Zakład Elektroniki Emisyjnej


  • R. Idczak, K. Idczak, R. Konieczny, Fe0.88Cr0.12 and Fe0.85Cr0.15 alloys exposed to air at 870 K studied by TMS, CEMS and XPS , Physica B: Physics of Condensed Matter 528 (2018) 27–36

Zakład Fizyki Dielektryków


  • B. Andriyevsky, Z. Czapla, D. Podsiadła, Manifestations of structural phase transition in ab initio molecular dynamics of (C3N2H5)2SbF5 crystal, Materials Chemistry and Physics 205 (2018) 452-461

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


  • R. Idczak, K. Idczak, R. Konieczny, Fe0.88Cr0.12 and Fe0.85Cr0.15 alloys exposed to air at 870 K studied by TMS, CEMS and XPS , Physica B: Physics of Condensed Matter 528 (2018) 27–36

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


  • Agata Sabik, Franciszek Gołek, Grażyna Antczak, Thermal desorption and stability of cobalt phthalocyanine on Ag(100)., Applied Surface Science 435 (2018) 894–902

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


  • Tomasz Ossowski, Juarez L. F. Da Silva, Adam Kiejna , Water adsorption on the stoichiometric and defected Fe(110) surfaces., Surface Science 668 (2018) 144–149 668 (2018) 144–149

Zakład Spektroskopii Elektronowej


  • A. Miszczuk, I. Morawski, M. Jurczyszyn, M. Nowicki, Properties of Pt on Cu(111) revealed by AES, LEED, and DEPES., Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 223 (2018) 29-36