Data:Jan. 25, 2019
Temat:Badanie adsorpcji siarczanów, miedzi i porfiryn na Au(111) przy zastosowaniu EC-STM i CV
Osoba:mgr Bartosz Mądry, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 9, 2019
Temat:Uporządkowany wzrost struktur powierzchniowych Ba na podłożu Ge(001) - badania teoretyczne
Osoba:mgr Agnieszka Puchalska, IFD UWr


Data:Jan. 4, 2019
Temat:Pęseta optyczna – Nagroda Nobla z fizyki w 2018 r.
Osoba:dr inż. Sławomir Drobczyński, Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej


Data:Dec. 21, 2018
Temat:Badania wybranych procesów warunkujących korozję żelaza i jego stopów zawierających domieszki chromu i krzemu
Osoba:dr Rafał Idczak, IFD UWr


Data:Dec. 14, 2018
Temat:Wzrost i struktura epitaksjalnych warstw tlenków żelaza na Pt(111), Ru(0001) i Ag(111)
Osoba:dr Mikołaj Lewandowski, Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Data:Nov. 16, 2018
Temat:Gravitation and accretion of matter
Osoba:prof. dr hab. Edward Malec, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ


Data:Nov. 14, 2018
Temat:Au(100) - od prostej struktury fcc do kwazi-heksagonalnej fazy o "magicznych" szerokościach
Osoba:dr Artur Trembułowicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Oct. 19, 2018
Temat:Fizykochemiczne własności warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na powierzchni GaN(0001)
Osoba:mgr Justyna Pers


Data:Oct. 12, 2018
Temat:Investigating the bonding of larger organic molecules to surfaces by the x-ray standing wave technique
Osoba:prof. dr hab. Moritz Sokolowski, Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Uniwersytet w Bonn


Data:Oct. 5, 2018
Temat:Phenomena at copper-containing surfaces - a personal reminiscence
Osoba:prof. dr hab. Klaus Wandelt, Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Uniwersytet w Bonn


Data:June 13, 2018
Temat:Właściwości grafenu oraz grafenu interkalowanego ołowiem na Ru(0001). Badania AES, DAES, DEPES oraz LEED
Osoba:Dr Ireneusz Morawski, IFD UWr


Data:June 1, 2018
Temat:Relativity vs quantum information
Osoba:dr hab. Andrzej Dragan, Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego


Data:May 18, 2018
Temat:Sprawozdanie z działalności Zakładu Teorii Powierzchni
Osoba:prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, IFD UWr


Data:May 11, 2018
Temat:Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100)
Osoba:mgr Agata Sabik, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:April 27, 2018
Temat:Sprawozdanie z działalności Zakładu Elektroniki Emisyjnej
Osoba:dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:April 25, 2018
Temat:Adsorpcja i interkalacja atomów Zn w układzie Zn/grafen/4H-SiC(0001)
Osoba:dr Karolina Idczak, IFD UWr


Data:April 20, 2018
Temat:Sprawozdanie z działalności Zakładu Spektroskopii Elektronowej
Osoba:prof. dr hab. Marek Nowicki, IFD UWr


Data:April 11, 2018
Temat:Fe i Cr: bliskie spotkania trzeciego stopnia
Osoba:dr Elwira Wachowicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:April 6, 2018
Temat:Sprawozdanie z działalności Zakładu Fizyki Materiałów i Procesów Powierzchniowych
Osoba:prof. dr hab. Adam Kiejna, IFD UWr


Data:March 23, 2018
Temat:Neutrino Properties Determined in Oscillation Experiments
Osoba:prof. dr hab. Ewa Rondio, Narodowe Centrum Badań Jądrowych


Data:March 16, 2018
Temat:Zastosowanie metod chemicznej topologii kwantowej do badania natury wiązań chemicznych
Osoba:dr hab. Sławomir Berski, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski


Data:March 9, 2018
Temat:Sprawozdanie z działalności Zakładu Mikrostruktury Powierzchni
Osoba:prof. dr hab. Antoni Ciszewski, IFD UWr


Data:March 2, 2018
Temat:Computational Geology
Osoba:dr Marcin Dąbrowski, Państwowy Instytut Geologiczny PIB we Wrocławiu oraz Dept. of Geosciences, UiO, Oslo


Data:Feb. 23, 2018
Temat:Cienkie warstwy ftalocyjanin na powierzchni srebra (100)
Osoba:mgr Agata Sabik, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Feb. 21, 2018
Temat:RHK R9plus SPM control system - unique construction and new capabilities for Scanning Probe Microscopy
Osoba:Dr Natalie Wasio z RHK Technology, Dr Jacek Prokop z Schaefer Technologie GmbH


Data:Jan. 31, 2018
Temat:Badanie dyfuzji powierzchniowej za pomocą metody wariacyjnej
Osoba:Dr Marcin Mińkowski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


Data:Jan. 26, 2018
Temat:Multiscale correlations in narrative texts
Osoba:prof. Stanisław Drożdż, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie


Data:Jan. 19, 2018
Temat:Sprawozdanie z działalności zakładu ZFMiZFJ
Osoba:dr hab. Jan Chojcan, prof UWr z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 17, 2018
Temat:Theoretical insights from metal linear atomic chains grown on NiAl(110) surface
Osoba:Mgr Bruno Zornio, Institute of Chemistry, State University of Campinas, Brasil


Data:Jan. 12, 2018
Temat:Seven terrestrial planets around the nearby ultra-cool dwarf star TRAPPIST-1
Osoba:dr Ewa Niemczura z Instytutu Astronomicznego UWr


Data:Jan. 10, 2018
Temat:Laserowe przyspieszenie elektronów
Osoba:dr hab. Andrzej Szczepkowicz, IFD UWr


Data:Dec. 15, 2017
Temat:Something STRANGE is Flying Around
Osoba:prof. Jan Rafelski, University Tuscon, USA


Data:Dec. 13, 2017
Temat:Functional Organic Molecules on Surfaces: Bonding, Ordering and Electronic Excitations
Osoba:Prof. Dr. Moritz Sokołowski, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn


Data:Dec. 8, 2017
Temat:Non-linear processes during NO2 hydrogenation on Pt and Rh-based catalysts
Osoba:Dr Cedric Barroo z Universite Libre de Bruxelles


Data:Dec. 1, 2017
Temat:Quantum interferometry with ultracold atomic gases
Osoba:dr Tomasz Wasak, Wydział Fizyki UW


Data:Nov. 27, 2017
Temat:Structural characterization of Au- and Cu-based catalysts
Osoba:Dr Cédric Barroo, Université Libre de Bruxelles


