docent Leszek Ryk

Telefon: (71) 375 9497, 9268
Login: lryk
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl


Publikacje

 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Problemy dydaktyki fizyki. Czeszów-Wrocław 2017, eds: Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, ISBN: 978-83-7977-322-0,Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr, Zakład Nauczania Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej UWr (2017)
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Cele nauczania fizyki dziś – problem, który trzeba przemyśleć na nowo, w: Problemy dydaktyki fizyki,  red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Problemy dydaktyki fizyki (2015) 55-58
 • Andrzej Majhofer, Leszek Ryk, Małgorzata Kunisz-Wysocka, Grażyna Sznajd, Krzysztof Gebura, Zygmunt Mazur, Dobromiła Szczepaniak, Władysław Błasiak, Piotr Skurski,Jesienna dyskusja o celach nauczania fizyki w szkole,Problemy dydaktyki fizyki (2015) 109-116
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,Problemy dydaktyki fizyki,Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) s. 308.
 • Elżbieta Małkiewicz, Andrzej Krajna, Krystyna Sujak-Lesz, Leszek Ryk, Jan Górski,Nauczanie fizyki przyjazne rozwojowi ,Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 147-182.
 • Andrzej Krajna, Jan Lesz, Krystyna Sujak-Lesz, Elżbieta Małkiewicz, Leszek Ryk, Budować wspólnotę w różnorodności/Building Community in Diversity,Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław (2012) s. 234.
 • Leszek Ryk,Nauka w systemie wiedzy ludzkiej, Problemy dydaktyki fizyki, Krośnice-Wrocław 2011, 51-69, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz,10 lat działalności Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Krośnice-Wrocław 2011, 325-336, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Nilza Costa, Helder Caixinha, Joanne Courtney, Mick Dunne, Stanislaw Dylak, Ani Epitropova,Jack Holbrook,Andrzej Krajna,Jari Lavonen,Jan Lesz, Claes Malmberg,Luis Marques, Susana Caixinha, Mariyna Mehandzhieva, Veijo Meis,Mila Rannikmae, Leszek Ryk, Malcolm Smith, Krystyna Sujak-Lesz, ...,EuSTD-web. ,Project Report, November (2009) p. 100.
 • Zespół projektowy Centrum Edukacji Nauczycielskiej UWr. (w tym L. Ryk , K. Sujak-Lesz), Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim, [w]: ,Praktyki pedagogiczne w systemie kształcenia nauczycieli red. B. Walkiewicz, Wyd. CODN, Warszawa (2006)
 • A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz,O nowych trendach w edukacji, czyli o tym, co przynosi życie - notatki do diagnozy", Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole, MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) 8-10.
 • M. Kochan-Wójcik, A. Krajna, E. Małkiewicz, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, M. Tkocz,Nowi nauczyciele na nowe czasy, z doświadczeń kształcenia nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim 2000-2005 ,MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2005) .
 • L. Ryk,Zadania i organizacja wojewódzkiej administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska na przykładzie województwa dolnośląskiego. [W:] Organizacja władz publicznych w Polsce, Czechach, Słowacji w zakresie ochrony środowiska a członkostwo w Unii Europejskiej, pod red. Jerzego Sommera.,Wyd. TNPOŚ, Wrocław (2004) 7-11.
 • L. Ryk,"Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska". [W:] Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju kultury,Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Kraków-Warszawa (2003) 75-79.
 • K. Sujak-Lesz, L. Ryk, A. Krajna, E. Dębowska, Physics Teacher in Working Group,International Conference Physics Teacher Education Beyond 2000, Selected Contributions, ed. RoserPinto and Santiago Surinach, Elsevier (2001) 253-255.
 • A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz, J. Trna,O osiągnięciach szkolnych uczniów- inaczej , Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej 3-4 (2001) 201-217.