dr Maciej Kuchowicz

Telefon: (71) 375 9466
Login: macko20
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: Nov. 30, 2007
Temat: Badanie struktury elektronowej wybranych pierwiastków metali ziem rzadkich zaadsorbowanych na ścianie (211)Mo
Osoba: mgr Maciej Kuchowicz
Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz

Publikacje

 • M. Kuchowicz,Coadsorption of samarium with oxygen on the molybdenum (211) surface,Applied Surface 256 (2010) 4818-4821.
 • M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz,Gd adsorption on the Mo(211) surface ,Surface Science 603 (2009) 1018-1025.
 • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz,Adsorption of Sm and Gd on the Mo (111) face,Surface Science 602 (2008) 3043-3050.
 • M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz,Valence changes of Sm atoms adsorbed on Mo (211) surface,Surface Science 602 (2008) 3721.
 • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, D. Grodzińska,Dependence of STM images on bias polarity for Sm layers on Mo(110) and Mo(211) surfaces,Acta Physica Polonica A 114 (2008) S59-S69.
 • M. Kuchowicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz ,Scanning tunneling microscopy investigation of clean (211) surface of Ta and Mo ,Surface Science 600 (2006) 1600-1603.
 • D.B. Dańko, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,Growth and thermal stability of ultra-thin Ag and Au layers on Mo(111) surface,Surface Science 600 (2006) 2258-2267.
 • I.N. Yakovkin, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,STM study of the Mo(112) and Mo(111) surfaces,Surface Science 600 (2006) L240-L244.
 • D.B. Dańko, M. Kuchowicz, J. Kołaczkiewicz,Adsorbate-induced surface rearrangement of the system Pd/Mo(111) ,Surface Science 552 (2004) 111-122.
 • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbed metal layer. Part I: Au,Surface Science 548 (2004) 246-258.
 • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbedmetal layer. Part II: Ag,Surface Science 548 (2004) 259-268.