mgr Adam Cebula

Telefon: (71) 375 9471
Login: pracebu
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: Nov. 12, 2004
Temat: Właściwości kryształów ferroelektrycznych z rodziny Li2-xNaxGe4O9
Osoba: mgr Izabela Cebula
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Cach