Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • R. Idczak, K. Idczak, R. Konieczny, Fe0.88Cr0.12 and Fe0.85Cr0.15 alloys exposed to air at 870 K studied by TMS, CEMS and XPS , Physica B: Physics of Condensed Matter 528 (2018) 27–36
 • Rafał Idczak, Karolina Idczak, Robert Konieczny, Corrosion of Polycrystalline Fe-Si Alloys Studied by TMS, CEMS, and XPS , Corrosion 74(6) (2018) 623-634
 • Sylwia Owczarek, Sten V. Lambeets, Cédric Barroo, Robert Bryl, Leszek Markowski, Thierry Visart de Bocarmé, Oxygen Assisted Morphological Changes of Pt Nanosized Crystals., Topics in Catalysis 61 (12–13) (2018) 1313–1322

Zakład Fizyki Dielektryków


 • B. Andriyevsky, Z. Czapla, D. Podsiadła, Manifestations of structural phase transition in ab initio molecular dynamics of (C3N2H5)2SbF5 crystal, Materials Chemistry and Physics 205 (2018) 452-461
 • Monika K. Krawczyk, Adam Ingram, Ryszard Cach, Zbigniew Czapla, Olaf Czupiński, Sławomir Dacko, Piotr Staniorowski, Unusual structural phase transition in [N(C2H5)4][N(CH3)4][ZnBr4], Phase Transitions, https://doi.org/10.1080/01411594.2017.1402179 (2018)
 • P. Mazur, J. Sito, M. Grodzicki, K. Lament, M. Crofton, A. Ciszewski , Influence of ionic interfacial layers on electronic properties of Alq3/Si(100) interface, Surface and Interface Analysis 50 (2018) 623–627
 • V. Kapustianyk, P. Yonak, V. Rudyk, Z. Czapla, D. Podsiadła, Yu. Eliyashevskyy, A. Kozdraś, P. Demchenko, R. Serkiz, Manifestation of phase transitions in the crystal field spectra of [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10:Cu crystals, Journal of Physics and Chemistry of Solids 121 (2018) 210–218

Zakład Fizyki Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • A. Kiejna, T. Ossowski, Water Adsorption on bcc Iron Surfaces, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 2 (2018) 298-303
 • Agata Sabik, Franciszek Gołek, Grażyna Antczak, Thermal desorption and stability of cobalt phthalocyanine on Ag(100)., Applied Surface Science 435 (2018) 894–902
 • Agata Sabik, Piotr Mazur, Franciszek Gołek, Artur Trembułowicz, and Grażyna Antczak , Phthalocyanine arrangements on Ag(100): From pure overlayers of CoPc and F16CuPc to bimolecular heterostructure , Journal of Chemical Physics 149 (2018) 144702
 • Katarzyna Gas, Jarosław Z. Domagala, Rafał Jakiela, Gerd Kunert, Piotr Dłużewski, Edyta Piskorska-Hommel, Wojciech Paszkowicz, Dariusz Sztenkiel, Maciej J. Winiarski, Dorota Kowalska, Rafał Szukiewicz, Tomasz Baraniecki, Andrzej Miszczuk, Detlef Hommel, Maciej Sawicki , Impact of substrate temperature on magnetic properties of plasmaassisted molecular beam epitaxy grown (Ga,Mn)N, Journal of Alloys and Compounds 747 (2018) 946-959
 • Rafael L. H. Freire, Diego Guedes-Sobrinho, Adam Kiejna, Juarez L. F. Da Silva, Comparison of the Performance of van der Waals Dispersion Functionals in the Description of Water and Ethanol on Transition Metal Surfaces , Journal of Physical Chemistry C 122 (2018) 1577−1588
 • Tomasz Ossowski, Juarez L. F. Da Silva, Adam Kiejna , Water adsorption on the stoichiometric and defected Fe(110) surfaces., Surface Science 668 (2018) 144–149 668 (2018) 144–149

