dr Rafał Szukiewicz

Telefon: (71) 375 9466
Login: szuszu
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: Dec. 17, 2007
Temat: Badanie struktury atomowej i elektronowej warstw adsorpcyjnych Gd i Sm na powierzchni Mo(110) i Mo(111)
Osoba: mgr Rafał Szukiewicz
Promotor: prof. dr hab. Jan Kołaczkiewicz

Publikacje

  • Katarzyna Gas, Jarosław Z. Domagala, Rafał Jakiela, Gerd Kunert, Piotr Dłużewski, Edyta Piskorska-Hommel, Wojciech Paszkowicz, Dariusz Sztenkiel, Maciej J. Winiarski, Dorota Kowalska, Rafał Szukiewicz, Tomasz Baraniecki, Andrzej Miszczuk, Detlef Hommel, Maciej Sawicki ,Impact of substrate temperature on magnetic properties of plasmaassisted molecular beam epitaxy grown (Ga,Mn)N,Journal of Alloys and Compounds 747 (2018) 946-959
  • Michał Szcześniak, Czesław Oleksy, Jakub Śliwiński, Rafał Szukiewicz, Marcin Wiejak, Jan Kołaczkiewicz,Energetics of holmium adsorption on Mo(1 1 2) surface,Applied Surface Science 330 (2015) 172–177
  • R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz, I. N. Yakovkin ,Zigzag chain structures of Gd on the Mo(110) surface,Surface Science 602 (2008) 2610.
  • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, S. Stepanovsky, J. Kołaczkiewicz,Adsorption of Sm and Gd on the Mo (111) face,Surface Science 602 (2008) 3043-3050.
  • M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, D. Grodzińska,Dependence of STM images on bias polarity for Sm layers on Mo(110) and Mo(211) surfaces,Acta Physica Polonica A 114 (2008) S59-S69.
  • D.B. Dańko, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,Growth and thermal stability of ultra-thin Ag and Au layers on Mo(111) surface,Surface Science 600 (2006) 2258-2267.
  • I.N. Yakovkin, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,STM study of the Mo(112) and Mo(111) surfaces,Surface Science 600 (2006) L240-L244.
  • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbed metal layer. Part I: Au,Surface Science 548 (2004) 246-258.
  • J. Kołaczkiewicz, M. Kuchowicz, R. Szukiewicz,Thermal stability of the Ta(111) surface covered with chemisorbedmetal layer. Part II: Ag,Surface Science 548 (2004) 259-268.
  • R. Szukiewicz, J. Kołaczkiewicz,Faceting of the Ta(111) surface covered by thin films of Pd,Surface Science Letters 547 (2003) L837-L839.