Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • Artur Trembułowicz, Gert Ehrlich, Grażyna Antczak, Surface diffusion of gold on quasihexagonal-reconstructed Au(100) , Physical Review B 84 (2011) 245445-1-5.
 • B. Konieczna, K. Biedrzycki, H. W. Janus, L. Markowski, Peculiarity of Low Density Plasma-Assisted Charge Emission Produced at LATGS Crystal Surface, Ferroelectrics 417 (2011) 33-40.
 • J. Haubrich, D. Loffreda, F. Delbecq, P. Sautet, Y. Jugnet, A. Krupski, C. Becker, K. Wandelt, Mechanistic and spectroscopic identification of initial reaction intermediates for prenal decomposition on a platinum model catalyst , Phys. Chem. Chem. Phys 13 (2011) 6000-6009.
 • Marta Skiścim, Karolina Idczak, Leszek Markowski, Badania układu cienkowarstwowego ZrOx na powierzchni 6H-SiC (0001) metodami LEED i XPS , Elektronika 8 (2011)
 • R. Fijak, L. Jurczyszyn, G. Antczak, Movement of a tungsten adatom on the W( 112) surface, Surface Science 605 (2011) 282-288.
 • Robert Bryl, Warsztaty "High-Field Nanoscience Workshop", Wrocław 2010 , Postępy Fizyki Tom 62, zeszyt3 (2011) str.130.
 • Robert Bryl, Tomasz Olewicz, Thierry Visart de Bocarmé, Norbert Kruse, Thermal Faceting of Clean and Oxygen-Covered Ir Nanocrystals 2761-2768, The Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 2761-2768.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • Anna Gagor, Alicja Waśkowska, Zbigniew Czapla, Sławomir Dacko, Structural phase transitions in tetra(isopropylammonium) decachlorotricadmate(II), [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10, crystal with a two-dimensional cadmium(II) halide network, Acta Crystallographica B 67 (2011) 122-129.
 • B. Andriyevsky, A. Patryn, C. Cobet, J. Przesławski, B. Kosturek, N. Esser, K. Dorywalski, Electronic Properties of KDP and DKDP Crystals: Ab-initio Calculations and Spectral Ellipsometry Experiment , Ferroelectrics 417 (2011) 20-24.
 • D. Kruk, W. Medycki, J. Przesławski, S. Dacko, A. Piecha, R. Jakubas, Thermodynamic properties and molecular motions in ferroelectric (C3N2H5)5Sb2Br11 , Chemical Physics 86-91. 380 (2011) 86-91.
 • D. Podsiadła, 0. Czupiński, M. Rospenk, Z. Czapla, Experimental and theoretical study of the IR spectrum of [(CH2OH)3CNH3]2SiF6 crystal , Vibrational Spectroscopy 55 (2011) 160-171.
 • I. Kibień, R. Kowalczyk, J. Przesławski, AFM Observations of Domain Structures in Thin Films of BiFe03 , Ferroelectrics 418 (2011) 76-81.
 • J. Przeslawski, A. Hek, Z. Czapla, Specific Heat Anomalies in 2-Aminopyridine Phosphate Crystal, Ferroelectrics 418 (2011) 70-75.
 • M. Mączka, L. Kępiński, K. Hermanowicz, S. Dacko, Z. Czapla, J. Hanuza, Characterization of BaBi2Ta209 prepared through amorphous precursor , Materials Chemistry and Physics 127 (2011) 102-106.
 • M. Owczarek, R. Jakubas, G. Bator, A. Pawlukojć, J. Baran, J. Przesławski, W. Medycki, Vibrational and thermodynamic properties and molecular motions in the incommensurate crystal of morpholinium tetrafluoroborate studied by 1H NMR, Chemical Physics 381 (2011) 11-20.
 • N. Yasuda, R. Osawa, H. Ohwa, Z. Czapla, The effect of pressure on the ferroelectric-paraelectric phase transition in the guanidinium compound [C(NH2)3]4Cl2SO4, Current Applied Physics 11 (2011) S45-S47.
 • Z. Czapla, B. Kosturek, O. Czupiński, Structural Phase Transition in Pyridazine Fluoroborate Crystal, Ferroelectrics 417 (2011) 76-81.

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • A. Rozanski, A. Galeski, M. Debowska, Initiation of Cavitation of Polypropylene during Tensile Drawing , Macromolecules 44 (2011) 20-28.
 • R. Idczak, R. Konieczny, Z. Konieczna, J. Chojcan, An Enthalpy of Solution of Cobalt and Nickel in Iron Studied with 57Fe Mössbauer Spectroscopy, Proceedings of the All-Polish Seminar on Mössbauer Spectroscopy. Warsaw. Poland, June 18-21, 2010, ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 119 (2011) 37-40.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • Andrzej Szczepkowicz, Oxygen-covered tungsten crystal shape: Time effects, equilibrium, surface energy and the edge-rounding temperature , Surface Science 605 (2011) 1719-1725.
 • P.V. Galiy, T.M. Nenchuk, O.R. Dveriy, A. Ciszewski, P. Mazur, S. Zuber, Ya.M. Buzhuk, Scanning tunneling spectroscopy of In4Se3 layered semiconductor crystals, Chem. Met. Alloys 4 (2011) 1-5.
 • Rafal Dylewicz, Ali Z Khokhar, Radosław Wasielewski, Piotr Mazur, Faiz Rahman, Nanotexturing of GaN light-emitting diode material through mask-less dry etching, Nanotechnology 22 (2011) 055301 (7pp).