Data:Nov. 22, 2017
Temat:Fotoprzewodnictwo, fotoluminescencja - model pojedynczej pułapki i implikacje dozymetryczne
Osoba:Dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Nov. 8, 2017
Temat:Fizykochemiczne właściwości interfejsów metal/GaN(0001)
Osoba:dr Miłosz Grodzicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Oct. 27, 2017
Temat:Sprzężenie magnetyzmu i piezoelektryczości w GaN z manganem
Osoba:prof. dr hab. Maciej Sawicki, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk


Data:Oct. 20, 2017
Temat:The origin of heavy elements in the universe
Osoba:dr hab. Tobias Fischer, Instytut Fizyki Teoretycznej UWr


Data:Oct. 18, 2017
Temat:Adsorpcja wody na powierzchni żelaza
Osoba:dr Tomasz Ossowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej


Data:Oct. 6, 2017
Temat:Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach Si i GaN
Osoba:mgr Katarzyna Lament z IFD UWr


Data:June 23, 2017
Temat:Adsorpcja i koadsorpcja Sn i Pb na powierzchni Ru(0001). Badania DFT
Osoba:mgr Rafał Topolnicki z IFD UWr


Data:June 14, 2017
Temat:Silicen funkcjonalizowany
Osoba:mgr Agata Podsiadły-Paszkowska, Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Data:June 5, 2017
Temat:Badanie procesów utleniania i segregacji powierzchniowej zachodzących w stopach Fe-Cr-Si.
Osoba:dr Rafał Idczak z IFD UWr


Data:June 2, 2017
Temat:Wzrost i właściwości ultracienkich warstw PTCDI-C8 na powierzchniach GaN i Si
Osoba:mgr Katarzyna Lament z IFD UWr


Data:May 31, 2017
Temat:Badania cienkich warstw ftalocyjaniny kobaltu na powierzchni Ag(100)
Osoba:mgr Agata Sabik, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:May 26, 2017
Temat:Monolithic microcavities of wide-bandgap semiconductors: Single photon sources, weak and strong coupling phenomena
Osoba:Prof. dr hab. Detlef Hommel, IFD UWr/EIT+


Data:May 12, 2017
Temat:O roli defektów w luminescencji
Osoba:Prof. dr hab. Eugeniusz Zych z Wydziału Chemii UWr


Data:May 10, 2017
Temat:Struktura nadcząsteczkowa wybranych półprzewodników organicznych na powierzchni HOPG - badania STM
Osoba:dr Tomasz Jaroch, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk


Data:May 5, 2017
Temat:Badania adsorpcji holmu na ścianach Mo(110) oraz Mo(211) czystej i modyfikowanej warstwami Ag o różnej grubości
Osoba:mgr Jakub Śliwiński


Data:April 21, 2017
Temat:30 years after SN1987A: Exploding stars with supercomputers and multi-messenger probes of the supernova engine
Osoba:prof. dr. Kei Kotake, Fukuoka University, Japan


Data:April 7, 2017
Temat:Thermal Multiparticle Production as Hawking-Unruh Radiation
Osoba:Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut Satz, University of Bielefeld, Niemcy


Data:March 22, 2017
Temat:Badania teoretyczne adsorpcji klastrów złota na powierzchni tlenków żelaza
Osoba:dr Tomasz Pabisiak, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:March 15, 2017
Temat:Surface diffusion and dynamics on Dirac materials
Osoba:Dr Anton Tamtögl, Graz University of Technology (Austria)


Data:March 10, 2017
Temat:50 years discovery of pulsars – precise probes of space, time and matter under extreme conditions
Osoba:prof. David Blaschke, Instytut Fizyki Teoretycznej UWr


Data:Jan. 27, 2017
Temat:Elektrochemiczne otrzymywanie cienkich warstw polimerów przewodzących - mechanizmy i struktury
Osoba:prof. dr hab. Maria Grzeszczuk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego


Data:Jan. 25, 2017
Temat:Wpływ podłoża GaN(0001) na właściwości warstw PTCDI‒C8
Osoba:mgr Katarzyna Lament z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 13, 2017
Temat:Investigations of the mechanical and physical properties of bimetals after shock loading
Osoba:Prof. Dr. Ludmiła Kveglis z Uniwersytetu w Ust-Kamienogorsku (Kazachstan)


Data:Jan. 4, 2017
Temat:Badanie układów cienkowarstwowych: Pb/In/Si(111) i In/Pb/Si(111)
Osoba:mgr Sylwia Owczarek, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Dec. 16, 2016
Temat:Exotic Matter, pastries and the Nobel Prize in physics
Osoba:prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, Uniwersytet Zielonogórski


Data:Dec. 14, 2016
Temat:Prezentacja mikroskopu cyfrowego VHX 5000
Osoba:Wojciech Wątły z KEYENCE International


Data:Dec. 2, 2016
Temat:Ringdowns and Afterglows czyli Podzwonne i Poświaty
Osoba:prof. Marek A. Abramowicz z Göteborg University


Data:Nov. 23, 2016
Temat:A Theoretical study of structural, electronic, magnetic and optical properties of Skutterdites
Osoba:Prof. Ram K. Thapa, Mizoram University, Indie


Data:Nov. 18, 2016
Temat:Nanorurki tlenku tytanu IV - charakterystyka, właściwości, przykłady zastosowań
Osoba:dr hab. Marcin Pisarek z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie


Data:Oct. 28, 2016
Temat:Wrocławska droga do niskich temperatur - lata sześćdziesiąte; przedsięwzięcia, ludzie, badania i doświadczenia
Osoba:prof. dr hab. Zbigniew Kletowski z INTiBS PAN we Wrocławiu


Data:May 11, 2016
Temat:High resolution imaging in SEM at low acceleration voltage
Osoba:Dr. Herbert Pavlicek z firmy Zeiss


Data:April 15, 2016
Temat:Dyfuzja powierzchniowa w skali atomowej oraz własności warstw molekularnych
Osoba:dr hab. Grażyna Antczak, IFD UWr


Data:April 8, 2016
Temat:Nanomateriały multiferroiczne – od nanorurek do nanokwiatów
Osoba:Prof. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, Zakład Ferroelektryków Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu


Data:March 18, 2016
Temat:Eksperymentalne potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych
Osoba:dr Arkadiusz Błaut, Instytut Fizyki Teoretycznej UWr


Data:Jan. 13, 2016
Temat:Ftalocyjanina na Ag(100): dyfuzja powierzchniowa
Osoba:dr hab. Grażyna Antczak, IFD UWr


Data:Dec. 16, 2015
Temat:Stopy powierzchniowe Sn-Pb/Ru(0001). Badania DFT.
Osoba:mgr Rafał Topolnicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Dec. 11, 2015
Temat:Superconducting Levitation - physics and applications
Osoba:prof. Ludwig Schultz, Institute of Metallic Materials, Leibniz Institute of Solid State and Materials Research (IFW) Dresden


