Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • G. Antczak, Long jumps in one-dimensional surface self-diffusion: Rebound transitions , Physical Review B 73 (2006) 033406.
 • G. Antczak, Kinetics of atom rebounding in surface self-diffusion , Physical Review B 74 (2006) 153406.
 • G. Antczak, R. Błaszczyszyn, Diffusion of rhodium layers on the stepped surface of a tungsten micro-crystal , Surface Science 600 (2006) 325-334.
 • Jens Onsgaard, Lars Thomsen, Soren V. Hoffmann, P. Jan Godowski , Surface reactions between CO2 and H over K-modified Cu(0 0 1) , Vacuum 81 (2006) 25-31.
 • P.J. Godowski, J. Onsgaard, M. Trzebiatowska-Gusowska, K. Pater, Z. S. Li, Core-level binding energy shift as a probe of morphological changes in two-dimensional Ag-Co alloy, Physical Review B 73 (2006) 193403_1-4.
 • R. Bryl, A. Szczepkowicz, The influence of the oxygen exposure on the thermal faceting of W[1 1 1] tip, Applied Surface Science 252 (2006) 8526-8532.

Zakład Fizyki Cienkich Warstw


 • F. Golek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide min films studied by AFM, Surface Science 600 (2006) 1689-1696.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • A. Stankiewicz, R. Cach, S. Dacko, Nonlinear dielectric properties and temperaturę stabilization effect near the ferroelectric phase transition in sodium trihydrogen selenite , J. Phys.: Condens. Matter 18 (2006) 3993-4005.
 • J. Przeslawski, J, Furtak, Z. Czapla, Specific Heat Peculiarities in (NH4)2SbF5, Ferroelectrics 337 (2006) 1-6.
 • J. Przesławski, Z. Czapla, Calorimetric studies of phase transitions in imidazolium perchlorate crystal, J.Phys.: Condens. Matter 18 (2006) 5517-5524.
 • R. Vlokh, O. Mys, Z. Czapla, Electrogyration in Organic-Inorganic [(CH2)OH)3CNH3]H2PO4 Crystals,, Ukr. J. Phys. Opt. 7 (2006) 49.
 • Yu. Eliyashevskyy, V. Kapustianyk, S. Dacko, Z. Czapla, A. Batiuk, S. Sveleba, Dielectric and Birefringent Properties of [(CH3)2NH2]5Cd2CuCl11 Solid Solutions in the Region of Their Phase Transitions, Acta Physica Polonica A Vol. 109,No.2 (2006) 171-178.
 • Z. Czapla, Yu. Eliyashevskyy, and S. Dacko, Dielectric and Ferroelectric Properties of [(CH3)2NH2]3CuCl5 Single Crystal , Ferroelectric Letters 33 (2006) 1-6.

