mgr Grzegorz Mikłaszewicz

Telefon: (71) 375 9425
Login: miklaszewicz
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl