prof Jan Chojcan

Telefon: (71) 375 9314
Login: chojcan
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Habilitacje:Data: Jan. 1, 2004
Osoba: Jan Chojcan

Publikacje

 • R. Konieczny, R. Idczak, J. Chojcan, A Study of Thermodynamic Properties of Dilute Fe–Au Alloys by the 57Fe Mössbauer Spectroscopy,Acta Physica Polonica A 131 (2017) 255-258
 • MIchał Sachanbiński, Jan Chojcan,Zastosowanie metody spektroskopii anihilacji pozytonów (PAS) do badań bursztynu,Bursztyn. Złoża-właściwości-kolekcje. (2017) 89-90
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,A study of thermodynamic properties of dilute Fe-Ru alloys by 57Fe Moessbauer spectroscopy,Hyperfine Interactions 237 (2016) 53
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,An Enthalpy of Solution of Silicon in Iron Studied by 57Fe Mössbauer Spectroscopy,Acta Physica Polonica A 129(3) (2016) 367
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jan Chojcan,Interactions between osmium atoms dissolved in iron observed by the 57Fe Mössbauer spectroscopy,Nukleonika 60(1) (2015) 75-79
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan,Mean hyperfine fields at 57Fe in dilute iron-based alloys studied by Mössbauer spectroscopy,Nukleonika 60(1) (2015) 39-42
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan,Hyperfine fields at 57Fe in dilute iron-based alloys determined by Mössbauer spectroscopy,Physica Scripta 90 (2015) 045801
 • R. Idczak, M. Sachanbiński, J. Chojcan, R. Konieczny,Nanostructure of Amber Observed by Positronium Probes,Acta Physica Polonica A 128 (2015) 64
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan ,A study of dilute Fe-Os alloys by 57Fe Mossbauer spectroscopy,Physica B. 437 (2014) 4-9
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,A study of defects in iron-based binary alloys by the Moessbauer and positron annihilation spectroscopies ,Journal of Applied Physics 115 (2014) 103513
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan,Thermodynamic properties of Au-Fe alloys studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy,NUKLEONIKA 58(1) (2013) 93-97.
 • Jan Chojcan, Michał Sachanbiński, Rafał Idczak, Robert Konieczny,Positron annihilation in precious and common opals,NUKLEONIKA 58(1) (2013) 225-228.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Short-range order in iron alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Solid State Communications 159 (2013) 22-25.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jan Chojcan, Mössbauer studies of interactions between titanium atoms dissolved in iron,Hyperfine Interact 219 (2013) 121-127.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Thermodynamic properties of Fe-Ni solid solutions studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Physica B 407 (2012) 235-239.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Weronika Szarypo, Jan Chojcan, An enthalpy of solution of rhenium in iron studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy,Hyperfine Interact 206 (2012) 135-139.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jakub Elsner, Jan Chojcan, An enthalpy of solution of platinum in iron studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy,Hyperfine Interact 206 (2012) 119-124.
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan, Atomic short-range order in iron based Fe-Mo alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Hyperfine Interact 208 (2012) 1-6.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,An enthalpy of solution of chromium in iron studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Physica B 407 (2012) 2078-2081.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Atomic short-range order in Fe1-x Crx alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Journal of Physics and Chemistry of Solids 73 (2012) 1095-1098.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Study of defects in Fe-Re and Fe-Mo alloys by the Mössbauer and positron annihilation spectroscopies ,Solid State Communications 152 (2012) 1924-1928.
 • Barbara I. Łydżba-Kopczyńska, Bogusław Gediga, Jan Chojcan, Michał Sachanbiński, Provenance investigations of amber jewelry excavated in Lower Silesia (Poland) and dated back to Early Iron Age+,J. Raman Spectrosc. 43 (2012) 1839-1844.
 • Barbara I. Łydżba-Kopczyńska, Bogusław Gediga, Jan Chojcan, Michał Sachanbiński, Provenance investigations of amber jewelry excavated in Lower Silesia (Poland) and dated back to Early Iron Age+,J. Raman Spectrosc. 43 (2012) 1839-1844.
 • R. Idczak, R. Konieczny, Z. Konieczna, J. Chojcan,An Enthalpy of Solution of Cobalt and Nickel in Iron Studied with 57Fe Mössbauer Spectroscopy, Proceedings of the All-Polish Seminar on Mössbauer Spectroscopy. Warsaw. Poland, June 18-21, 2010,ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 119 (2011) 37-40.
 • Jan Chojcan, Robert Konieczny, Andrzej Ostrasz, Rafał Idczak, A dilute-limit heat of solution of molybdenum in iron studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy , Hyperfine Interact 196 (2010) 377-383.
 • J. Chojcan, A. Ostrasz,A Dilute-Limit Heat of Solution of Aluminium in Iron Studied with 57Fe Mössbauer Spectroscopy,Acta Physica Polonica A Vol. 114 No 6 (2008) 1573-1578.
 • Adam Szuszkiewicz, Jan Chojcan,Naturę of green colour of microcline from the Strzegom granitic pegmatites (SW Poland) - an insight from 57Fe Mössbauer spectroscopy,Mineralogia Polonica Vol.31 (2007) 283-286.
 • Jan Chojcan,Thermal equilibrium defects in iron-based alloys,Hyperfine Interact 168 (2006) 1109-1114.
 • J. Chojcan,A dilute-limit heat of solution of 3d transition metals in iron studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Hyperfine Interactions 156 (2004) 523-529.
 • J. Chojcan,Investigation of thermal equilibrium defects in Fe-5.2 at.% Cr solid solution,Journal of Alloys and Compounds 337 (2004) 33-38.
 • J. Chojcan,Thermal defects in Fe-Cr solid solutions revealed by 57Fe Mõssbauer spectroscopy,Journal of Alloys and Compounds 337 (2002) 25-29.
 • J. Chojcan and M. Sachanbiński,Atomic-Scale Vacuities and Age of Obsidians,Materials Science Forum 363-365 (2001) 362-364.
 • J. Chojcan,A search for thermal vacancies forming close Frenkel pairs in Fe-Cr alloys,Acta Physica Polonica A 100 (2001) 723-729.