Data:Dec. 2, 2015
Temat:Wieloostrzowy STM i AFM
Osoba:dr Ireneusz Morawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Nov. 27, 2015
Temat:From Clusters to Solids: A DFT Investigation
Osoba:Prof. Dr. Juarez L. F. Da Silva, Quantum Theory of Nanomaterials Group, São Carlos Institute of Chemistry University of São Paulo, Brazil


Data:Nov. 25, 2015
Temat:Pompy wysokiej i ultra wysokiej próżni
Osoba:inż. Michał Jaworski i inż. Andrzej Kisiel z firmy EDVAC, Artur Ginalski z firmy EDWARDS


Data:Nov. 20, 2015
Temat:The effect of grain boundary segregation on embrittlement and magnetism in metallic systems
Osoba:Prof. Dr. Mojmir Šob, Department of Chemistry, Masaryk University, Brno, Czech Republic, and Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno


Data:Nov. 18, 2015
Temat:Surface reactions on nanocrystallites: studies with nanoscale resolution using field emission techniques
Osoba:mgr Sten Lambeets, Universite Libre de Bruxelles


Data:Nov. 4, 2015
Temat:Adsorption of Water and Ethanol on Strained Transition Metal Surfaces
Osoba:mgr Rafael Freire, São Carlos Institute of Physics, University of São Paulo, Brazil


Data:Oct. 30, 2015
Temat:Nagroda Nobla z fizyki 2015
Osoba:prof. dr hab. Jan Sobczyk, Instytut Fizyki Teoretycznej UWr


Data:Oct. 16, 2015
Temat:Skyrmions in integral and fractional quantum Hall effect
Osoba:prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Katedra Fizyki Teoretycznej, Politechnika Wrocławska


Data:May 22, 2015
Temat:Numeryczne modelowanie mechanizmów transportu i deponowania energii w rozbłyskach słonecznych
Osoba:dr Robert Falewicz, Instytut Astronomiczny UWr


Data:April 10, 2015
Temat:Inżynieria chemiczna własności fizycznych grafenu
Osoba:prof. dr hab. Jacek A. Majewski, Wydział Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego


Data:March 11, 2015
Temat:Zmiany lokalnej reaktywności chemicznej podłoża Si(001) wywołane adsorpcją organicznych molekuł oraz jej wpływ na agregację metalicznych adsorbatów
Osoba:mgr Agnieszka Racis


Data:Feb. 4, 2015
Temat:Wpływ temperatury na morfologię warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na GaN(0001)
Osoba:mgr Justyna Pers, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 30, 2015
Temat:Wrocławskie Centrum Badań EIT+ - Szansa dla Wydziału Fizyki i Astronomii UWr
Osoba:prof. dr hab. Detlef Hommel, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 28, 2015
Temat:Właściwości układów adsorpcyjnych Cu/Pt(111) i Pt/Cu(111)
Osoba:mgr Andrzej Miszczuk, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 16, 2015
Temat:CERN: Highlights of research, technology and education
Osoba:prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie


Data:Jan. 14, 2015
Temat:Samoorganizacja molekuł PTCDI-C8 na powierzchniach wybranych półprzewodników
Osoba:mgr Katarzyna Lament, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Dec. 17, 2014
Temat:Zastosowanie EC-STM w badaniach układów fazowych ciecz-ciało stałe
Osoba:mgr Bartosz Mądry, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Dec. 5, 2014
Temat:Chirurgia XXI wieku - robot chirurgiczny da Vinci
Osoba:prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu


Data:Nov. 21, 2014
Temat:Nagroda Nobla z fizyki 2014
Osoba:prof. dr hab. Detlef Hommel, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Nov. 7, 2014
Temat:Kontakt metal-metal i dyfuzja pozytonów
Osoba:prof. dr hab. Wacław Świątkowski, emerytowany profesor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Oct. 24, 2014
Temat:Będzie światło! - polski synchrotron "Solaris" 2015
Osoba:prof. dr hab. Józef Korecki, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie


Data:June 13, 2014
Temat:Właściwości Cu i Pb na wybranych ścianach monokryształu rutenu
Osoba:mgr Michał Jurczyszyn, IFD UWr


Data:June 11, 2014
Temat:Park NX10: The world's most accurate AFM
Osoba:Dr. Ryan Yoo, wiceprezes firmy Park Systems


Data:June 6, 2014
Temat:Badanie wzrostu cienkich warstw cyrkonu i tlenków cyrkonu na powierzchniach 6H-SiC(0001) i n-GaN(0001
Osoba:mgr Karolina Idczak, IFD UWr


Data:June 4, 2014
Temat:Lateral interactions in adsorbed layers on Mo(112) surface
Osoba:prof. dr hab. Ivan N. Yakovkin, National Academy of Sciences, Ukraina


Data:May 30, 2014
Temat:Wykorzystanie techniki ilościowego LEED`u do badania liniowych struktur metali ziem rzadkich na powierzchni W(110)
Osoba:mgr Marcin Wiejak, IFD


Data:May 23, 2014
Temat:Polskie ferroelektryki
Osoba:prof. dr hab. Zbigniew Czapla, IFD


Data:April 25, 2014
Temat:Program Horyzont 2020
Osoba:mgr Magdalena Chomicka, Biuro Projektów Zagranicznych UWr


Data:April 9, 2014
Temat:Przeszukiwanie baz patentowych jako źródła informacji - ćwiczenia praktyczne
Osoba:dr Barbara Łania-Pietrzak, Projekt SPIN STARTER Uwr


Data:March 21, 2014
Temat:High energy neutrino astronomy - a glimpse to the promised land
Osoba:prof. Christian Spierig, DESY Zeuthen


Data:March 7, 2014
Temat:Ogłoszenie zwycięzców i prezentacje laureatów tegorocznego konkursu Fizbit
Osoba:-


Data:Feb. 26, 2014
Temat:Mikroskopia sił atomowych AFM
Osoba:Marta Serafin i Bartosz Radkowski z firmy LABSOFT


Data:Jan. 31, 2014
Temat:Konkursy Marii Skłodowskiej-Curie w programie Komisji Europejskiej Horyzont 2020 - co robić, a czego unikać, by odnieść sukces
Osoba:dr Joanna Molenda-Żakowicz, Instytut Astronomiczny UWr


Data:Jan. 24, 2014
Temat:Desorpcja jonowa jako metoda analizy stabilności interfejsu molekuła-metal w strukturach SAM
Osoba:dr hab. Piotr Cyganik, Instytut Fizyki UJ


Data:Jan. 17, 2014
Temat:Działalność naukowa Zakładu Fizyki Nanostruktur w latach 2008-2013
Osoba:prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz, IFD


Data:Jan. 10, 2014
Temat:Nadprzewodnictwo ciężkofermionowe i kwantowe zjawiska krytyczne w układach f-elektronowych
Osoba:prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski, Instytut Niskich Tempertatur i Badań Strukturalnych PAN


