DYREKTOR dr hab. Leszek Markowski prof. nadzw. UWr
tel: +48 71 375 9307
ZASTĘPCY DYREKTORA
    d/s prac badawczych prof. dr hab. Marek Nowicki
    d/s dydaktycznych dr hab. Robert Bryl
    d/s ogólnych dr Radosław Wasielewski

SEKRETARIAT mgr Katarzyna Świstak
sekr@ifd.uni.wroc.pl
tel. +48 71 375 93 02
fax: +48 71 328 73 65
Zakłady: Kierownik:
Zakład Elektroniki Emisyjnej dr. hab. Leszek Markowski, prof. nadzw. UWr
Zakład Fizyki Dielektryków prof. dr hab. Ryszard Cach
Zakład Fizyki Medycznej i Zastosowań Fizyki Jądrowej dr hab. Jan Chojcan, prof. nadzw. UWr
Zakład Fizyki Nanostruktur prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz
Zakład Mikrostruktury Powierzchni prof. dr hab. Antoni Ciszewski
Zakład Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych prof. dr hab. Adam Kiejna
Zakład Nauczania Fizyki dr hab. Ewa Dębowska, prof. nadzw. UWr
Zakład Spektroskopii Elektronowej prof. dr hab. Marek Nowicki
(Grupa EC-STM)
Zakład Teorii Powierzchni prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn