Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • Grażyna Antczak, Gert Ehrlich, Asymmetric one-dimensional random walks, The Journal Of Chemical Physics 129 (2008) 124702-4.
 • Grażyna Antczak, Przemysław Jóźwik, Atom Movement on a Dislocated Surface, Langmuir 24 (2008) 9970-9973.
 • P.J. Godowski, J. Onsgaard, Z. Ryszka, £. Rok, Zhe Shen Li, Phase transformations of the Pt/Ru(0001) interface studied by photoemission, Surface Science 602 (2008) 465-469.
 • T. Biernat, R. Błaszczyszyn, Self-Diffusion of Tungsten on Some Facets of Tungsten Microcrystal, Acta Physica Polonica A Vol. 114 (2008) S-11 do S-16.
 • Tobias Marten, Olle Hellman, Andrei V. Ruban, Weine Olovsson, Chariotte Kramer, Jan P. Godowski, Lone Bech, Zheshen Li, Jens Onsgaard, Igor A. Abrikosov, Double-segregation effect in AgxPd1-x/Rn(0001) thin film nanostructures, Physical Review B 77 (2008) 125406.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • A. Hek, S. Dacko, Z. Czapla, Dielectric properties of betaine arsenate crystal near the phase transition, Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 1963-1968.
 • A. Nowak, S. Dacko, J. Przesławski, Z. Czapla, Properties of (CH3)2NH2H2PO4 crystal near the ferroelectric phase transition, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 215222(7pp).
 • D. Podsiadła, O. Czupiński, Properties of (NH4)2SbF5 crystal: Infrared and thermal studies, Journal of Molecular Structure 889 (2008) 251-258.
 • J. Przesławski, J. Jamiński, Z. Czapla, Specific Heat Anomalies in Ferroelectric PyBF4, Ferroelectrics 363 (2008) 64-72.
 • Piotr Staniorowski, Sławomir Dacko, Ferroelectric-ferroelastic domain kinetic studies by deflection of light in an NH4HSeO4 crystal , J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 175214(6pp).
 • Yu. Eliyashevskyy, A. Sieradzki, R. Poprawski, Z. Czapla, Pressure Effect on the Phase Transitions in the Ferroelectric [(CH3)2NH2]3CuCl5 Crystal, Ferroelectrics 363 (2008) 245-250.

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • B. Konieczna, M. Wachowiak-Cicha, K. Biedrzycki, Energy distribution of plasma-assisted electron and ion emission from TGS single crystals, Applied Surface Science 254 (2008) 7381-7385.
 • J. Chojcan, A. Ostrasz, A Dilute-Limit Heat of Solution of Aluminium in Iron Studied with 57Fe Mössbauer Spectroscopy, Acta Physica Polonica A Vol. 114 No 6 (2008) 1573-1578.
 • J. Legendziewicz, M. Guzik, J. Gliński, K. Jerie, A. Baranowski, A. Kochel, Application of spectroscopy and positron annihilation methods in studies of the gel-glasses materials, Journal of Alloys and Compounds 451 (2008) 172-178.
 • M. Dębowska, J. Dołęga, J. Rudzińska-Girulska, J. Pigłowski, Polyamide 6/Layered Silicate Nanocomposites, Acta Physica Polonica A, Vol, 113, Proceedings of the 37th Polish Seminar on Positron Annihilation, Lądek-Zdrój 2007. No. 5 (2008) 1321-1329.

