Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • P.J. Godowski, J. Onsgaard, Work Function of Vicinal Copper Surfaces, ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 123 (2013) 115-117.
 • Przemysław Jan Godowski, Jens Onsgaard, "run-T plots" as a proposal for graphical presentation of surface reactions , Bulletin of the Catalysis Society of India No.12, Issue3 (2013) 45-46.
 • Przemysław Jan Godowski, Jens Onsgaard, Adsorption of NO on potassium-modified Cu (100) vicinal surfaces, Vacuum 94 (2013) 6-13.
 • R. Fijak, L. Jurczyszyn, G. Antczak, Motion of in-channel dimers on W(112): A DFT study, Surface Science 608 (2013) 115-121.
 • Robert Bryl, Bartłomiej Lechowski, Changes of morphology of tungsten microsized monocrystal induced by Pt submonolayer, Vacuum 91 (2013) 41-46.

Zakład Fizyki Dielektryków


 • A. Rokosa, Z. Czapla, S. Dacko, B. Kosturek, Successive phase transitions in [C(NH2)3]4Cl2S04 crystal—dielectric, pyroelectric and optical evidences, Journal of Physics and Chemistry of Solids 74 (2013) 7-12.
 • B. Staśkiewicz, J. Baran, Z. Czapla, Detailed infrared spectroscopic study of thermal transitions in new hybrid [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10 crystal , Journal of Physics and Chemistry of Solids 74 (2013) 1848-1858.
 • Beata Staśkiewicz, Kryształy organiczno-nieorganiczne - wybrane własności; przykłady zastosowań, Logistyka 4 (2013) 546-558.
 • J. Przesławski, W. Medycki, A. Piecha, R. Jakubas, D. Kruk, Dynamics and ferroelectric phase transition of (C3N2H5)5Bi2Br11 by means of ac calorimetry and 1H NMR relaxometry, Chemical Physics 410 (2013) 19-24.
 • K. Matyjasek, Z. Czapla, Temperature dependence of polarization switching in deuterated glycine phosphite single crystals, Phase Transitions Vol. 86, No2-3 (2013) 161-166.

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • Andrzej Ostrasz, Hydrogen ordering effects in Laves-phase YFe2, NUKLEONIKA 58(1) (2013) 77-81.
 • Jan Chojcan, Michał Sachanbiński, Rafał Idczak, Robert Konieczny, Positron annihilation in precious and common opals, NUKLEONIKA 58(1) (2013) 225-228.
 • N. Abgrall, … R. Idczak, et al.,, Pion emission from the T2K replica target: Method, results and application, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 701 (2013) 99-114.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan, Short-range order in iron alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy , Solid State Communications 159 (2013) 22-25.
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan, Thermodynamic properties of Au-Fe alloys studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy, NUKLEONIKA 58(1) (2013) 93-97.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jan Chojcan, Mössbauer studies of interactions between titanium atoms dissolved in iron, Hyperfine Interact 219 (2013) 121-127.

Zakład Fizyki Nanostruktur


 • J. Śliwiński, M. Wiejak, J. Kołaczkiewicz, I.N. Yakovkin, Indirect interaction in Ag and Pd adsorbed layers on the Mo(1 1 2) surface , Applied Surface Science 265 (2013) 615-620.

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • Artur Trembułowicz, Leszek Jurczyszyn, Zbigniew Szczudło, Antoni Ciszewski, Ordered surface-alloys formation in the Hf/W(1 0 0) adsorption system , Journal of Alloys and Compounds 554 (2013) 246-253.
 • K. Lament, P. Mazur, S. Zuber, A. Ciszewski, PTCDI-C8 Adsorption on Si(100), Acta Physica Polonica A 124 (2013) 775-776
 • M. Jurczyszyn, I. Morawski, J. Brona, M. Nowicki, Formation of Cu domains on Ru (10-10) revealed by stereographic maps of elastically backscattered electrons , Thin Solid Films 537 (2013) 113-118.
 • Michał Mazur, Danuta Kaczmarek, Jarosław Domaradzki, Damian Wojcieszak, Piotr Mazur, Eugeniusz Prociow, Structural and surface properties of TiO2 thin films doped with neodymium deposited by reactive magnetron sputtering , Materials Science-Poland 31(1) (2013) pp. 71-79.
 • Miłosz Grodzicki, Piotr Mazur, Radosław Wasielewski, Antoni Ciszewski, Formation of Cr ohmic contact on graphitized 6H-SiC(0001) surface , Optica Applicata Vol.XLIII, No.1 (2013) 91-98.
 • Miłosz Grodzicki, Radosław Wasielewski, Piotr Mazur, Stefan Zuber, Antoni Ciszewski , TiO2 thin films grown on SiO2-Si(111) by the reactive evaporation method , Optica Applicata Vol. XLIII,No.1 (2013) 99-107.
 • P. V. Galiy, T. M. Nenchuk, A. Ciszewski, P. Mazur, Ya. M. Buzhuk, I. R. Yarovets, Nanostructural Studies of (100) Surfaces of In4Se3 Crystals Intercalated by Silver , Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, Vol. 35, No. 8 (2013) 1031-1o43.
 • P.V. Galiy, T.M. Nenchuk, A. Ciszewski, P. Mazur, S. Zuber, Ya.M. Buzhuk, Indium induced nanostructures on In4Se3 (100) surface studied by scanning tunneling microscopy , Functional Materials 20, No.1 (2013) 37-43.

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • Adam Kiejna, Tomasz Pabisiak, Mixed Termination of Hematite (α-Fe2O3)(0001) Surface, J. Phys. Chem. C 117 (46) (2013) 24339–24344.
 • E. Wachowicz, A. Kiejna, Potential Energy Surfaces for H Adsorbed at 4H-SiC{0001} Surfaces , Acta Physica Polonica A 124 (2013) 765-767.

