prof Ewa Dębowska

Telefon: (71) 375 9346
Login: ewa
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl


Publikacje

 • E. Dębowska, T. Greczyło,Role of Key Competences in Physics Teaching and Learning [W:] Key Competences in Physics Teaching and Learning Selected Contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6–10 July 2015, eds: Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska ,Springer International Publishing Switzerland (2017)
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska, Piotr Skurski, Paweł Barczyński,I Kongres Nauczycieli Fizyki 2018 – spotkajmy się w Łodzi.,Foton 137 (2017) 61-63
 • Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło,Key Competences in Physics Teaching and Learning, editors Ewa Dębowska and Tomasz Greczyło.,Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland (2016) s. 310
 • Ewa Dębowska, Internetowe zasoby edukacyjne do nauczania/uczenia się fizyki kwantowej,Problemy dydaktyki fizyki (2015) 241-246
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska,Formation of Key Competencies through Information and Communication Technology,Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice, Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference held in Palermo, Italy, July 7 - 12, 2014 (2015) 601-606
 • Bruce Mason, Ewa Dębowska, Tanwa Arpornthip, Raimund Girwidz, Tomasz Greczyło, Antje Kohnle, Trevor Melder, Marisa Michelini, Lorenzo Santi, Jorge Silva,Report and Recommendations on Multimedia Materials for Teaching and Learning Quantum Physics, Il nuovo cimento C 38(3) (2015) 103
 • E. Dębowska, R. Girwidz, T. Greczyło, A. Kohnle, B. Mason, L. Mathelitsch, T. Melder, M. Michelini, I. Ruddock, J. Silva,Report and recommendations on multimedia materials for teaching and learning electricity and magnetism,European Journal of Physics 34 (2013) L47-L54.
 • Ewa Dębowska,Europejskie grupy zajmujące się zastosowaniem multimediów w nauczaniu-uczeniu się fizyki ,Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 267-275.
 • Ewa Dębowska, Materiały multimedialne w nauczaniu-uczeniu się fizyki, Foton 119, Zima 2012, ,Foton 119, Zima (2012) 59-62.
 • Ewa Dębowska,Działalność Zakładu Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, Krośnice-Wrocław 2011, 317-323, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska, O seminariach szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu MOSEM2 ,Nauczanie przedmiotów przyrodniczych tom Nr 40 (2011) 41-48.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek, Determination of mass sensitivity of crystal quartz resonators at students' laboratory , Eur. J. Phys. 31 (2010) 257-265.
 • Tomasz Greczylo, Frederic Bouquet, Ewa Dębowska, Francisco Esquembre, Vegard Stornes Farstad, Gren Ireson, Ewa Kędzierska, Marisa Michelini, Wim Peeters,Modelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of superconductivity and electromagnetism based on minds-on simple experiments, Application of New Technologies in Science and Education, An International Conference 4-7 July 2010 Computer Assisted Education and Information Technology Centre (OEIiZK), Warsaw, Poland,Proceedings, (2010) 85-91
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska,Zestaw podstawowych doświadczeń projektu MOSEM ,Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych tom Nr 33 (1) (2010) 45-51.
 • Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło, partnerzy projektu MOSEM, MOSEM: Minds-on experimental equipment kits in Superconductivity and ElectroMagnetism for the continuing vocational training of upper secondary school physics teachers: Simplicatus AS, Lillestrom, Norway, MOSEM Teacher Guide ISBN 978-82-8130-059-0, s. 179, (2010)
 • Mihaly Benedict, Ewa Debowska, Sonja Feiner-Valkier, Raimund Girwidz, Leopold Mathelitsch, Ivan Ruddock, Elena Sassi, Robert Sporken, Terry Bradfield, Bruce Mason, Trevor Melder, Surajit Sen,Report and Recommendations on Available Multimedia Material for Optics and Waves, Multimedia in Physics Teaching and Learning, Udine 23-25 September 2009.,Il Nuovo Cimento C 3 33 (2010) pp5.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska,Auger electron spectroscopy for the advanced student laboratory,Eur. J. Phys. 30 (2009) 311-323.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek,Wyznaczanie czułości masowej rezonatora kwarcowego w zaawansowanej pracowni fizycznej,Aparatura badawcza i dydaktyczna Tom XIV Nr 3 (2009) 61-68.
