Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • Jens Onsgaard, P. Jan Godowski, Zhe Shen Li, Temperature induced changes in a AgPt nanofilm on Ru(0001) , J. Vac. Sci. Technol. A 30(1) (2012) 01A111-1-7.
 • K. Idczak, M. Skiścim, L. Markowski, Comparison of the adsorption of thin zirconium and titanium oxides films on the 6H-SiC(0001) surface , Cryst. Res. Technol. 47, No. 3 (2012) 329 - 332.
 • Karolina Idczak, Piotr Mazur, Leszek Markowski, Marta Skiścim, M. Musiał, Growth of thin zirconium oxide films on the 6H-SiC(0001) surface., Applied Surface Science 258 (2012) 8349-8353
 • Knud Gentz, Klaus Wandelt, Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy , CHIMIA 66 No. 1/2 (2012) 1-8.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • B. M. Gorelov, O. I. Polovina, A. M. Gorb, S. Dacko, M. Kostrzewa, A. Ingram, Fumed silica concentration effect on structure and dielectric properties of a styrene-cross-linked unsaturated polyester resin, , Journal of Applied Physics 112 (2012) 094321-1/11
 • B. Staśkiewicz, W. Okrasiński, Simple approach to approximate predictions of the vapor-liquid equilibrium curve near the critical point and its application to Lennard-Jones fluids , Physics Letters A 376 (2012) 1721-1730.
 • B. Staśkiewicz, S. Dacko, Z. Czapla, Successive phase transitions in tetra(isopropylamine)decachlorotricadmate (II) [(CH3)2CH NH3]4Cd3Cl10] crystal — Dielectric and dilatometric studies , Current Applied Physics 12 (2012) 413-417.
 • D. Podsiadła, O. Czupiński, M. Rospenk, B. Kosturek, Vibrational spectroscopic, optical and thermal properties of a deuterated ferroic crystal, [(CH2OD)3CND3]2SiF6—An experimental and theoretical study , Vibrational Spectroscopy 59 (2012) 47-58.
 • J. Przeslawski, J. R. Fernadez del Castillo, J. A. Gonzalo, Equation of State for Pressure and Temperature Induced Transitions in Uniaxial Ferroelectrics TAAP and TGSe , Ferroelectrics 426 (2012) 160-165.
 • J. Przesławski, M. Kos, Z. Czapla, Calorimetric and optical studies on ferroelastoelectric phase transitions in [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10 crystal , Thermochimica Acta 546 (2012) 49-53.
 • M. Jankowski, R. Cach, S. Dacko, Z. Czapla, Dielectric Nonlinearity of (NH4)3H(SeO4)2 Crystal, Ferroelectrics 426 (2012) 72-80.
 • P. Staniorowski, S. Dacko, Ferroelectric-ferroelastic domains kinetic studies in KDP crystal by deflection of light, Phase Transitions 85, no. 3 (2012) 195-200.
 • P. Staniorowski, Z. Czapla, Deflected light structure in NaNH4Se04 ∙2H20 crystals, Phase Transitions: A Multinational Journal 85:1-2 (2012) 131-135.
 • Przemysław Szklarz, Janusz Przesławski, Bogdan Kosturek, Ryszard Jakubas, Phase transition of the novel hydrogen bonded ferroelectric (NH4)2H2P206 studied by specific heat measurements , Thermochimica Acta 527 (2012) 8-12.
 • V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, B.Turko, Z. Czapla, S. Dacko, B. Barwiński, Influence of technological factors on conductivity and dielectric dispersion in ZnO nanocrystalline thin films, Journal of Alloys and Compounds 531 (2012) 64-69.

