Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • Grażyna Antczak, Gert Ehrlich, Jump processes in surface diffusion, Surface Science Reports 62 (2007) 39-61.
 • J. Bęben, Czesław Oleksy, Ivo Klik, Tien T. Tsong, Mean-field approach to Pb-mediated growth of Ge on Si(111): Comparison with experiment and kinetic Monte Carlo simulations, Physical Review B 75 (2007) 045410-1/5.
 • Leszek Jurczyszyn, Piotr Hądzel, Tadeusz Radoń, Atomic structure and electronic properties of Ta(1 1 2) and W(1 1 2) surfaces, Applied Surface Science 253 (2007) 3803-3813.
 • P. J. Godowski, Z. S. LI, J. Bork, J. Onsgaard, Study of the Pt/Ru(0001) Interface, Surface Review and Letters, Vol.14 No. 5 (2007) 911-914.
 • P.J. Godowski, J. Onsgaard, M. Trzebiatowska-Gusowska, K. Pater,Zhe Shen Li, Photoemission Study of the Initial Growth of Co on Ru(0001) , Acta Physica Polonica A No. 2 Vol. 111 (2007) 263-271.
 • R. Bryl, R. Błaszczyszyn, Diffusion and desorption of submonolayer platinum deposited on the multi-faceted surface of a tungsten micro-crystal, Applied Surface Science 253 (2007) 6096-6102.
 • Y. Suchorski, J. Bęben, A. Frac, V. K. Medvedev , H. Weiss, The mobility of an alkali promoter as probed in situ during a catalytic reaction: Li in the CO oxidation on Pt , Surface and Interface Analysis 39 (2007) 161-165.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • Agnieszka Hek, Zbigniew Czapla, Sławomir Dacko, Domain dynamics of 2-aminopyridyne phosphate crystal in ferroelectric phase, Phase Transitions, Vol 80, Nos 1-2, January-February (2007) 109-114.
 • Bogusław Kosturek, Alicja Waśkowska, Sławomir Dacko, Zbigniew Czapla, Structure and phase transition in pyridazine perchlorate, J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007) 086219 (12pp)
 • J. Hatori, K. Tanigawa. T. Kato, Y. Yoshida, S. Ikehata, Y. Mastuo, Z. Czapla,, Spin-Lattice Relaxation in Pyridazine Perchlorate (C4H4N2)HClO4, Journal of the Korean Physical Society, vol.51, No.2 (2007) 832-835.
 • Jan Jamiński, Zbigniew Czapla, Sławomir Dacko, Ryszard Cach, Dielectric nonlinear properties of pyridinium tetrafluoroborate single crystal near the ferroelectric phase transition , phys. stat. sol. (b), (2007) 1-8.
 • Janusz Przesławski, Bogusław Kosturek, Sławomir Dacko, Ryszard Jakubas, Thermal and optical properties of the ferroelectric (C3N2H5)5Bi2Cl11 crystal, Solid State Communications 142 (2007) 713-717.
 • R. Hrabańsk, M. Janiec-Mateja, Z. Czapla, EPR study of local ordering in DMAAIS and DMAGaS crystals, Phase Transitions, Vol 80, Nos 1-2, January-February (2007) 163-169.
 • V. Kapustianyk, B. Turko, A. Kostruba, Z. Sofiani, B. Derkowska, S. Dabos-Seignon, B. Barwiński, Yu, Eliyashevskyi, B. Sahraoui, Influence of size effect and sputtering conditions on the crystallinity and optical properties of ZnO thin films, Optics Communications 269 (2007) 346-350.
 • Yu. Eliyashevskyy, S. Dacko, B. Kosturek, Z. Czapla, Dilatometric and optical studies of phase transitions in ferroelectric [(CH3)2NH2]3CuCl5 single crystal, Materials Science and Engineering B 38 (2007) 31 –34