Zakład Fizyki Nanostruktur


 • F. Gołek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide thin films, Applied Surface Science 254 (2008) 4292-4296.
 • M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz, Valence changes of Sm atoms adsorbed on Mo (211) surface, Surface Science 602 (2008) 3721.
 • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, D. Grodzińska, Dependence of STM images on bias polarity for Sm layers on Mo(110) and Mo(211) surfaces, Acta Physica Polonica A 114 (2008) S59-S69.
 • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz, Adsorption of Sm and Gd on the Mo (111) face, Surface Science 602 (2008) 3043-3050.
 • P.J. Godowski, J. Onsgaard, Z. Ryszka, £. Rok, Zhe Shen Li, Phase transformations of the Pt/Ru(0001) interface studied by photoemission, Surface Science 602 (2008) 465-469.
 • R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, I. N. Yakovkin , Zigzag chain structures of Gd on the Mo(110) surface, Surface Science 602 (2008) 2610.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A. Tomaszewska, A. Ciszewski, Z.M. Stępień, Interaction of hydrogen with palladium surface: FIM and FEM studies, Applied Surface Science 254 (2008) 4386-4390.
 • Antoni Ciszewski, Miłosz Grodzicki, Current-sensing AFM Study (Electric Conductance of Ultra-thin Cr Contacts on 6H-SiC(0001)), Imaging&Microscopy 1 (2008) 2-4.
 • B.V. Ykshinskiy, R. Wasielewski, E. Loginova, M.N. Hedhili, Theodore E. Madey, DIET processes on ruthenium surfaces related to extreme ultraviolet lithography (EUVL), Surface Science 602 (2008) 3220-3224.
 • Danuta Kaczmarek, Jarosław Domaradzki, Damian Wojcieszak, Radosław Wasielewski, Agnieszka Borkowska, E.L. Prociow, Antoni Ciszewski, Structural investigations of TiO2:Tb thin films by X-ray diffraction and atomic force microscopy, Applied Surface Science Vol.254 (2008) 4303-4307.
 • F. Gołek, P. Mazur, Z. Ryszka, S. Zuber, Morphology of alkali halide thin films, Applied Surface Science 254 (2008) 4292-4296.
 • F. Murányi, G. Urbanik, V. Kataev, B. Büchner, Electron spin dynamics of the superconductor CaC6 probed by ESR , Physical Review B 77, (2008) 024507.
 • H.-J. Grafe, F. Hammerath, A. Vyalikh, G. Urbanik, V. Kataev, Th. Wolf, G. Khaliullin, B. Büchner, Contrasting spin dynamics in Zn- and Ni-doped NdBa2Cu3O6+y single crystals from Cu nuclear quadrupole resonance: Evidence for correlations between antiferromagnetism and pseudogap effects, Physical Review B 77 (2008) 014522.
 • Jarosław Domaradzki, Danuta Kaczmarek, Agnieszka Borkowska, Dieter Schmeisser, Sebastian Mueller, Radosław Wasielewski, Antoni Ciszewski, Damian Wojcieszak, Influence of annealing on the structure and stoichiometry of europium-doped titanium dioxide thin films, Vacuum Vol. 82 (2008) 1007-1012.
 • M. N. Hedhili, B. V. Yakshinskiy, R. Wasielewski, A. Ciszewski, T. E. Madey, Adsorption and electron-induced polymerization of methyl methacrylate on Ru(10-10), The Journal of Chemical Physics 128 (2008) 174704-10.
 • M. Zawada, R. Abdoul, J. Chwedericzuk, R. Gartman, J. Szczepkowski, L. Tracewski, M. Witkowski and W. Gawlik, Free-fall expansion of finite-temperature Bose-Einstein condensed gas in the non-Thomas-Fermi regime, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 41 (2008) 241001(4pp)
 • Maria Jastrzebska, Iwona Mróz, Bogdan Barwiński, Justyna Zalewska-Rejdak, Artur Turek, Beata Cwalina, Supramolecular structure of human aortic valve and pericardial xenograft material: atomic force microscopy study, J Mater Sci: Mater Med 19 (2008) 249-256.
 • Miłosz Grodzicki , Piotr Mazur, Stefan Zuber, Grzegorz Urbanik, Antoni Ciszewski, Empty core screw dislocations formed on 6H-SiC(0001) during hydrogen etching, Thin Solid Films 516 (2008) 7530-7537.
 • P. Mazur, M. Grodzicki, S. Zuber, A. Ciszewski, Current patterning of 6H–SiC(0001) surface by AFM , Applied Surface Science Vol 254 (2008) 4332-4335.
 • P. Mazur, S. Zuber, Effects of thermal treatment on the morphology of Alq3 thin layers on Si(1 1 1) substrate, Applied Surface Science 254 (2008) 4336-4339.
 • P. Mazur, S. Zuber, M. Grodzicki, A. Ciszewski, Effects of Ar+ ion sputtering on morphology and electric conductance of 6H-SiC (0001) surface, Materials Science-Poland No. 2 (2008) 265-269.
 • P. Mazur, S. Zuber, M. Grodzicki, A. Ciszewski, Morphology and electric conductance of ultra-thin Cr contacts on 6H-SiC(0001): AFM and current-sensing AFM study, Vacuum 82 (2008) 364-371.
 • R. Wasielewski, J. Domaradzki, D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, A. Borkowska, E.L. Prociow, A. Ciszewski, Surface characterization of TiO2 thin films obtained by high-energy reactive magnetron sputtering , Applied Surface Science 254 (2008) 4396-4400.
 • Ya. B. Losovyj, Ihor Ketsman, N. Lozova, John Scott, P.A. Dowben, I.N. Yakovkin, S.M. Zuber, The gold and oxygen (3x1) structures on W(1 1 2), Applied Surface Science 254 (2008) 4326-4331.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • Adam Kiejna, Elwira Wachowicz, Segregation of Cr impurities at bcc iron surfaces: First-principles calculations, Physical Review B 78 (2008) 113403-4.
 • E. Wachowicz, A. Kiejna, Effect of impurities on grain boundary cohesion in bcc iron, Computational Materials Science 43 (2008) 736-743.
 • Jolanta M. Rogowska, On the importance of long range summation of oscillatory interactions in Monte Carlo modeling, Applied Surface Science 254 (2008) 4370-4374.
 • Piotr Błoński, Adam Kiejna, Jürgen Hafner, Dissociative adsorption of O2 molecules on O-precovered Fe(110) and Fe(100): Density-functional calculations, Physical Review B 77 (2008) 155424.
 • Szymon Owczarek, Elwira Wachowicz , Adam Kiejna, Monte Carlo study of oxidation of the 3C-SiC(0 0 1) 3 x 2 surface, Applied Surface Science 254 (2008) 4352-4356.
 • Tomasz Ossowski, A. Kiejna, Density functional study of surface properties of chromium, Surface Science 602 (2008) 517-524.