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • Andrzej Burakowski, Jacek Gliński, Bogusława Czarnik-Matusewicz, Paulina Kwoka, Andrzej Baranowski, Kazimierz Jerie, Helge Pfeiffer, Nikos Chatziathanasiou, Peculiarity of Aqueous Solutions of 2,2,2-Trifluoroethanol , J. Phys. Chem. B 116 (2012) 705-710.
 • Barbara I. Łydżba-Kopczyńska, Bogusław Gediga, Jan Chojcan, Michał Sachanbiński, Provenance investigations of amber jewelry excavated in Lower Silesia (Poland) and dated back to Early Iron Age+, J. Raman Spectrosc. 43 (2012) 1839-1844.
 • N. Abgrall, … R. Idczak, … N. Katryńska et al., Measurement of production properties of positively charged kaons in proton-carbon interactions at 31 GeV/c , PHYSICAL REVIEW C 85 (2012) 035210-1/10.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan, Atomic short-range order in Fe1-x Crx alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy , Journal of Physics and Chemistry of Solids 73 (2012) 1095-1098.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan, An enthalpy of solution of chromium in iron studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy , Physica B 407 (2012) 2078-2081.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan, Thermodynamic properties of Fe-Ni solid solutions studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy , Physica B 407 (2012) 235-239.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan, Study of defects in Fe-Re and Fe-Mo alloys by the Mössbauer and positron annihilation spectroscopies , Solid State Communications 152 (2012) 1924-1928.
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan, Atomic short-range order in iron based Fe-Mo alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy , Hyperfine Interact 208 (2012) 1-6.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jakub Elsner, Jan Chojcan, An enthalpy of solution of platinum in iron studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy, Hyperfine Interact 206 (2012) 119-124.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Weronika Szarypo, Jan Chojcan, An enthalpy of solution of rhenium in iron studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy, Hyperfine Interact 206 (2012) 135-139.

Zakład Fizyki Nanostruktur


 • J. Śliwiński, M. Wiejak, Sz. Klein, J. Kołaczkiewicz, I.N. Yakovkin, Lateral interactions and zigzag chains of Ho on the Mo(110) surface , Surface Science 606 (2012) 21-27.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A. Ciszewski, A. Trembułowicz, L. Jurczyszyn, Z. Szczudło, Intermixing and surface alloying in Hf and Zr ad-layers on W(100)., Technical Digest - 25th International Vacuum Nanoelectronics Conference, IVNC 2012 (2012)
 • Andrzej Szczepkowicz, The kinetics of hill-and-valley faceting of oxygen-covered tungsten , Surface Science 606 (2012) 202-208.
 • Daniel Niewieczerzał, Czesław Oleksy, Andrzej Szczepkowicz, Multi-scale simulations of field ion microscopy images—Image compression with and without the tip shank, Ultramicroscopy 112 (2012) 1-9.
 • I. Morawski, J. Brona, M. Nowicki, Identification of the monolayer oxygen structure on Ru(1 0 1 0) by means of directional elastic peak electron spectroscopy (DEPES) , Applied Surface Science 258 (2012) 4848-4851.
 • J. Brona. R. Wasielewski, A. Ciszewski, Ultrathin films of Cu on Ru(1 0 -1 0): Flat bilayers and mesa islands , Applied Surface Science 258 (2012) 9623-9628.
 • Karolina Idczak, Piotr Mazur, Leszek Markowski, Marta Skiścim, M. Musiał, Growth of thin zirconium oxide films on the 6H-SiC(0001) surface., Applied Surface Science 258 (2012) 8349-8353
 • Michał Milka, Iwona Mróz, Maria Jastrzębska, Roman Wrzalik, Dariusz Dobrowolski, Anna M. Roszkowska, Lucyna Moćko, Edward Wylęgała, Zastosowanie mikroskopii sił atomowych (AFM) w okulistyce (Application of atomie force microscopy (AFM) in ophthalmology), Klinika Oczna 114 (1) (2012) 71-74.
 • Miłosz Grodzicki, Radosław Wasielewski, Badania drgań struny, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 1/2012 (2012) 13-17.
 • R. Dylewicz, A.Z. Khokhar, R. Wasielewski, P. Mazur, F. Rahman, Nanostructured graded-index antireflection layer formation on GaN for enhancing light extraction from light-emitting diodes, Appl Phys B 107: (2012) 393-399.
 • Radosław Wasielewski, Miłosz Grodzicki, Formation of ruthenium oxide chain structure on Ru(1 0 -1 0) surface as a template for study of molecules electronic properties, 2012 International Students and Young Scientists Workshop „Photonics and Microsystems", 6-8 July 2012 Szklarska Poręba (2012) 123-125.
 • Radosław Wasielewski, Miłosz Grodzicki, STM study of passivated Ni-6H-SiC(0001) contact at elevated temperature, 2012 International Students and Young Scientists Workshop „Photonics and Microsystems”, 6-8 July 2012 Szklarska Poręba (2012) 126-128.
 • V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, B.Turko, Z. Czapla, S. Dacko, B. Barwiński, Influence of technological factors on conductivity and dielectric dispersion in ZnO nanocrystalline thin films, Journal of Alloys and Compounds 531 (2012) 64-69.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • Adam Kiejna, Tomasz Pabisiak, Surface properties of clean and Au or Pd covered hematite (α-Fe2O3) (0001), J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 095003 (16pp).
 • Adam Kiejna,Tomasz Ossowski, Tomasz Pabisiak, Surface properties of the clean and Au/Pd covered Fe3 O4 (111): DFT and DFT+U study , Physical Review B 85 (2012) 125414-1/11.
 • Duy Le, Maral Aminpour, Adam Kiejna, Talat S Rahman, The role of van der Waals interaction in the tilted binding of amine molecules to the Au(111) surface , J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 222001 (4pp).
 • E. Wachowicz, M. Sznajder, J.A. Majewski, Ab Initio Studies of Al and Ga Adsorption on 4H-SiC{0001} Surfaces, Acta Physica Polonica A, 122 (2012) 1045-1047.
 • Elwira Wachowicz, Adam Kiejna, Structure and energetics changes during hydrogenation of 4H-SiC{0001} surfaces: a DFT study, J. Phys.: Condens. Matter 24 (2012) 385801 (7pp).

