Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • Cédric Barroo, Luc Jacobs, Natalia Gilis, Sten V. Lambeets, Sylwia Owczarek, Yannick De Decker, Thierry Visart de Bocarmé, Field Emission Microscopy to Study the Catalytic Reactivity of Binary Alloys at the Nanoscale, Microscopy and Microanalysis 23(1) (2017) 610
 • Sten V. Lambeets, Cédric Barroo, Sylwia Owczarek, Luc Jacobs, Eric Genty, Natalia Gilis, Norbert Kruse, Thierry Visart de Bocarmé, Adsorption and Hydrogenation of CO2 on Rh Nanosized Crystals: Demonstration of the Role of Interfacet Oxygen Spillover and Comparative Studies with O2, N2O, and CO, Journal of Physical Chemistry C 121 (30) (2017) 16238–16249
 • Sten V. Lambeets, Cédric Barroo, Sylwia Owczarek, Eric Genty, Luc Jacobs, Natalia Gilis, Thierry Visart de Bocarmé, Nanoscale Imaging of Subsurface Oxygen Formation on Rhodium Catalysts, Microscopy and Microanalysis 23(1) (2017) 2106

Zakład Fizyki Dielektryków


 • O. Czupiński, A. Ingram, M. Kostrzewa, J. Przesławski, Z. Czapla, On the Structural Phase Transition in a Perovskite-Type Diaminopropanetetrachlorocuprate(II) NH3(CH2)3NH3CuCl4 Crystal, Acta Physica Polonica A 131(2) (2017) 304-310
 • Z. Czapla, J. Przesławski, M. Crofton, J. Janczak, O. Czupiński, A. Ingram, M. Kostrzewa, , Structural phase transition in a perovskite-type NH3(CH2)3NH3CuCl4 crystal – X-ray and optical studies, Phase Transitions 90(6) (2017) 637–643
 • Monika K. Krawczyk, Rahman Bikas, Marta S. Krawczyk, Tadeusz Lis, On rhenium(I)–silver(I) cyanide porous macrocyclic clusters, CrystEngComm 19 (2017) 3138
 • S. Grabovsky, I. Shnaidshtein, J. Przeslawski, Zhenrong Li, Zhuo Xu, B. Strukov, Specific heat of a PIN-PMN-PT single-crystal up to 500K., Journal Of Advanced Dielectrics 7(5) (2017) 1750032-1750036 7(5) (2017) 1750032-1750036
 • V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, Z. Czapla, S. Dacko, V. Rudyk & N. Ostapenko , Comparative study of ferroelectric properties of DMAMe1-xCrxS (Me=Al, Ga) crystals, Ferroelectrics 510 (2017) 80–86
 • V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, Z. Czapla, V. Rudyk, R. Serkiz, N. Ostapenko, I. Hirnyk, J.-F. Dayen, M. Bobnar, R. Gumeniuk, B. Kundys, Tuning a sign of magnetoelectric coupling in paramagnetic NH2(CH3)2Al1−xCrx(SO4)2 × 6H2O crystals by metal ion substitution, Scientific Reports of the Nature Publishing Group 7: 14109 (2017) 1-8

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • MIchał Sachanbiński, Jan Chojcan, Zastosowanie metody spektroskopii anihilacji pozytonów (PAS) do badań bursztynu, Bursztyn. Złoża-właściwości-kolekcje. (2017) 89-90
 • R. Konieczny, R. Idczak, J. Chojcan, A Study of Thermodynamic Properties of Dilute Fe–Au Alloys by the 57Fe Mössbauer Spectroscopy, Acta Physica Polonica A 131 (2017) 255-258
 • Rafał Idczak, Comparison of the Oxidation Process in Pure Iron and Diluted Fe–Si Alloys: A Transmission Moessbauer Spectroscopy Study, Oxidation of Metals 87 (2017) 75–88
 • Robert Konieczny , Rafał Idczak, Thermodynamic properties of dilute Co-Fe solid solutions studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy, Nukleonika 62(2) (2017) 09115

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • Andrzej Szczepkowicz, Application of transfer matrix and transfer function analysis to grating-type dielectric laser accelerators: Ponderomotive focusing of electrons, Physical Review Accelerators And Beams 20 (2017) 081302
 • Barbara Pieczyrak, Artur Trembułowicz, Grażyna Antczak, Leszek Jurczyszyn, Nature of monovacancies on quasi-hexagonal structure of reconstructed Au(100) surface, Applied Surface Science 407 (2017) 345–352
 • G. Antczak, K. Boom, K. Morgenstern, Revealing the presence of mobile molecules on the surface, Journal of Physical Chemistry C 121 (2017) 542−549
 • Grażyna Antczak, Jubileuszowy XX DFN za nami., Przegląd Uniwersytecki 5 (2017) 11-14
 • J. Sito, M. Grodzicki, K. Lament, R. Wasielewski, P. Mazur, A. Ciszewski, Electronic Properties of Structures Containing Films of Alq3 and LiBr Deposited on Si(111) Crystal, Acta Physica Polonica A 132(2) (2017) 357-359
 • L. Janicki, G. Kunert, M. Sawicki, E. Piskorska-Hommel, K. Gas, R. Jakiela, D. Hommel, R. Kudrawiec, Fermi level and bands offsets determination in insulating (Ga,Mn)N/GaN structures, Scientific Reports of the Nature Publishing Group 7:41877 (2017) DOI: 10.1038/s
 • M. Grodzicki, P. Mazur, A. Ciszewski, Modification of electronic structure of n-GaN(0001) surface by N+-ion bombardment., Acta Physica Polonica A 132(2) (2017) 351-353
 • Michal Mazur, Torsten Howind, Des Gibson, Danuta Kaczmarek, Jerzy Morgiel, Damian Wojcieszak, Wenzhong Zhu, Piotr Mazur, Modification of various properties of HfO2 thin films obtained by changing magnetron sputtering conditions, Surface & Coatings Technology 320 (2017) 426–431
 • Miłosz Grodzicki, Piotr Mazur, Radosław Wasielewski, Antoni Ciszewski, Physicochemical properties of the Sb/p-SiC interface, Vacuum 146 (2017) 216-220
 • P. V. Galiy, T. M. Nenchuk, A. Ciszewski, P. Mazur, I. R. Yarovets', O. R. Dveriy, NixInSe (0001) Metal—Semiconductor Hetero Nano System Study, Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 39 (7) (2017) 995—1004
 • R. Wasielewski, M. Grodzicki, J. Sito, K. Lament, P. Mazur, A. Ciszewski , Ru/GaN(0001) Interface Properties, Acta Physica Polonica A 132(2) (2017) 354-356

