mgr Piotr Wieczorek

Telefon: (71) 375 9349
Login: wipi
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl


Publikacje

  • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek, Determination of mass sensitivity of crystal quartz resonators at students' laboratory , Eur. J. Phys. 31 (2010) 257-265.
  • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek,Wyznaczanie czułości masowej rezonatora kwarcowego w zaawansowanej pracowni fizycznej ,Aparatura badawcza i dydaktyczna Tom XIV, Nr 3 (2009) 61-68.
  • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek,Wyznaczanie czułości masowej rezonatora kwarcowego w zaawansowanej pracowni fizycznej,Aparatura badawcza i dydaktyczna Tom XIV Nr 3 (2009) 61-68.