docent Krystyna Sujak-Lesz

Telefon: (71) 375 9497, 9268
Login: klesz
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl


Publikacje

 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Problemy dydaktyki fizyki. Czeszów-Wrocław 2017, eds: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, ISBN: 978-83-7977-322-0,Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr, Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr (2017)
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Cele nauczania fizyki dziś – problem, który trzeba przemyśleć na nowo, w: Problemy dydaktyki fizyki,  red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Problemy dydaktyki fizyki (2015) 55-58
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Problemy dydaktyki fizyki,Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) s. 308.
 • Elżbieta Małkiewicz, Andrzej Krajna, Krystyna Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Jan Górski,Nauczanie fizyki przyjazne rozwojowi ,Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 147-182.
 • Andrzej Krajna, Jan Lesz, Krystyna Sujak-Lesz, Elżbieta Małkiewicz, Leszek Ryk, Budować wspólnotę w różnorodności/Building Community in Diversity,Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław (2012) s. 234.
 • Andrzej Krajna, Krystyna Sujak-Lesz,Eksperyment uczniowski na lekcjach przyrody i fizyki w szkole, Problemy dydaktyki fizyki, Krośnice-Wrocław 2011, 259-265, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,10 lat działalności Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Krośnice-Wrocław 2011, 325-336, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Nilza Costa, Helder Caixinha, Joanne Courtney, Mick Dunne, Stanislaw Dylak, Ani Epitropova,Jack Holbrook,Andrzej Krajna,Jari Lavonen,Jan Lesz, Claes Malmberg,Luis Marques, Susana Caixinha, Mariyna Mehandzhieva, Veijo Meis,Mila Rannikmae, Leszek Ryk, Malcolm Smith, Krystyna Sujak-Lesz, ...,EuSTD-web. ,Project Report, November (2009) p. 100.
 • K. Sujak-Lesz, A. Krajna, M. Jurecki,Nauczanie fizyki w szkole dziś -jakie jest? Notatki do diagnozy, [w:] K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna (red.), Jarmark pomysłów edukacyjnych. Notatnik nauczycieli nie tylko przedmiotów przyrodniczych ,Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław (2008) s. 153-158.
 • Zespół projektowy Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr. (w tym L. Ryk , K. Sujak-Lesz), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim, [w]: ,Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli red. B. Walkiewicz, Wyd. CODN, Warszawa (2006)
 • K. Sujak-Lesz, A. Krajna,O programie doskonalących studiów podyplomowych „Pedagogika ucznia w centrum - technologia informacyjna - zmiana w edukacji", Wokół pedagogiki ucznia w centrum,MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 15-17.
 • A. Krajna, E. Małkiewicz, K. Sujak-Lesz,Wiedza potoczna ucznia i jej wykorzystanie w edukacji, Wokół pedagogiki ucznia w centrum,MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 195-206.
 • A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz,O nowych trendach w edukacji, czyli o tym, co przynosi życie - notatki do diagnozy", Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 8-10.
 • M. Fankanowski, K. Chmieleńska, A. Chybicka, A. Krajna, A. Pereświet-Sołtan, K. Sujak-Lesz,Kształcenie studentów w czasach globalizacji i zagrożenia bezrobociem, Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole ,MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 13-18.
 • A. Krajna, K. Sujak-Lesz,Wypowiedź uczniowska jako źródło informacji o obrazie świata ucznia ,Nauczanie przyrody wybrane zagadnienia, praca zbiór, pod redakcją E. Arciszewskiej i S. Dylaka, Wydawnictwa CODN, Warszawa (2005) 107-121.
 • M. Kochan-Wójcik, A. Krajna, E. Małkiewicz, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, M. Tkocz,Nowi nauczyciele na nowe czasy, z doświadczeń kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim 2000-2005 ,MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) .
 • A. Krajna K. Sujak-Lesz, Stawanie się refleksyjnym nauczycielem. Ujęcie instytucjonalne,Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej 1 (2002) 5-10.
 • A. Krajna,K. Sujak-Lesz, Pisemna wypowiedź ucznia-jak ją interpretować? ,Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej 2 (2002) 111-116.
 • K. Sujak-Lesz (red. nauk), Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna,Wydawnictwa CODN, Warszawa (2002)
 • K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna, E. Dębowska, Physics Teacher in Working Group,International Conference Physics Teacher Education Beyond 2000, Selected Contributions, ed. RoserPinto and Santiago Surinach, Elsevier (2001) 253-255.
 • A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, J. Trna,O osiągnięciach szkolnych uczniów- inaczej , Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej 3-4 (2001) 201-217.