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska,Comment on 'Finding viscosity of liquids from Brownian motion at students' laboratory' and 'Brownian motion using video capture',Eur. J. Phys. L39-L41. 28 (2007) L39-L41.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Makroskopowy model mikroskopu sił atomowych w zaawansowanej pracowni fizycznej,Aparatura Badawcza i Dydaktyczna tom XII nr 2-3 (2007) 73-84.
 • T. Greczylo, P. Mazur, E. Dębowska,A field emission microscope in an advanced students' laboratory,Eur. J. Phys. 27 (2006) 265-272.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,The macroscopic model of an atomie force microscope in the students' laboratory ,European Journal of Physics 27 (2006) 501-513.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Finding viscosity of liquids from Brownian motion at students laboratory ,Eur. J. Phys. 26 (2005) 827-833.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Ruchy Browna z kamerą wideo,Aparatura badawcza i dydaktyczna t. X, nr 2 (2005) 172.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Mikroskop polowy w zaawansowanej pracowni fizycznej ,Aparatura Badawcza i Dydaktyczna tom X, nr 4 (2005)
 • T. Greczyło, E. Dębowska,The Macroscopic Model of a Scanning Force Microscope,Proceedings of the 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (EPS-MPLT 10), Berlin (2005) 1-6.
 • M. Benedict, E. Dębowska, H. J. Jodl, L. Mathelitsch, R. Sporken, T. Bradfield, T. Colbert, B. Mason, T. Melder, S. Sen, P. Sheldon, J. Rauber, ,Report and Recommendations on Available Multimedia Material for Statistical and Thermal Physics, Proceedings of the 10' Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (EPS-MPLT 10), Berlin (2005) 1-19.
 • M. Benedict, T. Bradfield, E. Debowska,T. Colbert, H. J. Jodl, L. Keiner, L. Mathelitsch, B. Mason, R. Sporken, T. Meldor, S. Sen, J. Rauber,Report and Recommendations on Available Multimedia Material for Teaching Mechanics at School and University Level,Proceedings of the IX European Workshop (MPTL) Graz, September 2004 (2004) .
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Aparat rentgenowski w zaawansowanej pracowni fizycznej,Aparatura badawcza i dydaktyczna t. IX, nr 2 (2004) 118-125.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Digital video camera and ultrasonic distance sensor examine coupled torsional and longitudinal oscillations,Proceedings of MPTL-7 (2003)
 • E. Dębowska,Report on Available Multimedia Material to Lessons on Quantum Physics,Proceedings of MPTL-7 (2003)
 • M. Benedict, E. Dębowska, H.J. Jodl, (A)R. Sporken,"Criteria to Evaluate Multimedia Material", Proceedings of MPTL-8, Prague, September 2003, http://lucy.troia.mff.cuni.cz/~tichy/MPTL/ (2003)
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Using a digital video camera to examine coupled oscillations,European Journal of Physics 23 (2002) 441-447.
 • E. Dębowska, T. Greczylo,Digital Technology Helps to Visualize Coupled Oscillations,Proceedings of the fifth EUPEN General Forum 2001 [A]Scent of/for Physics, EUPEN Series, ed. H. Ferdinande, T. Formesyn, E. Valcke, EUPEN Consortium, c/o Univ. Gent vol. 6 (2002) 187.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Digital video camera and ultrasonic distance sensor examine coupled torsional and longitudinal oscillations ,Proceedings of MPTL-7 (2002) http://informando.infm.it/MPTL/proceedings.htm (2002)
 • E. Dębowska,Report on Available Multimedia Material to Lessons on Quantum Physics,Proceedings of MPTL-7, 2002 http://informando.infm.it/MPTL/proceedings.htm. (2002)
 • M. Benedict, E. Dębowska, H. J. Jodl, L. Mathelitsch, R. Sporken,Recommendations (for material on quantum mechanics and for evaluation criteria) ,Proceedings of MPTL-7, 2002 -http://informando.infm.it/MPTL/proceedings.htm (2002)
 • K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna, E. Dębowska, Physics Teacher in Working Group,International Conference Physics Teacher Education Beyond 2000, Selected Contributions, ed. RoserPinto and Santiago Surinach, Elsevier (2001) 253-255.
 • H. Latał, S.Pugliese-Jona, E. Dębowska, G. Johansson, J. Lenaerts, E. Van Zele,An International Inquiry on the Opinions of Practising Physics Teachers on Initial Teacher Training in the Frame of EUPEN activities ,International Conference Physics Teacher Education Beyond 2000, Selected Contributions, ed. RoserPinto and Santiago Surinach, Elsevier (2001) 171-174.
 • E. Dębowska, Z. Mazur,Risultati per la Polonia , La FisicaNellaScuola, Quaderno 10, Inchiestasuibisogniformativi dei docenti di Fisica in cinquepaesieuropei, BollettinotrimestraledellAssociazione per l'InsegnamentodellaFisica, Anno XXXIII n.4 Supplemento, ottobre-dicembre 2000 (2001) 59-69.