dr Bartosz Strzelczyk

Telefon: (71) 375 9323
Login: bartek
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: May 29, 2009
Temat: Wpływ nanoformacji tlenku ceru na przebieg reakcji katalitycznego utleniania CO na powierzchni Pt(111)
Osoba: mgr Bartosz Strzelczyk
Promotor: prof. dr hab. Antoni Ciszewski

Publikacje

  • Y. Suchorski, J. Gottfriedsen, R. Wróbel, B. Strzelczyk i H. Weiss,Evaluation and X-Ray Induced Modification of the Cerium Oxidation State In Cerium Calixarene Complexes,Solid State Phenomena Vol. 128 (2007) 115-120.
  • Y.Suchorski, R. Wróbel, S. Becker, B. Strzelczyk. W. Drachsel, H. Weiss,Ceria nanoformations in CO oxidation on Pt(111): Promotional effects and reversible redox behaviour,Surface Science Vol 601, 21 (2007) 4843-4848.