Data:Dec. 20, 2013
Temat:Kierunkowa emisja i absorpcja światła przez nanodruty półprzewodnikowe
Osoba:dr Grzegorz Grzela, FOM Institute AMOLF


Data:Dec. 13, 2013
Temat:Działalność Zakładu Elektroniki Emisyjnej w latach 2006-2012
Osoba:dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, IFD UWr


Data:Dec. 6, 2013
Temat:Badania materiałów ferroicznych w Zakładzie Fizyki Dielektryków
Osoba:prof. dr hab. Ryszard Cach, IFD UWr


Data:Nov. 8, 2013
Temat:Nobel 2013 w fizyce – higgson, Higgs i inni
Osoba:prof. dr hab. Ludwik Turko, IFT UWr


Data:Nov. 6, 2013
Temat:FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki
Osoba:dr Łukasz Rok, Schaefer Technologie GmbH


Data:Oct. 16, 2013
Temat:Ilościowa analiza I(V)-LEED
Osoba:dr Zbigniew Szczudło, IFD UWr


Data:May 31, 2013
Temat:Działalność naukowa Zakładu Mikrostruktury Powierzchni w latach 2008 - 2012
Osoba:prof. dr hab. Antoni Ciszewski, IFD


Data:May 24, 2013
Temat:Działalność naukowa Zakładu Teorii Powierzchni w latach 2007-2012
Osoba:prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn, IFD


Data:May 22, 2013
Temat:Najnowsze tryby HD-AFM oraz zintegrowane systemy AFM/RAMAN/TERS
Osoba:dr Dimitry Kozodaev, firma NT-MDT


Data:May 10, 2013
Temat: Badanie defektów w stopach podwójnych na bazie żelaza za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej oraz anihilacji pozytonów
Osoba:mgr Rafał Idczak, IFD UWr


Data:April 26, 2013
Temat:Efekt Simmla i imiona dzieci
Osoba:prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH Kraków


Data:April 19, 2013
Temat:Spektroskopia optyczna asymetryczynych nanostruktur epitaksjalnych
Osoba:dr hab. inż. Grzegorz Sęk, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska


Data:March 22, 2013
Temat:Próby wyjaśnienia mas i mieszania neutrin
Osoba:prof. dr hab. Marek Zrałek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Data:March 1, 2013
Temat:Działalność Zakładu Nauczania Fizyki w latach 2005-2012
Osoba:dr hab. Ewa Dębowska, prof. UWr


Data:Feb. 27, 2013
Temat:Wzrost i właściwości nanocząstek metali na powierzchniach cienkich warstw tlenków żelaza
Osoba:dr Mikołaj Lewandowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu


Data:Feb. 22, 2013
Temat:Struktura elektronowa, magnetyzm i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo wybranych związków uranu
Osoba:dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN


Data:Jan. 25, 2013
Temat:Obrazowanie strukturalne układów adsorpcyjnych
Osoba:dr hab. Marek Nowicki, prof. nadzw.


Data:Jan. 16, 2013
Temat:Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym
Osoba:dr hab. Leszek Markowski, prof. nadzw.


Data:Jan. 4, 2013
Temat:Strukturalne i termodynamiczne własności materii obserwowane za pomocą efektu Mössbauera i anihilacji pozytonów
Osoba:dr hab. Jan Chojcan, prof. UWr


Data:Dec. 21, 2012
Temat:Biodetektory CMOS z nanodrutów krzemowych
Osoba:mgr Monika Weber, Yale University


Data:Dec. 19, 2012
Temat:Cu na powierzchni Ru(10-10): mesy i superstruktura (1×5)
Osoba:dr Jacek Brona


Data:Dec. 12, 2012
Temat:Dyfuzja złota i wakansów na quasi-heksagonalnej powierzchni Au(100)
Osoba:dr Artur Trembułowicz


Data:Nov. 30, 2012
Temat:Nobel z fizyki 2012: Małe jest intrygujące!
Osoba:prof. dr hab. Konrad Banaszek, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski


Data:Nov. 23, 2012
Temat:Badania własności elektronowych układów z grafenem metodami DFT/TB oraz STM/STS
Osoba:dr Jagoda Sławińska z Katedry Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego


Data:Nov. 9, 2012
Temat:Badania teoretyczne struktury elektronowej i atomowej powierzchni ciał stałych oraz procesów powierzchniowych
Osoba:prof. dr hab. Adam Kiejna


Data:Sept. 13, 2012
Temat:History and developments of Nitride based Solid State Lighting
Osoba:prof. Shuji Nakamura (University of California)


Data:June 1, 2012
Temat:QSE growth and super-diffusive liquid-like motion in Pb/Si(111) at low temperature
Osoba:prof. M.C. Tringides z Iowa State University Ames Laboratory -USDOE


Data:May 30, 2012
Temat:Understanding AFM/STM experiments
Osoba:dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze


Data:May 25, 2012
Temat:Force and current at atomic scale: Do we sense the same entity?
Osoba:dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze


Data:May 23, 2012
Temat:Recent developments of Atomic Force Microscopy: combined AFM/STM, KPFM, dissipation energy
Osoba:dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze


Data:May 18, 2012
Temat:Emisja elektronów i jonów wspomagana tworzeniem się nierównowagowej plazmy przy powierzchni kryształów TGS
Osoba:mgr Barbara Konieczna


Data:May 16, 2012
Temat:Wpływ wodoru na powierzchnię 4H-SiC(0001)
Osoba:dr Elwira Wachowicz


Data:March 23, 2012
Temat:Program kształcenia w świetle Krajowych ram kwalifikacji (KRK)
Osoba:prof. dr hab. Ewa Dębowska


Data:March 21, 2012
Temat:Nowoczesne metody mikroskopii elektronowej
Osoba:dr Heiner Jaksch z firmy Carl Zeiss


Data:March 9, 2012
Temat:Parametry elektronowej struktury w charakteryzacji materiałów
Osoba:dr Edward Rówiński z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Data:Feb. 24, 2012
Temat:Insights from DFT into metal porphyrin-type molecule interactions
Osoba:Dr Matthé Uijttewaal, Institute for Theoretical Physics, Clausthal University of Technology


Data:Feb. 17, 2012
Temat:Nadprzewodnictwo - 100 lat później
Osoba:prof. dr hab. Andrzej Zaleski Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN


Data:Feb. 17, 2012
Temat:Structural and magnetic properties of Chalcogenide phase-change materials doped with magnetic impurities
Osoba:Riccardo Mazzarello z Institute for Theoretical Solid State Physics, RWTH Aachen (Akwizgran, Niemcy)


Data:Jan. 18, 2012
Temat: Wzrost ultra-cienkich warstw ołowiu na powierzchni Ni3Al(111) oraz Al2O3/Ni3Al(111)
Osoba:mgr Katarzyna Miśków


