Kraków, 19-20 maj (2005) 32-35.
 • S. Jakubowicz, S. Plebański, K. Rybicka, B. Udzik, Dwie perspektywy - jedna droga, fizyka w tekstach literackich, XI Krajowa Konferencja z cyklu Diagnostyka Edukacyjna, Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych, Gdańsk, 26-28 IX (2005) 311-318.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Mikroskop polowy w zaawansowanej pracowni fizycznej , Aparatura Badawcza i Dydaktyczna tom X, nr 4 (2005)
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Ruchy Browna z kamerą wideo, Aparatura badawcza i dydaktyczna t. X, nr 2 (2005) 172.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Finding viscosity of liquids from Brownian motion at students laboratory , Eur. J. Phys. 26 (2005) 827-833.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, The Macroscopic Model of a Scanning Force Microscope, Proceedings of the 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (EPS-MPLT 10), Berlin (2005) 1-6.

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • A. Krupski, Directional Auger electron spectroscopy and single-scattering cluster calculations study of the Ni(111)-Pb system , Physical Review B 72, 125426 (2005) 1-5.
 • A. Krupski, M. Nowicki, Investigations of Pb/Ni(111) using incident beam electron diffraction, Surface Science 575 (2005) 147-153.
 • S. Degen, A. Krupski, M. Kralj, A. Langner, C. Becker, M. Sokolowski, K. Wandelt, Determination of the coincidence lattice of an ultra thin Al2O3 film on Ni3Al(111) , Surface Science 576 (2005) L57-L64.
 • S. Mróz, Composition of the first atomic layers of (001)-oriented AuCu3 crystal measured with the use of directional Auger electron spectroscopy at 400 K < T < 1000 K , Vacuum 79 (2005) 241-249.

Zakład Spektroskopii Emisji Polowej


 • P. Mazur and F. Gołek, Morphology of LiBr/LiF system studied by C-AFM, Physica Status Solidi (a) 202, 14 (2005) R155-R157.

Zakład Teorii Powierzchni


 • L. Jurczyszyn, B. Stankiewicz, The role of interorbital interference in the formation of STS spectra, Applied Surface Science 242 (2005) 70-81.