Data:Nov. 19, 2008
Temat:Bezkontaktowy AFM z jednoczesnym pomiarem prądu tunelowego
Osoba:dr Ireneusz Morawski


Data:June 1, 2010
Temat:Structure and magnetism of Fe chains deposited on the Ir(100) surface
Osoba:Dr Riccardo Mazzarello (RWTH Aachen, Niemcy


Data:Nov. 17, 2010
Temat:Spontaniczne formowanie się dziur podczas wzrostu dwuwymiarowych nanostruktur Si/Ge
Osoba:dr Jacek Brona


Data:Jan. 5, 2011
Temat:Doświadczalne badania biologiczne prowadzone w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UWr - kilka przykładów
Osoba:dr Iwona Mróz


Data:Jan. 26, 2011
Temat:Supramolecular structures on Au(111) surface prepared from solutions
Osoba:dr Izabela Cebula


Data:Oct. 19, 2011
Temat:Zastosowanie wzdłużnego rezonatora kwarcowego jako elementu skanującego w wielo-ostrzowym mikroskopie sił atomowych i prądu tunelowego
Osoba:dr Ireneusz Morawski


Data:Nov. 9, 2011
Temat:Badanie układów adsorpcyjnych Ag/Au(111) i Cu/Ru(10-10) przy użyciu AES, LEED i DEPES
Osoba:mgr Michał Jurczyszyn


Data:Dec. 7, 2011
Temat:Zastosowanie nanocząsteczek MnOx jako wysoce aktywnego katalizatora w procesie utleniania CO
Osoba:dr Rafał Szukiewicz


Data:Dec. 14, 2011
Temat:The local work function: concept and measurement
Osoba:prof. Klaus Wandelt


Data:Jan. 11, 2012
Temat:Identyfikacja struktury monowarstwy tlenu na powierzchni Ru(10-10) za pomocą kierunkowej elektronowej spektroskopii piku elastycznego
Osoba:dr Ireneusz Morawski


Data:Jan. 18, 2012
Temat: Wzrost ultra-cienkich warstw ołowiu na powierzchni Ni3Al(111) oraz Al2O3/Ni3Al(111)
Osoba:mgr Katarzyna Miśków


Data:March 21, 2012
Temat:Nowoczesne metody mikroskopii elektronowej
Osoba:dr Heiner Jaksch z firmy Carl Zeiss


Data:May 16, 2012
Temat:Wpływ wodoru na powierzchnię 4H-SiC(0001)
Osoba:dr Elwira Wachowicz


Data:May 23, 2012
Temat:Recent developments of Atomic Force Microscopy: combined AFM/STM, KPFM, dissipation energy
Osoba:dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze


Data:May 30, 2012
Temat:Understanding AFM/STM experiments
Osoba:dr Pavel Jelinek z Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk w Pradze


Data:Dec. 12, 2012
Temat:Dyfuzja złota i wakansów na quasi-heksagonalnej powierzchni Au(100)
Osoba:dr Artur Trembułowicz


Data:Dec. 19, 2012
Temat:Cu na powierzchni Ru(10-10): mesy i superstruktura (1×5)
Osoba:dr Jacek Brona


Data:Jan. 16, 2013
Temat:Desorpcja jonów z kryształów jonowych w opisie klasycznym i kwantowym
Osoba:dr hab. Leszek Markowski, prof. nadzw.


Data:Feb. 27, 2013
Temat:Wzrost i właściwości nanocząstek metali na powierzchniach cienkich warstw tlenków żelaza
Osoba:dr Mikołaj Lewandowski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu


Data:May 22, 2013
Temat:Najnowsze tryby HD-AFM oraz zintegrowane systemy AFM/RAMAN/TERS
Osoba:dr Dimitry Kozodaev, firma NT-MDT


Data:Oct. 16, 2013
Temat:Ilościowa analiza I(V)-LEED
Osoba:dr Zbigniew Szczudło, IFD UWr


Data:Nov. 6, 2013
Temat:FluidFM: nowe horyzonty badań i manipulacji na poziomie pojedynczej komórki
Osoba:dr Łukasz Rok, Schaefer Technologie GmbH


Data:Feb. 26, 2014
Temat:Mikroskopia sił atomowych AFM
Osoba:Marta Serafin i Bartosz Radkowski z firmy LABSOFT


Data:April 9, 2014
Temat:Przeszukiwanie baz patentowych jako źródła informacji - ćwiczenia praktyczne
Osoba:dr Barbara Łania-Pietrzak, Projekt SPIN STARTER Uwr


Data:June 4, 2014
Temat:Lateral interactions in adsorbed layers on Mo(112) surface
Osoba:prof. dr hab. Ivan N. Yakovkin, National Academy of Sciences, Ukraina


Data:June 11, 2014
Temat:Park NX10: The world's most accurate AFM
Osoba:Dr. Ryan Yoo, wiceprezes firmy Park Systems


Data:Dec. 17, 2014
Temat:Zastosowanie EC-STM w badaniach układów fazowych ciecz-ciało stałe
Osoba:mgr Bartosz Mądry, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 14, 2015
Temat:Samoorganizacja molekuł PTCDI-C8 na powierzchniach wybranych półprzewodników
Osoba:mgr Katarzyna Lament, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 28, 2015
Temat:Właściwości układów adsorpcyjnych Cu/Pt(111) i Pt/Cu(111)
Osoba:mgr Andrzej Miszczuk, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Feb. 4, 2015
Temat:Wpływ temperatury na morfologię warstw adsorpcyjnych Ni i Pd na GaN(0001)
Osoba:mgr Justyna Pers, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:March 11, 2015
Temat:Zmiany lokalnej reaktywności chemicznej podłoża Si(001) wywołane adsorpcją organicznych molekuł oraz jej wpływ na agregację metalicznych adsorbatów
Osoba:mgr Agnieszka Racis