Data:Jan. 13, 2012
Temat:Od Hilberta do Shechtmana. Krótka historia kwazikryształów
Osoba:Prof. Jacek Miękisz z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki UW


Data:Jan. 11, 2012
Temat:Identyfikacja struktury monowarstwy tlenu na powierzchni Ru(10-10) za pomocą kierunkowej elektronowej spektroskopii piku elastycznego
Osoba:dr Ireneusz Morawski


Data:Dec. 14, 2011
Temat:The local work function: concept and measurement
Osoba:prof. Klaus Wandelt


Data:Dec. 9, 2011
Temat:Nobel Prize in Physics 2011: The accelerating Universe
Osoba:prof. David Blaschke z IFT UWr


Data:Dec. 7, 2011
Temat:Zastosowanie nanocząsteczek MnOx jako wysoce aktywnego katalizatora w procesie utleniania CO
Osoba:dr Rafał Szukiewicz


Data:Dec. 2, 2011
Temat:Badanie właściwości mechanicznych pojedynczych molekuł DNA o strukturze superhelikalnej metodą spektroskopii siłowej AFM
Osoba:mgr Janusz Strzelecki (Instytut Fizyki WFAiIS UMK w Toruniu)


Data:Nov. 9, 2011
Temat:Badanie układów adsorpcyjnych Ag/Au(111) i Cu/Ru(10-10) przy użyciu AES, LEED i DEPES
Osoba:mgr Michał Jurczyszyn


Data:Oct. 19, 2011
Temat:Zastosowanie wzdłużnego rezonatora kwarcowego jako elementu skanującego w wielo-ostrzowym mikroskopie sił atomowych i prądu tunelowego
Osoba:dr Ireneusz Morawski


Data:June 3, 2011
Temat:Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding
Osoba:prof. dr dr h.c. Klaus Wandelt


Data:May 13, 2011
Temat:Detekcja bezznacznikowa z użyciem nanodrutów krzemowych
Osoba:mgr Monika Weber (Yale University, New Haven, USA)


Data:April 15, 2011
Temat:Właściwości strukturalne i elektronowe powierzchni germanu o niskim pokryciu atomami metali alkalicznych oraz odpowiadające im obrazy w symulacjach Skaningowej Mikroskopii Tunelowej
Osoba:mgr Barbara Czech (IFD)


Data:April 8, 2011
Temat:Elementary particles and evolution of the Universe
Osoba:prof. Josif L. Buchbinder z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku


Data:March 18, 2011
Temat:Wpływ powierzchniowych wakansów oraz defektów podstawieniowych na proces adsorpcji: układy H2O/CeO2(111) oraz CO/Ni(111)-Pb
Osoba:mgr Krzysztof Kosmider (IFD)


Data:March 11, 2011
Temat:Żelazo na wolframie W(110) - dobrze znany układ badany nowa metodą i co z tego wyniknęło
Osoba:prof. dr hab. Józef Korecki


Data:March 4, 2011
Temat:Elektronowa struktura pasmowa i właściwości kryształów ferroelektrycznych
Osoba:dr hab. prof. PK Bohdan Andriyevskyy


Data:Jan. 26, 2011
Temat:Supramolecular structures on Au(111) surface prepared from solutions
Osoba:dr Izabela Cebula


Data:Jan. 5, 2011
Temat:Doświadczalne badania biologiczne prowadzone w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr - kilka przykładów
Osoba:dr Iwona Mróz


Data:Nov. 17, 2010
Temat:Spontaniczne formowanie się dziur podczas wzrostu dwuwymiarowych nanostruktur Si/Ge
Osoba:dr Jacek Brona


Data:Nov. 5, 2010
Temat:Badanie powierzchni warstwowych tlenków metali przejściowych metodą Skaningowej Mikroskopii Tunelowej
Osoba:mgr Grzegorz Urbanik


Data:Oct. 29, 2010
Temat:Grafen - Nobel z Fizyki 2010
Osoba:dr Zygmunt Petru z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr


Data:Oct. 15, 2010
Temat:Piękno w fizyce a śmierć piękna w malarstwie
Osoba:prof. dr hab. Jan Klamut z Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław


Data:June 18, 2010
Temat:Wzrost i morfologia warstw Cr na 6H-SiC(0001)
Osoba:mgr Miłosz Grodzicki


Data:June 11, 2010
Temat:Właściwości fizykochemiczne powierzchni rutenu w aspekcie zastosowania tego materiału w litografii wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu skrajnie krótkiego ultrafioletu
Osoba:mgr Radosław Wasielewski


Data:June 1, 2010
Temat:Structure and magnetism of Fe chains deposited on the Ir(100) surface
Osoba:Dr Riccardo Mazzarello (RWTH Aachen, Niemcy


Data:May 14, 2010
Temat:Właściwości fizykochemiczne powierzchni rutenu (1010) w aspekcie zastosowania tego materiału w litografii wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu skrajnie krótkiego ultrafioletu
Osoba:mgr Radosław Wasielewski


Data:March 12, 2010
Temat:Wspólne seminarium Instytutów Fizyki naszego Wydziału oraz Wrocławskiego Oddziału PTF. Referat pt.: Światłowody i kamery CCD - nagroda Nobla z fizyki w 2009 r.
Osoba:prof. Wacław Urbańczyk IF PWr i prof. Sergiusz Patela Wydz. Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr


Data:Feb. 26, 2010
Temat:Surface science approach to a carbon monolayer: epitaxial graphene for fundamential research and application
Osoba:dr Marco Kralj (Instytut Fizyki w Zagrzebiu)


Data:Jan. 15, 2010
Temat:Wspólne seminarium Instytutów Fizyki naszego Wydziału oraz Wrocławskiego Oddziału PTF. Referat pt.: "Projekt detektora neutrin w kopalni Sieroszowice".
Osoba:prof. Agnieszka Zalewska (UJ)


Data:Dec. 11, 2009
Temat:Zestaw zaawansowanych doświadczeń fizycznych wspomagających nauczanie o zjawisku nadprzewodnictwa wykonany w ramach projektu MOSEM
Osoba:dr TOMASZ GRECZYŁO (IFD)


Data:Nov. 27, 2009
Temat:Test for Lorentz invariance in the neutrino oscillation experiments"
Osoba:Dr TEPPEI KATORI z Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA


Data:Nov. 20, 2009
Temat:Wpływ temperatury na powierzchnię kryształu Cu3Au(001). Badania metodami kierunkowych spektroskopii elektronowych.
Osoba:mgr ŁUKASZ ROK (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:Nov. 6, 2009
Temat:Nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej: mit czy realna perspektywa
Osoba:doc. dr hab. KRZYSZTOF ROGACKI (INTiBS PAN)


Data:Oct. 23, 2009
Temat:Kształt równowagowy i bariery kinetyczne w ewolucji termicznej kryształu wolframu pokrytego adsorbatem
Osoba:dr ANDRZEJ SZCZEPKOWICZ (IFD)