Zakład Nauczania Fizyki


 • B. Sujak-Cyrul, S. Dudziak-Kamieniarz, Nowe projekty podnoszące świadomość projakościową w szkole — założenia i tematy projektów indywidualnych z zakresu przygotowania do pracy w organizacjach objętych systemami zarządzania jakością [w:] Barbara Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościową - krok trzeci , Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław (2008) s. 33-44.
 • B. Sujak-Cyrul, S. Dudziak-Kamieniarz, Projakościowo o przywództwie w zespole [w:] Barbara Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościową - krok trzeci, Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław (2008) s. 133-152.
 • B. Sujak-Cyrul, S. Dudziak-Kamieniarz, Kontynuacja badania podstawowej wiedzy nauczycieli, planujących pełnienie funkcji szkolnego doradcy zawodowego, na temat systemów zarządzania jakością środowiskiem, bhp: wyniki wstępne za 2007 r. [w:] Barbara Sujak-Lesz (red.), Edukacja projakościową - krok trzeci , Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław (2008) s. 45-58.
 • K. Sujak-Lesz, A. Krajna, M. Jurecki, Nauczanie fizyki w szkole dziś -jakie jest? Notatki do diagnozy, [w:] K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna (red.), Jarmark pomysłów edukacyjnych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych , Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław (2008) s. 153-158.
 • M. Abraszewska, S. Dudziak-Kamieniarz, B. Sujak-Cyrul, Zastosowanie zasad zarządzania jakością do rozwiązywania problemów w pracy szkoły [w:] Barbara Sujak-Cyrul (red.) Edukacja projakościowa – krok trzeci , Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław (2008) s. 91-100.
 • M. Kuliszkiewicz-Janus, M. A. Tuz, M. Kiełbiński, S. Baczyński, B. Jaźwiec, H. Śladowska, Platelet Activating Factor Changes in Phospholipid Extracts From Plasma, Peripheral Blood Mononuclear Cells and Bone Marrow Mononuclear Cells of Patients with Acute Leukemia- a 31P MRS in Vitro Study, Cell Moll Biol Let 13 (2008) 58-66.
 • S. Dudziak-Kamieniarz, Efekty dmuchania a podejmowanie decyzji na podstawie faktów [w:] Barbara Sujak-Cyrul (red.), Edukacja projakościową - krok trzeci , Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław (2008) s. 197-205.
 • S. Dudziak-Kamieniarz, Efekty dmuchania a podejmowanie decyzji na podstawie faktów [w:] Elżbieta Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa: , Zakład Poligrafii UMCS, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin (2008) s. 53-62.
 • S. Jakubowicz, S. Plebański, K. Rybicka, B. Udzik, W poszukiwaniu Metod Diagnozy umiejętności myślenia przyczynowo - skutkowego maturzystów, Edukacja Nr 1 (101) (2008) s. 67-73.
 • S. Jakubowicz, S. Plebański, K. Rybicka, B. Udzik, (Kon)teksty humanistyczno-przyrodnicze w szkolnej klasie, [w] Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Toruń (2008) s.228-238.