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • R. Idczak, K. Idczak, R. Konieczny, Fe0.88Cr0.12 and Fe0.85Cr0.15 alloys exposed to air at 870 K studied by TMS, CEMS and XPS , Physica B: Physics of Condensed Matter 528 (2018) 27–36
 • R. Konieczny, J. Chojcan, Thermodynamic Properties of Dilute Fe–Ge Alloys Studied by the 57Fe Mössbauer Spectroscopy,, ACTA PHYSICA POLONICA A 134 No.5 (2018) 1053-1057
 • Rafał Idczak , High-Temperature Atmospheric Corrosion of Fe-Cr-Si Alloys Studied by Mössbauer Spectroscopy, Corrosion 74 (10) (2018) 1083-1092
 • Rafał Idczak, Karolina Idczak, Robert Konieczny, Corrosion of Polycrystalline Fe-Si Alloys Studied by TMS, CEMS, and XPS , Corrosion 74(6) (2018) 623-634

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A. Trembułowicz, G. Antczak, Surface Diffusion in Atomic Scale., Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry vol. 2 (2018) 240-250
 • Agata Sabik, Franciszek Gołek, Grażyna Antczak, Thermal desorption and stability of cobalt phthalocyanine on Ag(100)., Applied Surface Science 435 (2018) 894–902
 • Agata Sabik, Piotr Mazur, Franciszek Gołek, Artur Trembułowicz, and Grażyna Antczak , Phthalocyanine arrangements on Ag(100): From pure overlayers of CoPc and F16CuPc to bimolecular heterostructure , Journal of Chemical Physics 149 (2018) 144702
 • Andrzej Szczepkowicz, Electron dynamics in grating-type dielectric laser accelerators: Particle transfer function, generalized acceleration/deflection gradients and Panofsky – Wenzel theorem, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 909 (2018) 217-220
 • B. Kos, M. Grodzicki , R. Wasielewski, Electronic system for the complex measurement of a Wilberforce pendulum , European Journal of Physics 39 (2018) 035804
 • Grażyna Antczak, XXI Dolnośląski Festiwal Nauki za nami, Przegląd Uniwersytecki 4 (2018) 12-15
 • J. Brona, I. Morawski, M. Nowicki, R. Kucharczyk, Structure and energetics of ultrathin Cu adlayers on Ru(1 0 -1 0), Applied Surface Science 454 (2018) 319–326
 • Katarzyna Gas, Jarosław Z. Domagala, Rafał Jakiela, Gerd Kunert, Piotr Dłużewski, Edyta Piskorska-Hommel, Wojciech Paszkowicz, Dariusz Sztenkiel, Maciej J. Winiarski, Dorota Kowalska, Rafał Szukiewicz, Tomasz Baraniecki, Andrzej Miszczuk, Detlef Hommel, Maciej Sawicki , Impact of substrate temperature on magnetic properties of plasmaassisted molecular beam epitaxy grown (Ga,Mn)N, Journal of Alloys and Compounds 747 (2018) 946-959
 • M. Grodzicki, P. Mazur, A. Ciszewski, Changes of electronic properties of p-GaN(0 0 0 1) surface after lowenergy N+-ion bombardment , Applied Surface Science 440 (2018) 547–552
 • M. Grodzicki, P. Mazur, A. Krupski, A. Ciszewski, Studies of early stages of Mn/GaN(0001) interface formation using surface-sensitive techniques , Vacuum 153 (2018) 12-16
 • P. Mazur, J. Sito, M. Grodzicki, K. Lament, M. Crofton, A. Ciszewski , Influence of ionic interfacial layers on electronic properties of Alq3/Si(100) interface, Surface and Interface Analysis 50 (2018) 623–627
 • P. V. Galiy, P. Mazur, A. Ciszewski, T. M. Nenchuk, I. R. Yarovets, O. R. Dveriy, Structural Aspect of Formation of a Nanosystem of In/In4Se3 (100) , Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 40 No 10 (2018) 1349–1358
 • P.V. Galiy, T.M. Nenchuk, O.R. Dveriy A. Ciszewski, P. Mazur, Study of Self-assembled 2D Ag Nanostructures Intercalated into In4Se3Layered Semiconductor , Proceedings of the 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018) (2018) 02CBM02-1 02CBM
 • P.V. Galiy, V.I. Vasil'tsiv, A.P. Luchechko, P. Mazur, T.M. Nenchuk, O.V. Tsvetkova, R. Yarovets, Elemental-phase and Structural Investigations of the Polycrystalline Surfaces of β-Ga2O3- SnO2 System Compounds , Journal of Nano- and Electronic Physics 10 No 5 (2018) 05039
 • S.A. Surma, J. Brona and A. Ciszewski, Electron Work Functions of (H K L)-Surfaces of W, Re, and Cu Crystals, Materials Science-Poland 36 (2018) 225–234