Data:Oct. 9, 2009
Temat:Ciecze Kwantowe z nieabelową statystyką kwazicząstek
Osoba:prof. ARKADIUSZ WÓJS (IF PWr)


Data:Oct. 2, 2009
Temat:Modyfikacje właściwości geometrycznych i elektronowych układów powierzchniowych i kontaktów metalicznych wywołane defektami strukturalnymi
Osoba:mgr BARBARA PIECZYRAK (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:June 19, 2009
Temat:Mikroskopia sił atomowych w badaniach obiektów biologicznych i materiałów stosowanych w medycynie
Osoba:mgr KLAUDIA MATYKA (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:June 5, 2009
Temat:Badanie zjawiska przepolaryzowania w relaksorowych kryształach ferroelektrycznych SrxBa1-xNb2O6 czystych i domieszkowanych"
Osoba:mgr KATARZYNA WOLSKA z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie


Data:May 29, 2009
Temat:Wpływ nanoformacji tlenku ceru na przebieg reakcji katalitycznego utleniania CO na powierzchni Pt(111)
Osoba:mgr BARTOSZ STRZELCZYK (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:May 22, 2009
Temat:Molekuły organiczne: obrazowanie w AFM, adsorpcja i transport
Osoba:dr WOJCIECH KAMIńSKI (IFD)


Data:May 8, 2009
Temat:Oko nieznane
Osoba:Prof. HENRYK KASPRZAK (Politechnika Wrocławska)


Data:April 17, 2009
Temat:Wpływ nanoformacji tlenku ceru na przebieg reakcji katalitycznego utleniania CO na powierzchni Pt(111)
Osoba:mgr BARTOSZ STRZELCZYK (IFD)


Data:Jan. 23, 2009
Temat:*Kontrola nad powolnymi impulsami światła. **Informacja o Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki w Toruniu.
Osoba:*dr DARIUSZ DZICZEK (Instytut Fizyki UMK), **prof. STANISŁAW CHWIROT


Data:Jan. 16, 2009
Temat:Najniższe temperatury we Wszechświecie. (Wspólne seminarium Instytutów Fizyki UWr)
Osoba:prof. dr hab. WOJCIECH GAWLIK (Instytut Fizyki UJ)


Data:Dec. 5, 2008
Temat:Badania i zastosowania zjawiska fasetkowania kryształów metali przejściowych pod wpływem adsorpcji
Osoba:dr ROBERT BRYL (IFD)


Data:Nov. 19, 2008
Temat:Bezkontaktowy AFM z jednoczesnym pomiarem prądu tunelowego
Osoba:dr Ireneusz Morawski


Data:Nov. 14, 2008
Temat:Przybliżenie wielokrotnego rozpraszania w zastosowaniu do Kierunkowej Elektronowej Spektroskopii Piku Elastycznego
Osoba:mgr IRENEUSZ MORAWSKI (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:Nov. 7, 2008
Temat:Efekty samoskładania w warstwach adsorpcyjnych Ti i Hf na W
Osoba:mgr ARTUR TREMBUŁOWICZ (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:Oct. 17, 2008
Temat:Inżynieria i technologia dla fizyki - czyli czym jest Wielki Zderzacz Hadronów
Osoba:prof. MACIEJ CHOROWSKI (Politechnika Wrocławska)


Data:May 30, 2008
Temat:Zbadanie wpływu wodoru na własności elektronowe i strukturalne stopu Nb-Fe metodą efektu Mossbauera
Osoba:mgr Beata Brzeska-Michalak (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:May 16, 2008
Temat:Surface crystallography via incoherent medium - energy electron diffraction
Osoba:prof. IGOR PRONIN


Data:March 28, 2008
Temat:RNA - lipid bilayer nanoconstructions
Osoba:prof. T. JANAS (Uniwersytet Colorado USA)


Data:Feb. 29, 2008
Temat:Adsorpcja dysocjatywna O2 na żelazie
Osoba:dr PIOTR BŁOńSKI (Uniwersytet Wiedeński)


Data:Jan. 25, 2008
Temat:Badanie przemiany fazowej i dielektryczne właściwości kryształu NaH3(SeO3)2
Osoba:mgr ANNA STANKIEWICZ (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:Dec. 17, 2007
Temat:Badanie struktury atomowej i elektronowej warstw adsorpcyjnych Gd i Sm na powierzchni Mo(110) i Mo(111)
Osoba:mgr Rafał Szukiewicz (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:Dec. 14, 2007
Temat:Właściwości fizyczne czystej powierzchni oraz adsorpcja złota na ścianie (111) TiO2 (rutylu)
Osoba:mgr TOMASZ PABISIAK (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:Nov. 30, 2007
Temat:Badanie struktury elektronowej wybranych pierwiastków metali ziem rzadkich zaadsorbowanych na ścianie (211)Mo
Osoba:mgr MACIEJ KUCHOWICZ (IFD) obrona rozprawy doktorskiej


Data:Nov. 16, 2007
Temat:Fabryka Neutrin - międzykontynentalne laboratorium fizyki
Osoba:dr JAROSłAW PASTERNAK (Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, Grenoble, Francja)


Data:Oct. 26, 2007
Temat:Positron Annihilation Spectroscopy - Its Basics and Application to ZnO single crystals
Osoba:dr hab. GERHARD BRAUER (NIEMCY)


Data:May 25, 2007
Temat:Badanie struktury elektronowej pierwiastków metali ziem rzadkich zaadsorbowanych na ścianie (211)Mo metodą spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich
Osoba:mgr MACIEJ KUCHOWICZ (IFD UWr)


Data:May 18, 2007
Temat:Ciemna energia - wyzwanie dla fizyki oddziaływań fundamentalnych
Osoba:dr hab. ZYGMUNT LALAK (IF UW)


Data:May 4, 2007
Temat:Przemiany fazowe i właściwości fizyczne ferroelektrycznych kryształów zawierających aniony BO4 i kationy organiczne
Osoba:mgr AGNIESZKA NOWAK (IFD UWr)


Data:April 27, 2007
Temat:Samoorganizacja w warstwach adsorpcyjnych Ti i Hf na W(100) i W(110)
Osoba:mgr ARTUR TREMBUŁOWICZ (IFD UWr)


Data:April 20, 2007
Temat:Adsorpcja złota na powierzchni (110) TiO2
Osoba:mgr TOMASZ PABISIAK (IFD UWr)


Data:April 13, 2007
Temat:Badanie przemiany fazowej i dielektryczne własności kryształu STHS
Osoba:mgr ANNA STANKIEWICZ (IFD UWr)


Data:March 30, 2007
Temat:Wrocławska Szkoła Spektroskopii Anihilacyjnej - refleksje w 25 rocznicę śmierci Profesora Jana Wesołowskiego
Osoba:prof. WACŁAW ŚWIĄTKOWSKI (emeryt. prof. IFD)