Data:Nov. 4, 2015
Temat:Adsorption of Water and Ethanol on Strained Transition Metal Surfaces
Osoba:mgr Rafael Freire, São Carlos Institute of Physics, University of São Paulo, Brazil


Data:Nov. 18, 2015
Temat:Surface reactions on nanocrystallites: studies with nanoscale resolution using field emission techniques
Osoba:mgr Sten Lambeets, Universite Libre de Bruxelles


Data:Nov. 25, 2015
Temat:Pompy wysokiej i ultra wysokiej próżni
Osoba:inż. Michał Jaworski i inż. Andrzej Kisiel z firmy EDVAC, Artur Ginalski z firmy EDWARDS


Data:Dec. 2, 2015
Temat:Wieloostrzowy STM i AFM
Osoba:dr Ireneusz Morawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Dec. 16, 2015
Temat:Stopy powierzchniowe Sn-Pb/Ru(0001). Badania DFT.
Osoba:mgr Rafał Topolnicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 13, 2016
Temat:Ftalocyjanina na Ag(100): dyfuzja powierzchniowa
Osoba:dr hab. Grażyna Antczak, IFD UWr


Data:May 11, 2016
Temat:High resolution imaging in SEM at low acceleration voltage
Osoba:Dr. Herbert Pavlicek z firmy Zeiss


Data:Nov. 23, 2016
Temat:A Theoretical study of structural, electronic, magnetic and optical properties of Skutterdites
Osoba:Prof. Ram K. Thapa, Mizoram University, Indie


Data:Dec. 14, 2016
Temat:Prezentacja mikroskopu cyfrowego VHX 5000
Osoba:Wojciech Wątły z KEYENCE International


Data:Jan. 4, 2017
Temat:Badanie układów cienkowarstwowych: Pb/In/Si(111) i In/Pb/Si(111)
Osoba:mgr Sylwia Owczarek, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Jan. 25, 2017
Temat:Wpływ podłoża GaN(0001) na właściwości warstw PTCDI‒C8
Osoba:mgr Katarzyna Lament z Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:March 15, 2017
Temat:Surface diffusion and dynamics on Dirac materials
Osoba:Dr Anton Tamtögl, Graz University of Technology (Austria)


Data:March 22, 2017
Temat:Badania teoretyczne adsorpcji klastrów złota na powierzchni tlenków żelaza
Osoba:dr Tomasz Pabisiak, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:May 10, 2017
Temat:Struktura nadcząsteczkowa wybranych półprzewodników organicznych na powierzchni HOPG - badania STM
Osoba:dr Tomasz Jaroch, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk


Data:May 31, 2017
Temat:Badania cienkich warstw ftalocyjaniny kobaltu na powierzchni Ag(100)
Osoba:mgr Agata Sabik, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:June 14, 2017
Temat:Silicen funkcjonalizowany
Osoba:mgr Agata Podsiadły-Paszkowska, Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Data:Oct. 18, 2017
Temat:Adsorpcja wody na powierzchni żelaza
Osoba:dr Tomasz Ossowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej


Data:Nov. 8, 2017
Temat:Fizykochemiczne właściwości interfejsów metal/GaN(0001)
Osoba:dr Miłosz Grodzicki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Nov. 22, 2017
Temat:Fotoprzewodnictwo, fotoluminescencja - model pojedynczej pułapki i implikacje dozymetryczne
Osoba:Dr hab. Leszek Markowski, prof. UWr, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:Nov. 27, 2017
Temat:Structural characterization of Au- and Cu-based catalysts
Osoba:Dr Cédric Barroo, Université Libre de Bruxelles


Data:Jan. 10, 2018
Temat:Laserowe przyspieszenie elektronów
Osoba:dr hab. Andrzej Szczepkowicz, IFD UWr


Data:Jan. 17, 2018
Temat:Theoretical insights from metal linear atomic chains grown on NiAl(110) surface
Osoba:Mgr Bruno Zornio, Institute of Chemistry, State University of Campinas, Brasil


Data:Jan. 31, 2018
Temat:Badanie dyfuzji powierzchniowej za pomocą metody wariacyjnej
Osoba:Dr Marcin Mińkowski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


Data:Feb. 21, 2018
Temat:RHK R9plus SPM control system - unique construction and new capabilities for Scanning Probe Microscopy
Osoba:Dr Natalie Wasio z RHK Technology, Dr Jacek Prokop z Schaefer Technologie GmbH


Data:April 11, 2018
Temat:Fe i Cr: bliskie spotkania trzeciego stopnia
Osoba:dr Elwira Wachowicz, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr


Data:April 25, 2018
Temat:Adsorpcja i interkalacja atomów Zn w układzie Zn/grafen/4H-SiC(0001)
Osoba:dr Karolina Idczak, IFD UWr


Data:June 13, 2018
Temat:Właściwości grafenu oraz grafenu interkalowanego ołowiem na Ru(0001). Badania AES, DAES, DEPES oraz LEED
Osoba:Dr Ireneusz Morawski, IFD UWr