Zakład Nauczania Fizyki


 • Andrzej Krajna, Jan Lesz, Krystyna Sujak-Lesz, Elżbieta Małkiewicz, Leszek Ryk, Budować wspólnotę w różnorodności/Building Community in Diversity, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław (2012) s. 234.
 • Ewa Dębowska, Materiały multimedialne w nauczaniu-uczeniu się fizyki, Foton 119, Zima 2012, , Foton 119, Zima (2012) 59-62.
 • Tomasz Greczyło (tłumaczenie), Przewodnik Coach 6, książka ISBN: 978-83-935621-0-7 (2012) 1-231.

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • Cai Shen, Izabela Cebula, Christopher Brown, Jianli Zhao, Michael Zharnikov, Manfred Buck, Structure of isophthalic acid based monolayers and its relation to the initial stages of growth of metal-organic coordination layers , Chem. Sc. 3 (2012) 1858-1865.
 • I. Morawski, J. Brona, M. Nowicki, Identification of the monolayer oxygen structure on Ru(1 0 1 0) by means of directional elastic peak electron spectroscopy (DEPES) , Applied Surface Science 258 (2012) 4848-4851.
 • I. Morawski, M. Nowicki, Anisotropy of attenuation revealed by angular intensity distribution of elastically backscattered electrons , Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 185 (2012) 90-96.

Zakład Teorii Powierzchni


 • A. Ciszewski, A. Trembułowicz, L. Jurczyszyn, Z. Szczudło, Intermixing and surface alloying in Hf and Zr ad-layers on W(100)., Technical Digest - 25th International Vacuum Nanoelectronics Conference, IVNC 2012 (2012)
 • Bartosz Skorupa, Katarzyna Sznajd-Weron, Rafał Topolnicki, Phase diagram for a zero-temperature Glauber dynamics under partially synchronous updates, Physical Review E 86 (2012) 051113
 • Gernot Langewisch, Wojciech Kamiński, Daniel-Alexander Braun, Rolf Möller, Harald Fuchs, André Schirmeisen, Rubén Pérez , Understanding Dissipative Tip–Molecule Interactions with Submolecular Resolution on an Organic Adsorbate , Small 8 (2012) 602-611