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • E. Wachowicz, A Kiejna, Effect of impurities on structural, cohesive and magnetic properties of grain boundaries in ∝-Fe , Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 19 (2011) 025001 (20pp).
 • E.E. Zhurkin, M. Hou, J. Kuriplach, T. Ossowski, A. Kiejna, Grain boundary segregation in low Cr Fe-Cr alloys: The effect of radiation induced vacancies studied by metropolis Monte Carlo simulations , Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 269 (2011) 1679-1683.
 • T. Pabisiak, A. Kiejna, Stability of gold nanostructures on rutile TiO2(110) surface , Surface Science 605 (2011) 668-674.

Zakład Nauczania Fizyki


 • Andrzej Krajna, Krystyna Sujak-Lesz, Eksperyment uczniowski na lekcjach przyrody i fizyki w szkole, Problemy dydaktyki fizyki, Krośnice-Wrocław 2011, 259-265, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, 10 lat działalności Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Krośnice-Wrocław 2011, 325-336, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Dobromiła Szczepaniak, Tomasz Greczyło, Przyroda – szansa na integrację przedmiotów przyrodniczych w liceum? Problemy dydaktyki fizyki, Krośnice-Wrocław 2011, 125-129, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Ewa Dębowska, Działalność Zakładu Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, Krośnice-Wrocław 2011, 317-323, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Górski Jan, Metodyczna analiza instrukcji wykonywania wybranych eksperymentów fizycznych w szkole średniej , W: Problemy dydaktyki fizyki / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Krośnice ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Zakład Nauczania Fizyki IFD UWr, 2011. - Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Cach, prof. dr hab. Adam Jezierski - Książka dedykowana pamięci doc. dra Ignacego Stępniowskiego (2011) S. 245-258.
 • Leszek Ryk, Nauka w systemie wiedzy ludzkiej, Problemy dydaktyki fizyki, Krośnice-Wrocław 2011, 51-69, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska, O seminariach szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu MOSEM2 , Nauczanie przedmiotów przyrodniczych tom Nr 40 (2011) 41-48.
 • Tomasz Greczyło, partnerzy projektu MOSEM2, MOSEM2 Teacher Guide, Modelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of superconductivity and electromagnetism based on minds-on simple experiments , Simplicatus Research and Development AS, Lillestrøm, Norway, ISBN 978-82-8130-058-3, 1- 143. (2011)

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • A. Krupski, Growth of Sn on Mo(110) studied by AES and STM, Surface Science 605 (2011) 1291–1297.
 • A. Krupski, Scanning tunnelling microscopy study of Au growth on Mo(110), Surface Science 605 (2011) 424-428.
 • D. Turko, I. Morawski, J. Siwiak, M. Nowicki, Scattering effects of primary electrons in Co/Cu(1 1 1) measured by Auger; elastic and loss electrons , Applied Surface Science 257 (2011) 3924-3928.
 • D. Turko, I. Morawski, M. Nowicki, Investigations of Co/Cu(1 1 0) by AES and DEPES , Applied Surface Science 257 (2011) 5711 -5714.
 • D. Turko, I. Morawski, M. Nowicki, Properties of Co on Cu(111) revealed by AES and DEPES, Vacuum 85 (2011) 768-771.
 • I. Morawski, M. Nowicki, Scattering effects and damping of electrons in Pt(1 1 1) and Cu(1 1 1), Applied Surface Science 257 (2011) 6867-6872.
 • Ireneusz Morawski, Józef Blicharski, Bert Voigtländer, Voltage preamplifier for extensional quartz sensors used in scanning force microscopy, Review of Scientific Instruments 82 (2011) 063701-9.
 • J. Haubrich, D. Loffreda, F. Delbecq, P. Sautet, Y. Jugnet, A. Krupski, C. Becker, K. Wandelt, Mechanistic and spectroscopic identification of initial reaction intermediates for prenal decomposition on a platinum model catalyst , Phys. Chem. Chem. Phys 13 (2011) 6000-6009.
 • M. Jurczyszyn, I. Morawski, M. Nowicki, Growth and crystalline structure of Ag layers on Au(111) , Thin Solid Films 519 (2011) 6196-6201.

Zakład Teorii Powierzchni


 • L. Jurczyszyn, M.W. Radny, P.V. Smith, Pb chain-like structures on the clean Si(001) surface — A DFT study , Surface Science 605 (2011) 1881-1888.
 • R. Fijak, L. Jurczyszyn, G. Antczak, Movement of a tungsten adatom on the W( 112) surface, Surface Science 605 (2011) 282-288.
 • Z. Majzik, W. Kamiński, A. J. Weymouth, M. Vondráček, V. Zobač, M. Švec, A. Berkó, A. B. McLean, K. C. Prince, P. Jelínek, V. Cháb , An Investigation of Ethylene Attachment to Si(111)-7×7 in the Restatom-Adatom Bridging Geometry: Electronic an Vibrational Properties, Journal of Physical Chemistry C 115 (2011) 21791-21799.