Zakład Nauczania Fizyki


 • A. Cieślik, T. Greczyło, M. Śliwińska-Długosz, Przewodnik dla użytkowników produktu finalnego projektu Fundacji Edukacji Międzynarodowej "Szlifowanie Diamentów. Innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych", Fundacja Edukacji Międzynarodowej (2013) pp. 1-42.
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) s. 308.
 • Dariusz Grech, Zygmunt Mazur, Scaling range of power laws that originate from fluctuation analysis, PHYSICAL REVIEW E 87 (2013) 052809-1-8.
 • Dariusz Grech, Zygmunt Mazur, On the scaling ranges of detrended fluctuation analysis for long-term memory correlated short series of data, Physica A 392 (2013) 2384-2397.
 • E. Dębowska, R. Girwidz, T. Greczyło, A. Kohnle, B. Mason, L. Mathelitsch, T. Melder, M. Michelini, I. Ruddock, J. Silva, Report and recommendations on multimedia materials for teaching and learning electricity and magnetism, European Journal of Physics 34 (2013) L47-L54.
 • Elżbieta Małkiewicz, Andrzej Krajna, Krystyna Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Jan Górski, Nauczanie fizyki przyjazne rozwojowi , Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 147-182.
 • Ewa Dębowska, Europejskie grupy zajmujące się zastosowaniem multimediów w nauczaniu-uczeniu się fizyki , Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 267-275.
 • S. Plebański, T. Greczyło, R. Jakubowski, Fizyka. Innowacyjny program wsparcia uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, DSW, ISBN 978-83-63377-24-3 (2013) pp.1-60.
 • T. Greczyło, Program spotkań koła naukowego w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji: Kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne w: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Zbigniew B. Gaś (red.) , Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEiI (2013) 89-113
 • T. Greczyło, Program spotkań koła naukowego w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji: Kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne, Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Zbigniew B. Gaś (red.) Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEiI, ISBN 978-83-62074-65-5 (2013) pp. 89-113.
 • Tomasz Greczyło, Laboratorium przyrodnicze wspierane TI, Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 283-296.

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • A. Miszczuk, I. Morawski, M. Nowicki, Properties of Cu films on Pt(111) revealed by AES, LEED, and DEPES, Applied Surface Science 284 (2013) 386-391.
 • D. Turko, I. Morawski, M. Nowicki, Primary Electron Scattering in Co/Cu(110) Measured by Elastic and Loss Electrons , Acta Physica Polonica A Vol. 124 (2013) 161-164.
 • Izabela Cebula, Hao Lu, Michael Zharnikov, Manfred Buck, Monolayers of trimesic and isophthalic acid on Cu and Ag: the influence of coordination strength on adsorption geometry , Chemical Science 4 (2013) 4455-4464.
 • Izabela Cebula, Emily F. Smiths, Maria del Carmen Gimenez-Lopez, Sihai Yang, Martin Schröder, Neil R. Champness, Peter H. Beton, Packing of Isophthalate Tetracarboxylic Acids on Au(111): Rows and Disordered Herringbone Structures , The Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) 18381-18385.
 • K. Miśków, A. Krupski, Properties of ultrathin Pb layers on the Ni3Al(1 1 1) face, Applied Surface Science 273 (2013) 554-561.
 • M. Jurczyszyn, I. Morawski, J. Brona, M. Nowicki, Formation of Cu domains on Ru (10-10) revealed by stereographic maps of elastically backscattered electrons , Thin Solid Films 537 (2013) 113-118.
 • Martino Saracino, Stephan Breuer, Gholamreza Barati, Emilia Sak, Kurt Hingerl, Ute Müller, Manfred Müller, Sigurd Höger, Klaus Wandelt , The impact of intramolecular π-coupling and steric flexibility on the ordering of organic films at solid/liquid-interfaces , Surface Science 607 (2013) 74–81.
 • S. Mróz, Z. Jankowski, Measurement and Fourier transform of extended energy loss fine structure connected with excitation of Au5p3/2 level in Au3Cu(0 0 1) crystal , Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 189 (2013) 71-75.
 • Thanh Hai Phan, Klaus Wandelt, Self-assembly of metal free porphyrin layers at copper-electrolyte interfaces: Dependence on substrate symmetry, Surface Science 607 (2013) 82–91.

Zakład Teorii Powierzchni


 • A. Puchalska, A. Racis, L. Jurczyszyn, M.W. Radny, Structural and electronic properties of chain-like structures formed by mixed PbAl dimers on Si(001) — Computational DFT study, Surface Science 608 (2013) 188-198.
 • Artur Trembułowicz, Leszek Jurczyszyn, Zbigniew Szczudło, Antoni Ciszewski, Ordered surface-alloys formation in the Hf/W(1 0 0) adsorption system , Journal of Alloys and Compounds 554 (2013) 246-253.
 • K. Kośmider, R. Kucharczyk, L. Jurczyszyn, CO adsorption on the Ni2Pb/Ni(111) surface alloy: A DFT study, Applied Surface Science 267 (2013) 4-7.
 • R. Fijak, L. Jurczyszyn, G. Antczak, Motion of in-channel dimers on W(112): A DFT study, Surface Science 608 (2013) 115-121.
 • Zsolt Majzik, Benedict Drevniok, Wojciech Kamiński, Martin Ondráček, Alastair B. McLean, Pavel Jelínek, Room Temperature Discrimination of Adsorbed Molecules and Attachment Sites on the Si(111)−7 × 7 Surface Using a qPlus Sensor , ACS Nano 7, No 3 (2013) 2686–2692.