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • A. Baranowski, Relativistic Phenomena in Two-Quantum Annihilation of Electron-Positron Pairs, Acta Physica Polonica Vol. 110, No. 5 (2006) 551-558. Proceedings of the 36th Polish Seminar on Positron Annihilation, Turawa, Poland, (2006) .
 • A. Ostrasz, Creation of ferromagnetic properties of V-Fe and Zr-Fe alloys by hydrogen absorption, Hyperfne Interact 169 (2006) 1247-1251.
 • Jan Chojcan, Thermal equilibrium defects in iron-based alloys, Hyperfine Interact 168 (2006) 1109-1114.
 • K. Jerie, A. Baranowski, J. Legendziewicz, M . Guzik, A. Burakowski, J. Gliński, Investigation of sol-gel glasses doped with lanthanide ions by spectroscopic, acoustic, and positron annihilation methods , Acta Physica Polonica A., Vol. 110 nr5. Proceedings of the 36th Polish Seminar on Positron Annihilation, Turawa, Poland, June 5-9, (2006) 583-591.
 • K. Leluk, K. Orzechowski, K. Jerie, A. Baranowski, T. Słonka and J. Głowiński , Positron annihilation lifetime spectroscopy and dielectric measurements of natural kaolinite and kaolinite intercalated by potassium acetate , Acta Physica Polonica A. - Vol. 110, nr 5, Proceedings of the 36th Polish Seminar on Positron Annihilation, Turawa, Poland, June 5-9 (2006) 621-629 .
 • M. Dębowska, Influence of Polymer Crystallinity and Morphology on Positron Annihilation Characteristics, Acta Physica Polonica A vol.110 No.5 (2006) 559-568.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A. Kiejna, A. Ciszewski, Preface, Surface Science 600 (2006) 1565.
 • F. Golek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide min films studied by AFM, Surface Science 600 (2006) 1689-1696.
 • L. Markowski, A Comparison of electron-Stimulated Desorption of Positive lons from NaCl-type Alkali Chlorides Thin Films, JSPS 141 Committee Activity Report, 5th International Symposium on Atomie Level Characterization for New Materials and Devices 0'5, Kona, USA (2006) 480-484.
 • L. Markowski, A comparison of the electron-stimulated desorption of positive ions from NaCl-type alkali chloride thin films, Surface and Interface Analysis, 38 (2006) l545-1549.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, I. Mróz, B. Barwiński, R. Wrzalik, A. Kocot, J. Nożyński, Atomic Force Microscopy and FT-IR Spectroscopy Investigations of Human Heart Valves, Gen. Physiol. Biophys. 25 (2006) 231—244.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, R. Wrzalik, A. Kocot, I. Mróz, B. Barwiński, A. Turek, B. Cwalina, Tannic acid-stabilized pericardium tissue: IR spectroscopy, atomic force microscopy, and dielectric spectroscopy investigations, Journal of Biomedical Materials Research Part A, (on-line) (2006) 148-156.
 • R. Bryl, A. Szczepkowicz, The influence of the oxygen exposure on the thermal faceting of W[1 1 1] tip, Applied Surface Science 252 (2006) 8526-8532.
 • R. Wasielewski, J. Domaradzki, A. Borkowska, D. Kaczmarek, A. Ciszewski, Structural Investigations of Thin Oxide Films Based on Titanium Dioxide, XXX International Conference of IMAPS Poland Chapter Kraków, September (2006) 24 - 27.
 • T. Greczylo, P. Mazur, E. Dębowska, A field emission microscope in an advanced students' laboratory, Eur. J. Phys. 27 (2006) 265-272.
 • Z. Modrzejewska, J. Stawczyk, K. Matyka, M. Matyka, I. Mroz, A. Ciszewski, Surface microstructure of chitosan membranes - AFM investigations, Polish Journal of Environmental Studies 15(4A) (2006) 84-87.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • A. Kiejna, Comparative study of Ag, Au, Pd, and Pt adsorption on Mo and Ta (112) surfaces , Physical Review B 74 (2006) 235429.
 • A. Kiejna, T. Pabisiak, S. W. Gao, The energetics and structure of rutile TiO2 (110), J. Phys.: Condens. Matter 18 (2006) 4207-4217.
 • Adam Kiejna, Georg Kresse, Jutta Rogal, Abir De Sarkar, Karsten Reuter, Matthias Scheffler, Comparison of the full-potential and frozen-core approximation approaches to density-functional calculations of surfaces , Physical Review B 73 (2006) 035404-8.
 • J.M. Rogowska, Mieczysław Maciejewski, Dilute Cu nanostructure stabilized by substrate-mediated interactions on Cu(111):Kinetic Monte Carlo simulations , Physical Review B 74 (2006) 235402.

Zakład Nauczania Fizyki


 • B. Sujak-Cyrul, S. Dudziak, Projekty podnoszące świadomość projakościowa w szkole. Koncepcja i tematy projektów grupowych z zakresu przygotowania do pracy w organizacjach objętych systemami zarządzania: jakością, środowiskiem, bhp, [w:] , Edukacja projakościowa w szkole, red. Sujak-Cyrul B., Wyd. CENU UWr (2006) 13-60.
 • B. Sujak-Cyrul, S. Dudziak, Badanie podstawowej wiedzy nauczycieli, planujących pełnienie funkcji Szkolnego Doradcy Zawodowego, na temat systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bhp. Wyniki wstępne za 2006 r. [w:] , Edukacja projakościowa w szkole, red. Sujak-Cyrul B., Wyd. CENU UWr, Wrocław (2006) 61-72.
 • M. A. Tuz, M. Kuliszkiewicz-Janus, S. Baczyński, Application of 31P Magnetic Resonance Spectroscopy to Observation of Phospholipid Concentrations Changes in Blood Serum, Plasma, Peripheral Blood Mononuclear Cells and Bone Marrow Mononuclear Cells from Patients with Hematological Cancers, Pol. J. Chem. 80 (2006) 1009-1019.
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. A. Tuz, M. Kielbniński, S. Baczyński, B. Jaźwiec, I. Prajs, Application of 31P MRS to Differentiation Between Patients with Acute Myeloblasts Leukemia (AML) and Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL), ESMRMB, 23rd Annual Meeting Warsaw/PL, 21-23 September (2006)
 • M.A. Tuz, M. Kuliszkiewicz-Janus, S. Baczyński, M. Kiełbiński, B. Jaźwiec, I. Prajs, H. Śladowska, 31P in Vitro Assay of Phospholipids of Red Blood Cells (RBC) of Patients with Hematological Cancers – Preliminary Results, Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Biology and Medicine, Warsaw, 11-13 September (2006) .
 • S. Dudziak, Zapobieganie nie osiąganiu założonych rezultatów w planowaniu lekcji fizyki. Wnioski z zastosowania podejścia procesowego w studenckiej Pracowni Dydaktyki Fizyki, [w:], Edukacja projakościowa w szkole, red. Sujak-Cyrul B., Wyd. CENU UWr (2006) 234-241.
 • S. Jakubowicz, S. Plebański, K. Rybicka, B. Udzik, Komplementarnośæ wiedzy wyjaśniaj±cej i interpretacyjnej w przygotowaniu uczniów do egzaminów maturalnych, [w:], O wyższą jakośæ egzaminów szkolnych, red: B Niemierko, M. K. Szmigiel, Lublin (mat. z konferencji) (2006) .
 • T. Greczylo, P. Mazur, E. Dębowska, A field emission microscope in an advanced students' laboratory, Eur. J. Phys. 27 (2006) 265-272.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, The macroscopic model of an atomie force microscope in the students' laboratory , European Journal of Physics 27 (2006) 501-513.
 • Z. Mazur and D.Grech, Numerical Simulation of the Perrin-like Experiments, arXiv:physics, on-line http://arxiv.org, wydawca Cornel University Library (2006) 1-12.
 • Z. Mazur, D. Grech, Brownian Motion in Viscous Liquids - Model and Numerical Simulation, Proc. Int. Conf. GIREP 2006, Amsterdam, 20-25 Aug 2006, oraz wersja elektroniczna: http://www.science.uva.nl/research/amstel/dws/girep2006 (2006) p 6.
 • Zespół projektowy Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr. (w tym L. Ryk , K. Sujak-Lesz), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim, [w]: , Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli red. B. Walkiewicz, Wyd. CODN, Warszawa (2006)

