dr Iwona Mróz

Telefon: (71) 375 9458
Login: imroz
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl


Publikacje

 • Iwona Mróz,In search of factors influencing protein hardness,In: Current topics in quantum biology (2014) 95-103
 • Iwona Mróz,Tutoring oksfordzki – eksperyment dydaktyczny na polskiej uczelni wyższej, E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery (2014) 44-51
 • Michał Milka, Iwona Mróz, Maria Jastrzębska, Roman Wrzalik, Dariusz Dobrowolski, Anna M. Roszkowska, Lucyna Moćko, Edward Wylęgała,Zastosowanie mikroskopii sił atomowych (AFM) w okulistyce (Application of atomie force microscopy (AFM) in ophthalmology),Klinika Oczna 114 (1) (2012) 71-74.
 • Maria Jastrzębska, Iwona Mróz, Bogdan Barwiński, Roman Wrzalik, Stanisław Boryczka, AFM investigations of self-assembled DOPA-melanin nano-aggregates, J Mater Sci 45 (2010) 5302-5308.
 • Iwona Mróz, Aldona Pietraszek, Maria Jastrzębska, Stanisław Boryczka, Structural and Mechanical Properties of Bovine Pericardium Tissue - Atomic Force Microscopy Study, Series of Monographs, Polish Journal of Environmental Studies Vol. 1 (2010) 107-112.
 • Maria Jastrzebska, Iwona Mróz, Bogdan Barwiński, Justyna Zalewska-Rejdak, Artur Turek, Beata Cwalina,Supramolecular structure of human aortic valve and pericardial xenograft material: atomic force microscopy study,J Mater Sci: Mater Med 19 (2008) 249-256.
 • K. Matyka, M. Matyka, I. Mróz, J. Zalewska-Rejdak, A. Ciszewski,An AFM study on mechanical properties of native and dimethyl suberimidate cross-linked pericardium tissue,J. Mol. Recognit. 20 (2007) 524-530.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, R. Wrzalik, A. Kocot, I. Mróz, B. Barwiński, A. Turek, B. Cwalina,Tannic acid-stabilized pericardium tissue: IR spectroscopy, atomic force microscopy, and dielectric spectroscopy investigations,Journal of Biomedical Materials Research Part A, (on-line) (2006) 148-156.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, I. Mróz, B. Barwiński, R. Wrzalik, A. Kocot, J. Nożyński,Atomic Force Microscopy and FT-IR Spectroscopy Investigations of Human Heart Valves,Gen. Physiol. Biophys. 25 (2006) 231—244.
 • Z. Modrzejewska, J. Stawczyk, K. Matyka, M. Matyka, I. Mroz, A. Ciszewski,Surface microstructure of chitosan membranes - AFM investigations,Polish Journal of Environmental Studies 15(4A) (2006) 84-87.
 • M. Jastrzębska, B. Barwiński, I. Mróz, A. Turek, J. Zalewska-Rejdak, B. Cwalina ,Atomic force microscopy investigation of chemically stabilized pericardium tissue ,Eur. Phys. J. E 16 (2005) 381-388.
 • M. Jastrzębska, B. Barwiński, I. Mróz, A. Turek, J. Zalewska-Rejdak, B. Cwalina,Atomic force microscopy investigation of chemically stabilized pericardium tissue,Eur. Phys. J. E 16 (2005) 381-388.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, R. Wrzalik, A. Kocot, B. Barwiński, I. Mróz, B. Cwalina,Dimethyl suberimidate cross-linked pericardium tissue: Raman spectroscopic and atomic force microscopy inwestigations ,Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 789-795.
 • M. Jastrzębska, J. Zalewska-Rejdak, R. Wrzalik, A. Kocot, B. Barwiński, I. Mróz, B. Cwalina,Dimethyl suberimidate cross-linked pericardium tissue: Raman spectroscopic and atomie force microscopy inwestigations,Journal of Molecular Structure 744-747 (2005) 789-795.
 • I. Mróz,A model of population dynamics-further investigation,Physica A 323 (2003) 569-577.
 • I. Mróz, J. Urbanowska,The dependence between amino acids, their codons and three-dimensional protein structures,Polish Journal of Medical Physics & Engineering 7 (2001) 89-93.