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • D. Turko, I. Morawski, M. Nowicki, Growth and crystalline structure of Co layers on Cu(001), Applied Surface Science Vol. 254 (2008) 4391-4395.
 • I. Morawski, M. Nowicki, Quantitative analysis of the directional elastic peak electron spectroscopy profiles, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 163 (2008) 65-68.
 • J. Haubrich, D. Loffreda, F. Delbecq, P. Sautet, Y. Jugnet, A. Krupski, C. Becker, K. Wandelt, Adsorption and Vibrations of α,β-Unsaturated Aldehydes on Pure Pt and Pt-Sn Alloy (111) Surfaces I. Prenal, J. Phys. Chem. C 112 (2008) 3701-3718.
 • M. Kralj, T. Pertram, N. Seriani, F. Mittendorfer, A. Krupski, C. Becker, K. Wandelt, Pd(110) surface oxide structures investigated by STM and DFT, Surface Science 602 (2008) 3706-3713.
 • M. Moors, A. Krupski, S. Degen, M. Kralj, C. Becker, K. Wandelt, Scanning tunneling microscopy and spectroscopy investigations of copper phthalocyanine adsorbed on Al2O3/Ni3Al(1 1 1 ), Applied Surface Science 254 (2008) 4251-4257.
 • M. Moors, T. Kobiela, A. Krupski, C. Becker, K. Wandelt, Characterization of Bimetallic Systems with UPS and PAX: Gold on Platinum and Palladium Surfaces, Acta Physica Polonica A Vol. 114 (2008) S-77 do S-92.
 • O. Kurnosikov, L. Jurczyszyn, B. Pieczyrak, A. Krupski, Atomic structure and electronic properties of Ni3Al(001) surface, Surface Science 602 (2008) 2994-2999.
 • S. Mróz, £. Rok, Directional Auger Electron Spectroscopy - Possibilities, Limitations and Proposal of Improvements, Acta Physica Polonica, Proceedings of the Professor Stefan Mróz Symposium Vol. 114 (2008) S-93 do S-101.
 • £ukasz Rok, Stefan Mróz, Composition and Order-Disorder Transition in the Cu3Au (001) Surface Layer Investigated with the Use of DAES and DEPES, Acta Physica Polonica A Vol. 114 (2008) od S-115 do S-1

Zakład Teorii Powierzchni


 • B. Pieczyrak, C. Gonzalez, P. Jelinek, R. Perez, J. Ortega, F. Flores, Mechanical and electrical properties of stretched clean and H-contaminated Pd-nanowires, Nanotechnology 19 (2008) 335711(8pp).
 • B. Stankiewicz, Simulations of iodine adsorbed Ge(0 0 1) surface and its STM images, Applied Surface Science 254 (2008) 4380-4385.
 • Barbara Czech, Barbara Stankiewicz, The Na-adsorbed Ge(0 0 1) surface: Structure and STM image simulations, Applied Surface Science 254 (2008) 4279-4285.
 • Barbara Pieczyrak, Leszek Jurczyszyn, A theoretical study of structural and electronic properties of a missing dimer defect on Si- and C-terminated SiC(0 0 1) , Applied Surface Science Vol. 254 (2008) 4357-4364.
 • O. Kurnosikov, L. Jurczyszyn, B. Pieczyrak, A. Krupski, Atomic structure and electronic properties of Ni3Al(001) surface, Surface Science 602 (2008) 2994-2999.
 • Pavel Kocán, Leszek Jurczyszyn, Pavel Sobotík, Ivan O¹t’ádal, Defects on the Si(100)-(2 x 1) surface: Anchoring sites of the surface polymerization reaction of In atoms, Physical Review B 77 (2008) 113301-4.
 • Paweł Mikołajczyk, Barbara Stankiewicz, Theoretical Simulations of 0.25 Monolayer Iodine Adsorption on Cu(100), Acta Physica Polonica A Vol. 114 (2008) S-71 do S-76.