Doktorat:Data: July 12, 2012
Temat: „Emisja elektronów i jonów wspomagana tworzeniem się nierównowagowej plazmy przy powierzchni kryształów TGS”
Osoba: mgr Barbara Konieczna
Promotor: dr hab. Kazimierz Biedrzycki prof. nadzw.

Publikacje

  • B. Konieczna, K. Biedrzycki, H. W. Janus, L. Markowski,Peculiarity of Low Density Plasma-Assisted Charge Emission Produced at LATGS Crystal Surface,Ferroelectrics 417 (2011) 33-40.
  • B. Konieczna, M. Wachowiak-Cicha, K. Biedrzycki,Energy distribution of plasma-assisted electron and ion emission from TGS single crystals,Applied Surface Science 254 (2008) 7381-7385.
  • K. Biedrzycki, L. Markowski, B. Konieczna,Low density plasma-assisted electron and ion emission from LATGS single crystals,Applied Surface Science 223 (2004) 312-317.