Zakład Nauczania Fizyki


 • Krzysztof Błaszczak, Joanna Borgensztajn, Tomasz Greczyło, Anna Kosowska, Tomasz Nowacki, Grażyna Skirmuntt, , SCENARIUSZE lekcji przedmiotów przyrodniczych w ośmioletniej szkole podstawowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, ISBN 978-83-66047-02-0, Warszawa 2018 (2018)
 • Marek Thomas, Tomasz Greczyło, Wyzwania przyszłości - Uwagi i refleksje współautorów podstawy programowej z fizyki dla różnych typów szkół i etapów kształcenia, Refleksje 3 (2018) 52-60

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • K. Wandelt, Interaction of chloride anions with copper surfaces, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 2.1 (2018) 166
 • A. Miszczuk, I. Morawski, M. Jurczyszyn, M. Nowicki, Properties of Pt on Cu(111) revealed by AES, LEED, and DEPES., Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 223 (2018) 29-36
 • B. Madry, I. Morawski, T. Kosmala, K. Wandelt, M. Nowicki, Porphyrin Layers at Cu/Au(111 )–Electrolyte Interfaces: In Situ EC-STM Study, Topics in Catalysis 61 (2018) 1335-1349
 • B. Madry, K. Wandelt, M. Nowicki, Sulfate Adsorption on Copper: From upd to Bulk Copper on Au(111), Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 5 (2018) 281-291
 • J. Brona, I. Morawski, M. Nowicki, R. Kucharczyk, Structure and energetics of ultrathin Cu adlayers on Ru(1 0 -1 0), Applied Surface Science 454 (2018) 319–326
 • M. Jurczyszyn, A. Miszczuk, I. Morawski, M. Nowicki, Structural Investigations by Means of Directional Elastic Peak Electron Spectroscopy, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 1 (2018) 496–508
 • M. Nowicki, K. Wandelt, Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 1 (2018) 108-128
 • S.K. Dora, K. Koch, W. Barthlott, K. Wandelt, Kinetics of solvent supported tubule formation of Lotus (Nelumbo nucifera) Wax on HOPG investigated by Atomic Force Microscopy, Beilstein  J. Nanotechnology 9 (2018) 468-481
 • T. Kosmala, M. Blanco, G. Granozzi, K. Wandelt, Potential Driven Non-Reactive Phase Transitions of Ordered Porphyrin Molecules on Iodine Modified Au(100): An Electrochemical Scanning Tunneling Microscopy (EC-STM) Study, Surfaces 1 (2018) 12-28
 • T.D. Pham, C. Zoerlein, K. Gentz, M. Röefzaad, M .Saracino, P. Broekmann, K. Wandelt, Molecular Self-assembly: Viologen layers at copper/electrolyte interfaces, Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry 4.1 (2018) 120
 • Thanh Hai Phan, Thi Mien Trung Huynh, Le Tuan Nguyen, Van Hoang Cao, Phi Hung Nguyen, Klaus Wandelt, Self-assembly of a porphyrin derivate on Cu(111) surface under electro-chemical control, ASAM-6 Proceedings (2018)

Zakład Teorii Powierzchni


 • A. Racis , L. Jurczyszyn, M.W. Radny, Interaction of a single acetophenone molecule with group III-IV elements mediated by Si(001)., Surface Science 669 (2018) 169–175
 • J. Brona, I. Morawski, M. Nowicki, R. Kucharczyk, Structure and energetics of ultrathin Cu adlayers on Ru(1 0 -1 0), Applied Surface Science 454 (2018) 319–326
 • R. Topolnicki, R. Kucharczyk, Early stages of growth of Pb, Sn and Ge on Ru(0001): A comparative density functional theory study, Thin Solid Films 665 (2018) 123–130
 • W. Koczorowski, T. Grzela, A. Puchalska, M.W. Radny, L. Jurczyszyn, S.R. Schofield, R. Czajka, N.J. Curson, Higher order reconstructions of the Ge(001) surface induced by a Ba layer., Applied Surface Science 435 (2018) 438–443