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • Adam Szuszkiewicz, Jan Chojcan, Naturę of green colour of microcline from the Strzegom granitic pegmatites (SW Poland) - an insight from 57Fe Mössbauer spectroscopy, Mineralogia Polonica Vol.31 (2007) 283-286.
 • Andrzej Burakowski, Jacek Gliński, Kazimierz Jerie, Andrzej Baranowski, Solvation of potassium and tetra-n-butylammonium iodides in methanol from acoustic and positron annihilation measurements, Chemical Physics Letters 447 (2007) 49-53.
 • M. Dębowska, J. Pigłowski, C. Ślusarczyk, J. Rudzińska-Girulska, T. Suzuki, R. Yu , Influence of morphology on ortho-positronium annihilation characteristics in polyamide 6, Radiation Physics and Chemistry 76 (2007) 325-329.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A. Trembułowicz, A. Ciszewski, A square titanium nanomesh on W(100), Nanotenochnology 18 (2007) 345303 (4pp).
 • B. V. Yakshinskiy, R. Wasielewski. E. Loginova, T. E. Madey, Carbon accumulation and mitigation processes, and secondary electron yields of ruthenium surfaces, Proc. SPIE, 6517 (2007) 65172.
 • K. Matyka, M. Matyka, I. Mróz, J. Zalewska-Rejdak, A. Ciszewski, An AFM study on mechanical properties of native and dimethyl suberimidate cross-linked pericardium tissue, J. Mol. Recognit. 20 (2007) 524-530.
 • Leszek Markowski, Electron-stimulated desorption of lithium ions from lithium halide thin films , Applied Surface Science 254 (2007) 16-19.
 • Piotr Mazur, Stefan Zuber, Miłosz Grodzicki, Antoni Ciszewski, Basic Problems in Electrical Contact Formation on 6H-SiC(0001), International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, MicroTherm'2007,25.06.-27.06. (2007) 243-246.
 • R. Wasielewski, B. V. Yakshinskiy, M. N. Hedhili, A. Ciszewski, T. E. Madey, Surface chemistry of Ru: relevance to optics lifetime in EUVL, 23rd European Mask and Lithography Conference, Proc. of SPIE Vol.6533 (2007) 653316-1/12
 • V. Kapustianyk, B. Turko, A. Kostruba, Z. Sofiani, B. Derkowska, S. Dabos-Seignon, B. Barwiński, Yu, Eliyashevskyi, B. Sahraoui, Influence of size effect and sputtering conditions on the crystallinity and optical properties of ZnO thin films, Optics Communications 269 (2007) 346-350.
 • Y. Suchorski, J. Gottfriedsen, R. Wróbel, B. Strzelczyk i H. Weiss, Evaluation and X-Ray Induced Modification of the Cerium Oxidation State In Cerium Calixarene Complexes, Solid State Phenomena Vol. 128 (2007) 115-120.
 • Y.Suchorski, R. Wróbel, S. Becker, B. Strzelczyk. W. Drachsel, H. Weiss, Ceria nanoformations in CO oxidation on Pt(111): Promotional effects and reversible redox behaviour, Surface Science Vol 601, 21 (2007) 4843-4848.
 • Zbigniew Szczudło, Artur Trembułowicz, Antoni Ciszewski, Hf dissolution and surface alloy formation in Hf/W(011) adsorption system, Journal of Physics: Conference Series , (XIII International Seminar on Physics and Chemistry of Solids) 79 (2007) 1-6.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • A. Locatelli, T. Pabisiak, A. Pavlovska, T. O. Mentes, L. Aballe, A. Kiejna, E. Bauer, One-dimensional Au on TiO2, J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007) 082202,1-8.
 • Piotr Błoński, Adam Kiejna, Structural, electronic, and magnetic properties of bcc iron surfaces, Surface Science 601 (2007) 123-133.
 • Piotr Błoński, Adam Kiejna, J. Hafner, Oxygen adsorption on the clean and O-precovered Fe (110) and (100) surfaces, J. Phys.: Condens. Matter 19 (2007) 096011, 1-8.
 • T. O. Menteº, A. Locatelli, L. Aballe, A. Pavlovska, E. Bauer, T. Pabisiak, A. Kiejna, Surface modification of oxides by electron-stimulated desorption for growth-mode control of metal films: Experiment and density-functional calculations, Physical Review B 76 (2007) 155413-1-14.
 • Tomasz Pabisiak, Adam Kiejna, Energetics of oxygen vacancies at rutile TiO2(110) surface, Solid State Communications 144 (2007) 324-328.