Data:March 23, 2007
Temat:Mikro i nanoemitery polowe - wytwarzanie, właściwości i zastosowanie
Osoba:dr inż. ANNA GÓRECKA-DRZAZGA (PWr)


Data:March 9, 2007
Temat:Przejawy aktywności obserwowane w koronie słonecznej
Osoba:prof. MICHAŁ TOMCZAK (IA UWr)


Data:Nov. 24, 2006
Temat:Inwersja w układach biologicznych - spojrzenie fizyka
Osoba:dr IWONA MRÓZ (IFD UWr)


Data:Nov. 17, 2006
Temat:Wiry optyczne - nowe narzędzie o dużej rozdzielczości
Osoba:dr hab. JAN MASAJADA (PWr)


Data:Oct. 27, 2006
Temat:Nobel Prize in Physics 2006 - Fluctuations in the cosmic microwave background radiation
Osoba:prof. DAWID BLASCHKE (IFT UWr)


Data:Oct. 20, 2006
Temat:Właściwości fizyczne czystych powierzchni żelaza i adsorpcja tlenu na żelazie
Osoba:mgr PIOTR BŁOńSKI (IFD UWr); obrona rozprawy doktorskiej


Data:Sept. 29, 2006
Temat:Dynamika struktury domenowej w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych
Osoba:mgr inż. RAFAŁ ZAMCZYK-ROGOWSKI (Instytut Fizyki Politechniki Szczecińskiej)obrona rozprawy doktorskiej


Data:June 16, 2006
Temat:Właściwości fizyczne czystych powierzchni żelaza i adsorpcja tlenu na żelazie
Osoba:mgr PIOTR BŁOńSKI (IFD UWr.)


Data:June 16, 2006
Temat:Doświadczenia studenckie wspomagane komputerowo w II pracowni fizycznej - projekty i realizacja
Osoba:mgr TOMASZ GRECZYŁO (IFD UWr.) obrona rozprawy doktorskiej


Data:May 26, 2006
Temat:New hadronic mater - color glass condensate
Osoba:prof. LARRY Mc LERRAN z Brookhaven National Laboratory


Data:May 19, 2006
Temat:Kinetyka przepolaryzowania w niejednorodnych kryształach ferroelektrycznych
Osoba:mgr RAFAŁ ZAMCZYK-ROGOWSKI (Instytut Fizyki Politechniki Szczecińskiej)


Data:April 21, 2006
Temat:Wspólne seminarium Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Instytutu Fizyki Teoretycznej poświęcone Pamięci Profesora Jana Mozrzymasa
Osoba:


Data:March 31, 2006
Temat:Ultraprecyzyjne pomiary częstotliwości i grzebień optyczny: Nobel 2005 z fizyki
Osoba:dr TOMASZ M. BRZOZOWSKI (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)


Data:March 24, 2006
Temat:Phase formation at solid surfaces – an overview
Osoba:prof. KLAUS WANDELT (Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Bonn)


Data:Jan. 6, 2006
Temat:Doświadczenia studenckie wspomagane komputerowo w II pracowni fizycznej - projekty i realizacja
Osoba:mgr TOMASZ GRECZYŁO (IFD UWr.)


Data:Dec. 16, 2005
Temat:Wykorzystanie dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów do określenia pozycji atomów adsorbatu w elementarnej komórce powierzchniowej. (Obrona rozprawy doktorskiej - godz. 10.30, sala im. Jana Rzewuski
Osoba:mgr CEZARY TOMAS (IFD UWr.)


Data:Dec. 16, 2005
Temat:Teoretyczne badania adsorpcji metali alkalicznych na powierzchni berylu i magnezu. (Obrona rozprawy doktorskiej - godz. 12.15 sala im.Jana Rzewuskiego)
Osoba:mgr TOMASZ OSSOWSKI (IFD UWr.)


Data:Dec. 2, 2005
Temat:Wykorzystanie dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów do określenia pozycji atomów adsorbatu w elementarnej komórce powierzchniowej
Osoba:mgr CEZARY TOMAS (IFD UWr.)


Data:Nov. 25, 2005
Temat:Teoretyczne badania adsorpcji atomów alkalicznych na powierzchni (0001) Mg i Be
Osoba:mgr TOMASZ OSSOWSKI (IFD UWr.)


Data:Nov. 18, 2005
Temat:Zastosowanie spektroskopii 31P MRS w ocenie proliferacji nowotworowej
Osoba:mgr MARIUSZ TUZ (IFD UWr.)


Data:April 29, 2005
Temat:Kalorymetryczne badania przemian fazowych kryształu Cs2CdBr4
Osoba:dr JANUSZ PRZESŁAWSKI (IFD UWr.)


Data:April 15, 2005
Temat:100 lat pracy wyjścia
Osoba:prof. dr hab. STANISŁAW HAŁAS(UMCS w Lublinie)


Data:April 1, 2005
Temat:Długie skoki w dyfuzji powierzchniowej
Osoba:dr GRAŻYNA ANTCZAK (Univ.of Illinois at Urbana-Champaign, Uniwersytet Wrocławski)


Data:March 18, 2005
Temat:Wyniki badań własności substancji molekularnych uzyskane metodami spektroskopii anihilacyjnej
Osoba:dr ANDRZEJ BARANOWSKI, dr MARIA DęBOWSKA, dr KAZIMIERZ JERIE (IFD UWr.)


Data:March 11, 2005
Temat:Zmiany składu pierwszych warstw atomowych kryształu AuCu3(001) przy wygrzewaniu od temperatury przejścia porządek-nieporządek (663 K) do 1000 K
Osoba:prof. dr hab. STEFAN MRÓZ (IFD UWr.)


Data:March 4, 2005
Temat:Wykorzystanie metod spektroskopii mössbauerowskiej i anihilacji pozytonów do badania własności elektronowych i strukturalnych stopów krystalicznych żelaza z metalami przejściowymi
Osoba:dr ANDRZEJ OSTRASZ (IFD UWr.)


Data:Feb. 25, 2005
Temat:Poszukiwanie nowej fizyki w oscylacji neutrin
Osoba:prof. dr hab. MAREK ZRAŁEK (Uniwersytet Śląski)


Data:Feb. 18, 2005
Temat:Badania warstw adsorpcyjnych na izolatorach i półprzewodnikach metodami AFM i STM
Osoba:dr STEFAN ZUBER (IFD UWr.)


Data:Feb. 4, 2005
Temat:Własności strukturalne i elektronowe czystych i zaadsorbowanych powierzchni półprzewodników oraz formowanie się ich obrazów w Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (obrona rozprawy doktorskiej)
Osoba:mgr WOJCIECH KAMIńSKI (IFD UWr.)


