dr Barbara Pieczyrak

Telefon: (71) 375 9343
Login: meghan
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: Oct. 2, 2009
Temat: Modyfikacje właściwości geometrycznych i elektronowych układów powierzchniowych i kontaktów metalicznych wywołane defektami strukturalnymi.
Osoba: mgr Barbara Pieczyrak
Promotor: prof. dr hab. Leszek Jurczyszyn

Publikacje

  • Barbara Pieczyrak, Artur Trembułowicz, Grażyna Antczak, Leszek Jurczyszyn,Nature of monovacancies on quasi-hexagonal structure of reconstructed Au(100) surface,Applied Surface Science 407 (2017) 345–352
  • Peter Matvija, Filip Rozbořil, Pavel Sobotík, Ivan Ošťádal, Barbara Pieczyrak, Leszek Jurczyszyn, Pavel Kocán,Electric-field-controlled phase transition in a 2D molecular layer,Scientific Reports of the Nature Publishing Group 7:7357 (2017)
  • B. Pieczyrak, M. Szary, L. Jurczyszyn, M. W. Radny,Spin polarization of two-dimensional electronic gas decoupled from structural asymmetry environment,Physical Review B 93 (2016) 195318
  • B. Pieczyrak, L. Jurczyszyn,Influence of C-defect at Si(0 0 1) surface on the adsorption of Al, Ag and Pb atoms,Applied Surface Science 304 (2014) 91–95
  • L. Jurczyszyn, B. Pieczyrak,Aggregation of Metal Adsorbates on Si(001),Acta Physicae Superficierum VOL XI (2009) 27-29.
  • Barbara Pieczyrak, Leszek Jurczyszyn,A theoretical study of structural and electronic properties of a missing dimer defect on Si- and C-terminated SiC(0 0 1) ,Applied Surface Science Vol. 254 (2008) 4357-4364.
  • O. Kurnosikov, L. Jurczyszyn, B. Pieczyrak, A. Krupski,Atomic structure and electronic properties of Ni3Al(001) surface,Surface Science 602 (2008) 2994-2999.
  • B. Pieczyrak, C. Gonzalez, P. Jelinek, R. Perez, J. Ortega, F. Flores,Mechanical and electrical properties of stretched clean and H-contaminated Pd-nanowires,Nanotechnology 19 (2008) 335711(8pp).
  • L. Jurczyszyn, A. Krupski, S. Degen, B. Pieczyrak, M. Kralj, C. Becker, K. Wandelt,Atomic structure and electronic properties of Ni3Al(111) and (011) surfacesatomic-structure-and-electronic-properties-of-niltsubgt3lt-subgtal-111-and-011-surfaces,Physical Review B 76 (2007) 045101.1-10.
  • B. Pieczyrak. L. Jurczyszyn, B. Stankiewicz,Theoretical study of the structural properties of SiC(001) - Si-terminated surface and the formation of its STM images,Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 56 No. l (2006) 85-92.