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • Adam Kiejna, Tomasz Ossowski, Water Adsorption on bcc Iron Surfaces, Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering (2017)
 • Adam Kiejna, Tomasz Pabisiak, Gold subnano-structures on iron-oxide surface for catalytic oxidation of carbon monoxide, Atlas of Science - http://atlasofscience.org (2017)
 • Damian Wiśnios, Adam Kiejna, Józef Korecki, Towards understanding MgO/Fe interface formation: Adsorption of O and Mg atoms on an Fe(001) surface, Physical Review B 96 (2017) 115418
 • E. Wachowicz, T. Ossowski, A. Kiejna, DFT study of stepped 4H-SiC{0001} surfaces, Applied Surface Science 420 (2017) 129–135

Zakład Nauczania Fizyki


 • M. Musialik, T. Greczyło, CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1, Instytut Badań Edukacyjnych (2017) 1-33
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, Problemy dydaktyki fizyki. Czeszów-Wrocław 2017, eds: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, ISBN: 978-83-7977-322-0, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr, Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr (2017)
 • E. Dębowska, T. Greczyło, Role of Key Competences in Physics Teaching and Learning [W:] Key Competences in Physics Teaching and Learning Selected Contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6–10 July 2015, eds: Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska , Springer International Publishing Switzerland (2017)
 • Jan Górski, Doświadczenie uczniowskie a relacje z uczniem. in Problemy dydaktyki fizyki. Czeszów-Wrocław 2017, editors: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz ISBN: 978-83-7977-322-0, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr, Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr (2017)
 • Tomasz Greczyło, Decyzję podejmują nauczyciele, Foton 137 (2017) 47-54
 • Tomasz Greczyło, Zestawy materiałów dla nauczycieli szkół ćwiczeń – przyroda, Zestaw 5 Zeszyt 3: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (2017)
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska, Piotr Skurski, Paweł Barczyński, I Kongres Nauczycieli Fizyki 2018 – spotkajmy się w Łodzi., Foton 137 (2017) 61-63
 • Tomasz Greczyło, Mirela Kaczmarek, Adam Zatoń, Pomiary wideo przy użyciu Trackera., TiK w edukacji 3 (2017) 47-49

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • B. Madry, K. Wandelt, M. Nowicki, Sulfate Adsorption on Copper: From upd to Bulk Copper on Au(111)., Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering (2017)
 • Bartosz Madry, Maria Grzeszczuk, Klaus Wandelt, Marek Nowicki, Electrochemical polymerization of pyrrole on Au(111) in sulphuric acid and sodium hexafluoroaluminate solutions monitored by electrochemical scanning tunneling microscopy, Journal of Electroanalytical Chemistry 786 (2017) 154–163
 • K.Wandelt, Interaction of chloride anions with copper surfaces., Elsevier Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry (2017)
 • M. Nowicki, K. Wandelt, Surfaces at metal-electrolyte interfaces., Physics of Solid Surfaces, Eds. G. Chiarotti, P. Chiaradia, Landolt-Börnstein 45B (2017)
 • M. Nowicki, K. Wandelt, Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy., Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering (2017)
 • Marek Nowicki, Klaus Wandelt, Scanning Probe Microscopy w Handbook of SolidState Chemistry Ed.: Richard Dronskowski, Shinichi Kikkawa, Andreas Stein, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. Vol. 3 (2017) 183-243
 • S. Breuer, K. Wandelt, Photoelectron spectroscopy. w Handbook of SolidState Chemistry Ed.: Richard Dronskowski, Shinichi Kikkawa, Andreas Stein, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. Vol. 3 (2017) 311
 • T.H. Phan, M. Jiang, T.D. Pham, C. Zoerlein, K. Gentz, M. Röefzaad, M. Saracino, P. Broekmann, K. Wandelt, Molecular selfassembly: Viologen molecules at copper/electrolyte interfaces., Elsevier Encyclopedia Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry (2017)

Zakład Teorii Powierzchni


 • Barbara Pieczyrak, Artur Trembułowicz, Grażyna Antczak, Leszek Jurczyszyn, Nature of monovacancies on quasi-hexagonal structure of reconstructed Au(100) surface, Applied Surface Science 407 (2017) 345–352
 • Peter Matvija, Filip Rozbořil, Pavel Sobotík, Ivan Ošťádal, Barbara Pieczyrak, Leszek Jurczyszyn, Pavel Kocán, Electric-field-controlled phase transition in a 2D molecular layer, Scientific Reports of the Nature Publishing Group 7:7357 (2017)
 • W. Koczorowski, T. Grzela, A. Puchalska, L. Jurczyszyn, R. Czajka, M.W. Radny,, Reversible, long-term passivation of Ge(001) by a Ba-induced incorporated phase, Applied Surface Science 419 (2017) 305–310