dr Rafał Szukiewicz

Telefon: (71) 375 9466
Login: szuszu
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: Dec. 17, 2007
Temat: Badanie struktury atomowej i elektronowej warstw adsorpcyjnych Gd i Sm na powierzchni Mo(110) i Mo(111)
Osoba: mgr Rafał Szukiewicz
Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz

Publikacje

  • Michał Szcześniak, Czesław Oleksy, Jakub Śliwiński, Rafał Szukiewicz, Marcin Wiejak, Jan Kołaczkiewicz,Energetics of holmium adsorption on Mo(1 1 2) surface,Applied Surface Science 330 (2015) 172–177
  • R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, I. N. Yakovkin ,Zigzag chain structures of Gd on the Mo(110) surface,Surface Science 602 (2008) 2610.
  • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz,Adsorption of Sm and Gd on the Mo (111) face,Surface Science 602 (2008) 3043-3050.
  • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, D. Grodzińska,Dependence of STM images on bias polarity for Sm layers on Mo(110) and Mo(211) surfaces,Acta Physica Polonica A 114 (2008) S59-S69.
  • D.B. Dańko, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,Growth and thermal stability of ultra-thin Ag and Au layers on Mo(111) surface,Surface Science 600 (2006) 2258-2267.
  • I.N. Yakovkin, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,STM study of the Mo(112) and Mo(111) surfaces,Surface Science 600 (2006) L240-L244.
  • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbed metal layer. Part I: Au,Surface Science 548 (2004) 246-258.
  • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbedmetal layer. Part II: Ag,Surface Science 548 (2004) 259-268.
  • R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,Faceting of the Ta(111) surface covered by thin films of Pd,Surface Science Letters 547 (2003) L837-L839.