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • A. Krupski, Debye temperature of the Pb layers on Ni(111) , Phys. Stat. Sol. (b) 243 (2006) 467-472.
 • A. Krupski, Wrocław-Bonn Workshop on Surface Physics and Chemistry 2006, Przegląd Uniwersytecki, luty 2006,Rok XII, Nr 2 (119) (2006) 13-14.
 • A. Lehnert, A. Krupski, S. Degen, K. Franke, R. Decker, S. Rusponi, M. Kralj, C. Becker, H. Brune, K. Wandelt, Nucleation of ordered Fe islands on Al2O3/Ni3Al(111), Surface Science 600 (2006) 1804-1808.
 • I. Morawski, M. Nowicki, S. Mróz , Influence of the ultra-thin Ag layer on Si( 111)7 x 7 on directional elastic peak electron spectroscopy profiles , Surface Science 600 (2006) 1646-1649.
 • J. Haubrich, D. Loffreda, F. Delbecq, Y. Jugnet, P. Sautet, A. Krupski, C. Becker, K. Wandelt, Determination of the crotonaldehyde structures on Pt and PtSn surface alloys from a combined experimental and theoretical study, Chemical Physics Letters 433 (2006) 188-192.
 • M. Kralj, A. Bailly, M.-C. Saint-Lager, S. Degen, A. Krupski, C. Becker, P. Dolle, M. De Santis, K. Wandelt, Temperaturę- and coverage-dependent evolution of the Au/Pd(110) surface structure , Surface Science 600 (2006) 2614-2622.
 • M. Nowicki, I. Morawski, S. Mróz, Crystalline structure of copper-gold alloys investigated by DEPES: Theoretical approach , Surface Science 600 (2006) 1596-1599.
 • M. Nowicki, £. Rusiniak, D.Turko, S. Mróz, Growth and crystalline structure of Au layers on Ni(111) , Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 154 (2006) 9-13.
 • M. Sterrer, M. Heyde, M. Nowicki, N. Nilius,T. Risse, H.P. Rust, G. Pacchioni, H.J. Freund, Identification of color centers on MgO(001) thin films with scanning tunneling microscopy, J. Phys.Chem.B, vol.110 1 (2006) 46-49.
 • £. Rok, S. Mróz, E. Zych, M. Janik-Czachor, Short-range atomic order in the surface layer of sputter-deposited Al0.6W0.4 thin film investigated using directional elastic peak electron spectroscopy, Journal of Non-Crystalline Solids 352 (2006) 2811-2817.

Zakład Spektroskopii Emisji Polowej


 • D.B. Dańko, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, Growth and thermal stability of ultra-thin Ag and Au layers on Mo(111) surface, Surface Science 600 (2006) 2258-2267.
 • F. Golek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide min films studied by AFM, Surface Science 600 (2006) 1689-1696.
 • I.N. Yakovkin, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, STM study of the Mo(112) and Mo(111) surfaces, Surface Science 600 (2006) L240-L244.
 • M. Kuchowicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz , Scanning tunneling microscopy investigation of clean (211) surface of Ta and Mo , Surface Science 600 (2006) 1600-1603.

Zakład Teorii Powierzchni


 • B. Cichosz, B. Stankiewicz, L. Jurczyszyn, Simulation of STM images of p(3x2)/Na/Ge(001) surface, Surface Science 600 (2006) 1659-1663.
 • B. Pieczyrak. L. Jurczyszyn, B. Stankiewicz, Theoretical study of the structural properties of SiC(001) - Si-terminated surface and the formation of its STM images, Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 56 No. l (2006) 85-92.
 • L. Jurczyszyn, B. Stankiewicz, Metallization of Ge(00l)-p(2 x 1) surface as result of thermal fluctuations , Surface Science 600 (2006) 1654-1658.