Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • Leszek Markowski, Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości i zastosowania, Elektronika nr 1/2009 (2009) 81-84.
 • Miłosz Grodzicki, Jan Chrzanowski, Piotr Mazur, Stefan Zuber, Antoni Ciszewski, Cr ohmic contact on an Ar+ ion modified 6H-SiC(0001) surface, Optica Applicata, VOL. XXXIX NO 4 (2009) 765-772.
 • P. Hądzel, L. Jurczyszyn, R. Kucharczyk, Structural and electronic properties of the Ti/W(111) adsorption system, Surface Science 603 (2009) 2507-2519.
 • T. Biernat, R. Błaszczyszyn, Surface diffusion of dysprosium on stepped surfaces of tungsten microcrystal, Applied Surface Science 255 (2009) 6593-6597.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • Andriyevsky Bohdan, Suchanicz Jan, Cobet Christoph, Patryn Aleksy, Esser Norbert, Kosturek Boguslaw, Manifestation of phase transformations in optical spectra of Na0.5Bi0.5TiO3 crystals between 25°C and 350°C, Phase Transitions Vol. 82 (2009) 567-575.

Zakład Fizyki Nanostruktur


 • C. Tomas, S. Stepanovskyi, Sz. Klein, J. Śliwiński, J. Kołaczkiewicz, The adsorption of Ni on the Mo(111) crystal face, Vacuum 83 (2009) 1368-1375.
 • M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz, Gd adsorption on the Mo(211) surface , Surface Science 603 (2009) 1018-1025.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • Andrzej Szczepkowicz, Leszek Krzemień, Adam Wojciechowski, Krzysztof Brzozowski, Michael Krüger, Michał Zawada, Marcin Witkowski, Jerzy Zachorowski, Wojciech Gawlik, Optimal geometry for efficient loading of an optical dipole trap, Physical Review A 79 (2009) 013408.
 • G. Urbanik, T. Hänke, C, Hess, B. Büchner, A. Ciszewski, V. Hinkov, C.T. Lin, B. Keimer, Surface of underdoped YBa2Cu3O7-δ as revealed by STM/STS, The European Physical Journal B 69 (2009) 483-489.
 • J. Brona, A. Ciszewski, Oxygen mediated stripe-like (1 x 5) Cu superstructure on Ru(1010), Surface Science 603 (2009) 945-948.
 • Konstantin Romanyuk, Jacek Brona, Bert Voigtländer, Nanoscale Pit Formation at 2D Ge Layers on Si: Influence of Energy and Entropy, Physical Review Letters 103 (2009) 096101-4.
 • Leszek Markowski, Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości i zastosowania, Elektronika nr 1/2009, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz VIII Krajowa Konferencja Techniki Próżni, Janów Lubelski 21-24 września 2008 r. (2009) 81-84.
 • M. Grodzicki, R. Wasielewski, S.A. Surma, A. Ciszewski, Formation of Excess Silicon on 6H-SiC(0001) during Hydrogen Etching, Acta Physica Polonica A vol.116 (2009) S82-S84.
 • Miłosz Grodzicki, Jan Chrzanowski, Piotr Mazur, Stefan Zuber, Antoni Ciszewski, Cr ohmic contact on an Ar+ ion modified 6H-SiC(0001) surface, Optica Applicata, VOL. XXXIX NO 4 (2009) 765-772.
 • Miłosz Grodzicki, Radosław Wasielewski, Piotr Mazur, Antoni Ciszewski, Preparation technique of 6H-SiC(0001) wafers, 2009 International Students and Young Scientists Workshop "Photonics and Microsystems", Harz University, Wernigerode, Germany, 25-27 June (2009) 28-30.
 • Miłosz Grodzicki, Radosław Wasielewski, Piotr Mazur, Stefan Zuber, Antoni Ciszewski, Preparation of TiO2 thin films by reactive evaporation method , 2009 International Students and Young Scientists Workshop "Photonics and Microsystems", Harz University, Wernigerode, Germany, 25-27 June, (2009) 25-27.
 • Miłosz Grodzicki, Szymon Smolarek, Piotr Mazur, Stefan Zuber, Antoni Ciszewski, Characterization of Cr/6H-SiC(0 0 0 1) nano-contacts by current-sensing AFM, Applied Surface Science 256 (2009) 1014-1018.
 • P. Galiy, T. Nenchuk, O. Dveriy, A. Ciszewski, P. Mazur, S. Zuber, Nanoscale STM/STS/AFM studies of (100) In4Se3 crystal surfaces , VISNYK LVIV UNIV. Ser. Physics. 2009. Is. 43. (2009) 28-35.
 • P. Mazur, L. Markowski, M. Kamiński, L. Boczek, The Growth of thin Hf films on 6H-SiC(0001) surface, JSPS 141 Committee Activity Report, Proceedings of the 7th International Symposium on Atomic Level Characterization for New Materials and Devices '09, Maui, USA (2009) 543-547.
 • P. Mazur, S. Zuber, STM and AFM study of NaCl layers on Si(100) surface, VISNYK LVIV UNIV. Ser. Physics. IS. 43 (2009) 249-254.
 • P.V. Galiy, A. Ciszewski, O.R. Dveriy, Ya.B. Losovyj, P. Mazur, T.M. Nenchuk, S. Zuber, Ya. M. Fiyala, Investigation of (100) In4Se3 crystal surface nanorelief, Functional Materials 16, No.3 (2009) 279-285.
 • P.V. Galiy, T.M. Nenchuk, O.R. Dveriy, A. Ciszewski, P. Mazur, S. Zuber, Atomic force microscopy study of the cleavage surfaces of In4Se3 layered semiconductor crystal, Physica, Physica E 41 (2009) 465-469.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Auger electron spectroscopy for the advanced student laboratory, Eur. J. Phys. 30 (2009) 311-323.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek, Wyznaczanie czułości masowej rezonatora kwarcowego w zaawansowanej pracowni fizycznej, Aparatura badawcza i dydaktyczna Tom XIV Nr 3 (2009) 61-68.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • T. Ossowski, E. Wachowicz, A. Kiejna, Effect of iron additions on intergranular cohesion in chromium, J. Phys.: Condens. Matter 21 (2009) 485002 (8pp).
 • Tomasz Pabisiak, Adam Kiejna, First-principles study of Au nanostructures on rutile TiO2(110), Physical Review B 79 (2009) 085411-9.