Zakład Nauczania Fizyki


 • Krzysztof Gomułka, Mariusz Adam Tuz, Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Rola i znaczenie PAF (czynnika aktywuj±cego płytki) w chorobach nowotworowych krwi, Acta Haematologica Polonica 38, 1 (2007) 47.
 • S. Jakubowicz, S. Plebański, K. Rybicka, B. Udzik, Wposzukiwaniu metod diagnozy umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego maturzystów" w ,, Uczenie się i egzamin w oczach uczniów, red.: B. Niemierko, K. Szmigel - materiały z XIII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 5-7 października 2007, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej (2007) .
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Makroskopowy model mikroskopu sił atomowych w zaawansowanej pracowni fizycznej, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna tom XII nr 2-3 (2007) 73-84.
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska, Comment on 'Finding viscosity of liquids from Brownian motion at students' laboratory' and 'Brownian motion using video capture', Eur. J. Phys. L39-L41. 28 (2007) L39-L41.
 • Z. Mazur, D. Grech, Brownian Motion in Viscous Liquids - Model and Numerical Simulation, Proc. Int. Conf. GIREP 2006, Amsterdam, 20-25 Aug 2006, oraz wersja ektroniczna: http://www.science.uva.nl/research/amstel/dws/girep2006/) (2007) p 6.

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • Aleksander Krupski, Isothermal desorption of Pb layers from Ni (111) faces, Ann. Chim. Sci. Mat 32 (4) (2007) 395-400.
 • I. Morawski, M. Nowicki, Multiple scattering events of primary electrons in directional elastic peak electron spectroscopy, Physical Review B 75, (2007)155412-6. Ukazała się również w czasopiśmie: Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology - April 23, Volume 15, (2007) Issue 16.
 • L. Jurczyszyn, A. Krupski, S. Degen, B. Pieczyrak, M. Kralj, C. Becker, K. Wandelt, Atomic structure and electronic properties of Ni3Al(111) and (011) surfacesatomic-structure-and-electronic-properties-of-niltsubgt3lt-subgtal-111-and-011-surfaces, Physical Review B 76 (2007) 045101.1-10.
 • V. Sinic-Milosevic, M. Heyde, N. Nilius, M. Nowicki, H.P. Rust, H.J. Freund, Substrate-mediated interaction and electron-induced diffusion of single lithium atoms on Ag(001) , Physical Review B 75 (2007) 195416.
 • V. Sinic-Milosevic, M. Heyde, N. Nilius, M. Nowicki, H.P. Rust, H.J. Freund, Substrate-mediated interaction and electron-induced diffusion of single lithium atoms on Ag(001), Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology, 2007 May 28. (2007) .

Zakład Teorii Powierzchni


 • B. Stankiewicz, L. Jurczyszyn, The influence of thermal fluctuations on electronic and structural properties of Ge(001) surface, Surface Science 601 (2007) 1981-1987.
 • L. Jurczyszyn, A. Krupski, S. Degen, B. Pieczyrak, M. Kralj, C. Becker, K. Wandelt, Atomic structure and electronic properties of Ni3Al(111) and (011) surfacesatomic-structure-and-electronic-properties-of-niltsubgt3lt-subgtal-111-and-011-surfaces, Physical Review B 76 (2007) 045101.1-10.
 • Leszek Jurczyszyn, Piotr Hądzel, Tadeusz Radoń, Atomic structure and electronic properties of Ta(1 1 2) and W(1 1 2) surfaces, Applied Surface Science 253 (2007) 3803-3813.