prof Jan Kołaczkiewicz

Telefon: (71) 375 9480
Login: kolacz
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl


Publikacje

 • Michał Szcześniak, Czesław Oleksy, Jakub Śliwiński, Rafał Szukiewicz, Marcin Wiejak, Jan Kołaczkiewicz,Energetics of holmium adsorption on Mo(1 1 2) surface,Applied Surface Science 330 (2015) 172–177
 • J. Śliwiński, M. Wiejak, J. Kołaczkiewicz, I.N. Yakovkin,Indirect interaction in Ag and Pd adsorbed layers on the Mo(1 1 2) surface ,Applied Surface Science 265 (2013) 615-620.
 • J. Śliwiński, M. Wiejak, Sz. Klein, J. Kołaczkiewicz, I.N. Yakovkin,Lateral interactions and zigzag chains of Ho on the Mo(110) surface ,Surface Science 606 (2012) 21-27.
 • Marcin Wiejak, Maciej Jankowski, Ivan Yakovkin, Jan Kołaczkiewicz,Adsorption of Nd on the Mo(1 1 0) surface,Applied Surface Science 256 (2010) 4834-4838.
 • C. Tomas, S. Stepanovskyi, Sz. Klein, J. Śliwiński, J. Kołaczkiewicz,The adsorption of Ni on the Mo(111) crystal face,Vacuum 83 (2009) 1368-1375.
 • M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz,Gd adsorption on the Mo(211) surface ,Surface Science 603 (2009) 1018-1025.
 • R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, I. N. Yakovkin ,Zigzag chain structures of Gd on the Mo(110) surface,Surface Science 602 (2008) 2610.
 • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz,Adsorption of Sm and Gd on the Mo (111) face,Surface Science 602 (2008) 3043-3050.
 • M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz,Valence changes of Sm atoms adsorbed on Mo (211) surface,Surface Science 602 (2008) 3721.
 • M. Kuchowicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz ,Scanning tunneling microscopy investigation of clean (211) surface of Ta and Mo ,Surface Science 600 (2006) 1600-1603.
 • D.B. Dańko, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,Growth and thermal stability of ultra-thin Ag and Au layers on Mo(111) surface,Surface Science 600 (2006) 2258-2267.
 • I.N. Yakovkin, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,STM study of the Mo(112) and Mo(111) surfaces,Surface Science 600 (2006) L240-L244.
 • D.B. Dańko, M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz,Adsorbate-induced surface rearrangement of the system Pd/Mo(111) ,Surface Science 552 (2004) 111-122.
 • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbed metal layer. Part I: Au,Surface Science 548 (2004) 246-258.
 • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbedmetal layer. Part II: Ag,Surface Science 548 (2004) 259-268.
 • S. Stepanovskyy, I. Ubogyi, J. Kołaczkiewicz,Ag and Au thin layers on Ta(211) face,Surface Science 572 (2004) 206-216.
 • R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,Faceting of the Ta(111) surface covered by thin films of Pd,Surface Science Letters 547 (2003) L837-L839.
 • C.Tomas, T. Ossowski, J. Kołaczkiewicz,Growth and Thermal stability of Fe and Ni adsorption layers on the Ta(111) crystal face,Surface Science 494 (2001) 183-196.