Zakład Nauczania Fizyki


 • Nilza Costa, Helder Caixinha, Joanne Courtney, Mick Dunne, Stanislaw Dylak, Ani Epitropova,Jack Holbrook,Andrzej Krajna,Jari Lavonen,Jan Lesz, Claes Malmberg,Luis Marques, Susana Caixinha, Mariyna Mehandzhieva, Veijo Meis,Mila Rannikmae, Leszek Ryk, Malcolm Smith, Krystyna Sujak-Lesz, ..., EuSTD-web. , Project Report, November (2009) p. 100.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Auger electron spectroscopy for the advanced student laboratory, Eur. J. Phys. 30 (2009) 311-323.

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • A. Krupski, Pb on Мо(110) studied by scanning tunneling microscopy, Physical Review В 80 (2009) 035424-5.
 • H.-P. Rust, T. König, G. H. Simon, M. Nowicki, V. Simic-Milosevic, G. Thielsch, M. Heyde, H.-J. Freund, A portable microevaporator for low temperature single atom studies by scanning tunneling and dynamic force microscopy, Review of Scientific Instruments 80 (2009) 113705.
 • I. Morawski, £. Poczęsny, M. Nowicki, Stereographic intensity projections of elastically backscattered electrons in directional elastic peak electron spectroscopy: Experiment and theory, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 173 (2009) 108-113.
 • I. Zasada, L. Wojtczak, S. Mróz, Layer dependent composition of AuCu3(1 0 0) in the semi-infinite and thin film geometry, Journal of Alloys and Compounds 469 (2009) 593-600.
 • J. Haubrich, D. Loffreda, F. Delbecq, P. Sautet, A. Krupski, C. Becker, K. Wandelt, Adsorption of α,β-Unsaturated Aldehydes on Pt(111) and Pt-Sn Alloys: II. Crotonaldehyde, J. Phys. Chem. С 113 (2009) 13947-13967.
 • K. Kosmider, A. Krupski, P. Jelinek, L. Jurczyszyn, Atomic and electronic properties of the РЬ/Мо(110) adsorption system, Physical Review В 80 (2009) 115424-1-7.
 • M. Jurczyszyn, A. Miszczuk, £. Poczesny, I. Morawski, M. Nowicki, Crystalline structure of the Au(1 1 1) surface revealed by stereographic intensity DEPES maps, Applied Surface Science 255 (2009) 8804-8808.
 • £. Rok, S. Mróz, Directional elastic peak electron spectroscopy in the investigation of order-disorder transition in the Cu3Au(001) surface layer: Measurements and SSC calculations, Journal of Alloys and Compounds 484 (2009) 123-129.

Zakład Teorii Powierzchni


 • K. Kosmider, A. Krupski, P. Jelinek, L. Jurczyszyn, Atomic and electronic properties of the РЬ/Мо(110) adsorption system, Physical Review В 80 (2009) 115424-1-7.
 • L. Jurczyszyn, B. Pieczyrak, Aggregation of Metal Adsorbates on Si(001), Acta Physicae Superficierum VOL XI (2009) 27-29.
 • Nicolas F Martínez, Wojciech Kamiński, Carlos J Gómez, Cristiano Albonetti, Fabio Biscarini, Rubén Pérez, Ricardo García, Molecular scale energy dissipation in oligothiophene monolayers measured by dynamic force microscopy, Nanotechnology 20 (2009) 434021(7pp).
 • P. Hądzel, L. Jurczyszyn, R. Kucharczyk, Structural and electronic properties of the Ti/W(111) adsorption system, Surface Science 603 (2009) 2507-2519.
 • Paweł Mikołajczyk, Barbara Stankiewicz, Bromine adsorption on Ge(001) surface: comparative study for coverages of 0.25, 0.5, 0.75 and 1 monolayer, Cent. Eur. J. Phys. 7(2) (2009) 279-285.