mgr Jan Górski

Telefon: (71) 375 9335
Login: pragur
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl


Publikacje

  • Jan Górski,Doświadczenie uczniowskie a relacje z uczniem. in Problemy dydaktyki fizyki. Czeszów-Wrocław 2017, editors: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz ISBN: 978-83-7977-322-0,Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr, Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr (2017)
  • Elżbieta Małkiewicz, Andrzej Krajna, Krystyna Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Jan Górski,Nauczanie fizyki przyjazne rozwojowi ,Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 147-182.