mgr Marcin Wiejak

Telefon: (71) 375 9466
Login: mwiejak
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: Feb. 6, 2015
Temat: Wykorzystanie ilościowej analizy dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów do badania liniowych struktur metali ziem rzadkich na powierzchni W(110)
Osoba: mgr Marcin Wiejak
Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz

Publikacje

  • Michał Szcześniak, Czesław Oleksy, Jakub Śliwiński, Rafał Szukiewicz, Marcin Wiejak, Jan Kołaczkiewicz,Energetics of holmium adsorption on Mo(1 1 2) surface,Applied Surface Science 330 (2015) 172–177
  • J. Śliwiński, M. Wiejak, J. Kołaczkiewicz, I.N. Yakovkin,Indirect interaction in Ag and Pd adsorbed layers on the Mo(1 1 2) surface ,Applied Surface Science 265 (2013) 615-620.
  • J. Śliwiński, M. Wiejak, Sz. Klein, J. Kołaczkiewicz, I.N. Yakovkin,Lateral interactions and zigzag chains of Ho on the Mo(110) surface ,Surface Science 606 (2012) 21-27.
  • Marcin Wiejak, Maciej Jankowski, Ivan Yakovkin, Jan Kołaczkiewicz,Adsorption of Nd on the Mo(1 1 0) surface,Applied Surface Science 256 (2010) 4834-4838.