Zakład Elektroniki Emisyjnej


 • R. Idczak, K. Idczak, R. Konieczny, Fe0.88Cr0.12 and Fe0.85Cr0.15 alloys exposed to air at 870 K studied by TMS, CEMS and XPS , Physica B: Physics of Condensed Matter 528 (2018) 27–36
 • Rafał Idczak, Karolina Idczak, Robert Konieczny, Corrosion of Polycrystalline Fe-Si Alloys Studied by TMS, CEMS, and XPS , Corrosion 74(6) (2018) 623-634
 • Sylwia Owczarek, Sten V. Lambeets, Cédric Barroo, Robert Bryl, Leszek Markowski, Thierry Visart de Bocarmé, Oxygen Assisted Morphological Changes of Pt Nanosized Crystals., Topics in Catalysis (2018) 1-10

Zakład Fizyki Dielektryków


 • B. Andriyevsky, Z. Czapla, D. Podsiadła, Manifestations of structural phase transition in ab initio molecular dynamics of (C3N2H5)2SbF5 crystal, Materials Chemistry and Physics 205 (2018) 452-461
 • Monika K. Krawczyk, Adam Ingram, Ryszard Cach, Zbigniew Czapla, Olaf Czupiński, Sławomir Dacko, Piotr Staniorowski, Unusual structural phase transition in [N(C2H5)4][N(CH3)4][ZnBr4], Phase Transitions, https://doi.org/10.1080/01411594.2017.1402179 (2018)
 • P. Mazur, J. Sito, M. Grodzicki, K. Lament, M. Crofton, A. Ciszewski , Influence of ionic interfacial layers on electronic properties of Alq3/Si(100) interface, Surface and Interface Analysis 50 (2018) 623–627
 • V. Kapustianyk, P. Yonak, V. Rudyk, Z. Czapla, D. Podsiadła, Yu. Eliyashevskyy, A. Kozdraś, P. Demchenko, R. Serkiz, Manifestation of phase transitions in the crystal field spectra of [(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10:Cu crystals, Journal of Physics and Chemistry of Solids 121 (2018) 210–218

Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej


 • R. Idczak, K. Idczak, R. Konieczny, Fe0.88Cr0.12 and Fe0.85Cr0.15 alloys exposed to air at 870 K studied by TMS, CEMS and XPS , Physica B: Physics of Condensed Matter 528 (2018) 27–36
 • Rafał Idczak, Karolina Idczak, Robert Konieczny, Corrosion of Polycrystalline Fe-Si Alloys Studied by TMS, CEMS, and XPS , Corrosion 74(6) (2018) 623-634

Zakład Mikrostruktury Powierzchni


 • A. Trembułowicz, G. Antczak, Surface Diffusion in Atomic Scale., Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry vol. 2 (2018) 240-250
 • Agata Sabik, Franciszek Gołek, Grażyna Antczak, Thermal desorption and stability of cobalt phthalocyanine on Ag(100)., Applied Surface Science 435 (2018) 894–902
 • B. Kos, M. Grodzicki , R. Wasielewski, Electronic system for the complex measurement of a Wilberforce pendulum , European Journal of Physics 39 (2018) 035804
 • J. Brona, I. Morawski, M. Nowicki, R. Kucharczyk, Structure and energetics of ultrathin Cu adlayers on Ru(1 0 -1 0), Applied Surface Science 454 (2018) 319–326
 • M. Grodzicki, P. Mazur, A. Ciszewski, Changes of electronic properties of p-GaN(0 0 0 1) surface after lowenergy N+-ion bombardment , Applied Surface Science 440 (2018) 547–552
 • M. Grodzicki, P. Mazur, A. Krupski, A. Ciszewski, Studies of early stages of Mn/GaN(0001) interface formation using surface-sensitive techniques , Vacuum 153 (2018) 12-16
 • P. Mazur, J. Sito, M. Grodzicki, K. Lament, M. Crofton, A. Ciszewski , Influence of ionic interfacial layers on electronic properties of Alq3/Si(100) interface, Surface and Interface Analysis 50 (2018) 623–627

Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych


 • Agata Sabik, Franciszek Gołek, Grażyna Antczak, Thermal desorption and stability of cobalt phthalocyanine on Ag(100)., Applied Surface Science 435 (2018) 894–902
 • Rafael L. H. Freire, Diego Guedes-Sobrinho, Adam Kiejna, Juarez L. F. Da Silva, Comparison of the Performance of van der Waals Dispersion Functionals in the Description of Water and Ethanol on Transition Metal Surfaces , Journal of Physical Chemistry C 122 (2018) 1577−1588
 • Tomasz Ossowski, Juarez L. F. Da Silva, Adam Kiejna , Water adsorption on the stoichiometric and defected Fe(110) surfaces., Surface Science 668 (2018) 144–149 668 (2018) 144–149

Zakład Nauczania Fizyki


 • Marek Thomas, Tomasz Greczyło, Wyzwania przyszłości - Uwagi i refleksje współautorów podstawy programowej z fizyki dla różnych typów szkół i etapów kształcenia, Refleksje 3 (2018) 52-60

Zakład Spektroskopii Elektronowej


 • A. Miszczuk, I. Morawski, M. Jurczyszyn, M. Nowicki, Properties of Pt on Cu(111) revealed by AES, LEED, and DEPES., Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 223 (2018) 29-36
 • J. Brona, I. Morawski, M. Nowicki, R. Kucharczyk, Structure and energetics of ultrathin Cu adlayers on Ru(1 0 -1 0), Applied Surface Science 454 (2018) 319–326

Zakład Teorii Powierzchni


 • A. Racis , L. Jurczyszyn, M.W. Radny, Interaction of a single acetophenone molecule with group III-IV elements mediated by Si(001)., Surface Science 669 (2018) 169–175
 • J. Brona, I. Morawski, M. Nowicki, R. Kucharczyk, Structure and energetics of ultrathin Cu adlayers on Ru(1 0 -1 0), Applied Surface Science 454 (2018) 319–326
 • W. Koczorowski, T. Grzela, A. Puchalska, M.W. Radny, L. Jurczyszyn, S.R. Schofield, R. Czajka, N.J. Curson, Higher order reconstructions of the Ge(001) surface induced by a Ba layer., Applied Surface Science 435 (2018) 438–443