Data:Dec. 17, 2004
Temat:Uroczyste seminarium z okazji 80-tej rocznicy urodzin Pana Profesora Bogdana Sujaka
Osoba:Prelegenci: prof. M. DUŚ-SITEK, prof. T. GÓRECKI, prof. J. KUSZ, dr F. GOŁEK, dr L. MARKOWSKI


Data:Dec. 10, 2004
Temat:Badania strukturalne dla układów Pb/Ni(111) i Ag/Cu(111) przy użyciu DAES i DEPES
Osoba:dr MAREK NOWICKI (IFD UWr.)


Data:Nov. 12, 2004
Temat:Badanie właściwości kryształów ferroelektrycznych z rodziny Li2-xNaxGe4O9 (obrona rozprawy doktorskiej)
Osoba:mgr IZABELA CEBULA (IFD UWr.)


Data:Oct. 29, 2004
Temat:Obserwacje dynamiki zjawisk zachodzących na powierzchniach ciał stałych, metodami skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) i sił atomowych (AFM)
Osoba:dr ROBERT NOWAKOWSKI (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)


Data:Oct. 22, 2004
Temat:Nagroda Nobla z fizyki w 2004 r.
Osoba:prof. dr hab. LUDWIK TURKO (IFT UWr.)


Data:Oct. 15, 2004
Temat:Właściwości kryształów ferroelektrycznych z rodziny Li2-xNaxGe4O9
Osoba:mgr IZABELA CEBULA (IFD Uwr.)


Data:Oct. 8, 2004
Temat:Anihilacja pozytonów z elektronami atomów domieszek w wybranych stopach na bazie niklu (obrona rozprawy doktorskiej)
Osoba:mgr MAREK KOSTRZEWA (Uniwersytet Opolski)


Data:June 18, 2004
Temat:Shedding light onto magnetism: Experiments with synchrotron radiation
Osoba:Prof. CLAUS M. SCHNEIDER (Institut für Festkörperforschung Forschungszentrum Jülich, Niemcy)


Data:June 4, 2004
Temat:Własności strukturalne i elektronowe czystych i zaadsorbowanych powierzchni półprzewodników oraz formowanie się ich obrazów w Skaningowej Mikroskopii Tunelowej
Osoba:mgr WOJCIECH KAMIńSKI (IFD UWr.)


Data:May 28, 2004
Temat:Desorpcja halogenków metali alkalicznych stymulowana elektronami
Osoba:dr FRANCISZEK GOŁEK (IFD UWr.)


Data:May 21, 2004
Temat:Formowanie się obrazu w Skaningowej Mikroskopii Tunelowej - badania teoretyczne
Osoba:prof. dr hab. LESZEK JURCZYSZYN (IFD UWr.)


Data:May 7, 2004
Temat:Spin transport through interfaces
Osoba:Prof. Dr. PETER FULDE (Max-Plank-Institut fuer Physik komplexer Systeme Dresden, Germany)


Data:April 30, 2004
Temat:Biomagnetism: a new approach in magnetic source imaging
Osoba:dr hab. HANNES NOWAK (Biomagnetic Center Jena, Fridrich-Schiller-University)


Data:April 23, 2004
Temat:High Resolution Scanning Tunneling Microscopy on Metals: Structure and Chemistry
Osoba:Prof. Dr. PETER VARGA (Institut für Allgemaine Physik Technische Universität Wien, Austria)


Data:April 2, 2004
Temat:Zastosowanie efektów dyfrakcyjnych elektronów pierwotnych i wtórnych w badaniach strukturalnych
Osoba:dr MAREK NOWICKI (IFD UWr)


Data:Nov. 14, 2003
Temat:WPŁYW ODDZIAŁYWANIA MIęDZYPASMOWEGO NA STRUKTURę ELEKTRONOWĄ PÓŁNIESKOńCZONEJ SUPERSIECI GaAs/AlAs
Osoba:Bartosz Brzostowski (obrona pracy doktorskiej)


Data:Nov. 7, 2003
Temat:WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU ADSORPCYJNEGO PD/NB W ASPEKCIE WZAJEMNEGO ROZPUSZCZANIA SIę JEGO SKŁADNIKÓW I POWSTAWANIA STOPÓW
Osoba:Jacek Brona (obrona pracy doktorskiej)


Data:March 28, 2003
Temat:OD NUKLEONIKI 1974 DO NUKLEONIKI 2003 (30 LAT Z DYFUZJĄ POZYTONÓW)
Osoba:Prof. dr hab. Wacław Świątkowski (Zakład Zastosowań Fizyki Jądrowej IFD)


Data:March 24, 2003
Temat: CONCEPT AND APPLICATION OF THE LOCAL WORK FUNCTION
Osoba:Prof. dr hab. Klaus Wandelt (Uniwersytet w Bonn, Niemcy)


Data:March 14, 2003
Temat:OPIS DYFUZYJNEGO ROZPRASZNIA SPOLARYZOWNAYCH ELEKTRONÓW NA POWIERZCHNIACH NIEUPORZĄDKOWANYCH
Osoba:dr Ilona Zasada (Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego)


Data:Feb. 21, 2003
Temat:NIELOKALNE EFEKTY ODDZIAŁYWANIA ELEKTRON-POZYTRON W METALACH
Osoba:doc. dr hab. Anna Rubaszek (Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław)


Data:Jan. 3, 2003
Temat:BRAMKI, KONTAKTY, INTERFEJSY Z PIERWSZYCH ZASAD (SiC, ZnO-metal)
Osoba:dr Elwira Wachowicz (Chalmers University of Technology, Göteborg, Szwecja, Zakład Adsorpcji IFD)


Data:Nov. 29, 2002
Temat:SPEKTROSKOPIA PIKU ELASTYCZNEGO W ZASTOSOWANIU DO ZŁOŻONYCH UKŁADÓW
Osoba:dr Beata Lesiak-Orłowska (Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)


Data:Nov. 22, 2002
Temat:WPŁYW POLA WEWNęTRZENEGO NA PROCES PRZEPOLARYZOWANIA KRYSZTAŁÓW MAPBB i TAAP
Osoba:dr Katarzyna Matyjasek (Instytut Fizyki Politechniki Szczecińskiej)


Data:Nov. 8, 2002
Temat:STANISŁAW LORIA I MIECZYSŁAW WOLFKE WE WROCŁAWIU - POMOST POMIĘDZY NIEMIECKĄ PRZESZŁOŚCIĄ I POLSKĄ TERAŹNIEJSZOŚCIĄ
Osoba:Prof. dr hab. Adam Kiejna (Zakład Adsorpcji IFD)


Data:Oct. 11, 2002
Temat:GRANULAR SYSTEMS COMPLEX BEHAVIOURS IN SIMPLE EXPERIMENTS
Osoba: Nicolas van de Walle (Universite de Liége, Belgia)