dr Robert Konieczny

Telefon: (71) 375 9336
Login: robi
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: Nov. 5, 2013
Temat: Badanie oddziaływania atomów domieszkowych rozpuszczonych w żelazie za pomocą spektroskopii mössbauerowskiej
Osoba: mgr Robert Konieczny
Promotor: dr hab. Jan Chojcan, prof. UWr

Publikacje

 • R. Idczak, K. Idczak, R. Konieczny,Fe0.88Cr0.12 and Fe0.85Cr0.15 alloys exposed to air at 870 K studied by TMS, CEMS and XPS ,Physica B: Physics of Condensed Matter 528 (2018) 27–36
 • Rafał Idczak, Karolina Idczak, Robert Konieczny,Corrosion of Polycrystalline Fe-Si Alloys Studied by TMS, CEMS, and XPS ,Corrosion 74(6) (2018) 623-634
 • R. Konieczny, J. Chojcan,Thermodynamic Properties of Dilute Fe–Ge Alloys Studied by the 57Fe Mössbauer Spectroscopy,,ACTA PHYSICA POLONICA A 134 No.5 (2018) 1053-1057
 • Robert Konieczny , Rafał Idczak,Thermodynamic properties of dilute Co-Fe solid solutions studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy,Nukleonika 62(2) (2017) 09115
 • R. Konieczny, R. Idczak, J. Chojcan, A Study of Thermodynamic Properties of Dilute Fe–Au Alloys by the 57Fe Mössbauer Spectroscopy,Acta Physica Polonica A 131 (2017) 255-258
 • K. Idczak, R. Idczak, R. Konieczny,An investigation of the corrosion of polycrystalline iron by XPS, TMS and CEMS,Physica B 491 (2016) 37–45 491 (2016) 37–45
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,A study of thermodynamic properties of dilute Fe-Ru alloys by 57Fe Moessbauer spectroscopy,Hyperfine Interactions 237 (2016) 53
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,An Enthalpy of Solution of Silicon in Iron Studied by 57Fe Mössbauer Spectroscopy,Acta Physica Polonica A 129(3) (2016) 367
 • R. Konieczny, R. Idczak,Moessbauer study of Fe-Re alloys prepared by mechanical alloying,Hyperfine Interactions 237 (2016) 12
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak,Atomic short-range order in mechanically synthesized iron based Fe-Zn alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy,Nukleonika 60(1) (2015) 69-73
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jan Chojcan,Interactions between osmium atoms dissolved in iron observed by the 57Fe Mössbauer spectroscopy,Nukleonika 60(1) (2015) 75-79
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan,Mean hyperfine fields at 57Fe in dilute iron-based alloys studied by Mössbauer spectroscopy,Nukleonika 60(1) (2015) 39-42
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny,Temperature dependence of the short-range order parameter for Fe0.90Cr0.10 and Fe0.88Cr0.12 alloys,Nukleonika 60(1) (2015) 35-38
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan,Hyperfine fields at 57Fe in dilute iron-based alloys determined by Mössbauer spectroscopy,Physica Scripta 90 (2015) 045801
 • R. Idczak, M. Sachanbiński, J. Chojcan, R. Konieczny,Nanostructure of Amber Observed by Positronium Probes,Acta Physica Polonica A 128 (2015) 64
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan ,A study of dilute Fe-Os alloys by 57Fe Mossbauer spectroscopy,Physica B. 437 (2014) 4-9
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,A study of defects in iron-based binary alloys by the Moessbauer and positron annihilation spectroscopies ,Journal of Applied Physics 115 (2014) 103513
 • Rafał Idczak , Karolina Idczak, Robert Konieczny ,Oxidation and surface segregation of chromium in Fe–Cr alloys studied by Mössbauer and X-ray photoelectron spectroscopy,Journal of Nuclear Materials 452 (2014) 141–146
 • R. Idczak, R. Konieczny,Behaviour of vacancies in dilute Fe–Re alloys: a positron annihilation study,Applied Physics A 117 (2014) 1785–1789
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan,Thermodynamic properties of Au-Fe alloys studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy,NUKLEONIKA 58(1) (2013) 93-97.
 • Jan Chojcan, Michał Sachanbiński, Rafał Idczak, Robert Konieczny,Positron annihilation in precious and common opals,NUKLEONIKA 58(1) (2013) 225-228.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Short-range order in iron alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Solid State Communications 159 (2013) 22-25.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jan Chojcan, Mössbauer studies of interactions between titanium atoms dissolved in iron,Hyperfine Interact 219 (2013) 121-127.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Thermodynamic properties of Fe-Ni solid solutions studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Physica B 407 (2012) 235-239.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Weronika Szarypo, Jan Chojcan, An enthalpy of solution of rhenium in iron studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy,Hyperfine Interact 206 (2012) 135-139.
 • Robert Konieczny, Rafał Idczak, Jakub Elsner, Jan Chojcan, An enthalpy of solution of platinum in iron studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy,Hyperfine Interact 206 (2012) 119-124.
 • Rafał Idczak, Robert Konieczny, Jan Chojcan, Atomic short-range order in iron based Fe-Mo alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Hyperfine Interact 208 (2012) 1-6.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,An enthalpy of solution of chromium in iron studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Physica B 407 (2012) 2078-2081.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Atomic short-range order in Fe1-x Crx alloys studied by 57Fe Mössbauer spectroscopy ,Journal of Physics and Chemistry of Solids 73 (2012) 1095-1098.
 • R. Idczak, R. Konieczny, J. Chojcan,Study of defects in Fe-Re and Fe-Mo alloys by the Mössbauer and positron annihilation spectroscopies ,Solid State Communications 152 (2012) 1924-1928.
 • R. Idczak, R. Konieczny, Z. Konieczna, J. Chojcan,An Enthalpy of Solution of Cobalt and Nickel in Iron Studied with 57Fe Mössbauer Spectroscopy, Proceedings of the All-Polish Seminar on Mössbauer Spectroscopy. Warsaw. Poland, June 18-21, 2010,ACTA PHYSICA POLONICA A Vol. 119 (2011) 37-40.
 • Jan Chojcan, Robert Konieczny, Andrzej Ostrasz, Rafał Idczak, A dilute-limit heat of solution of molybdenum in iron studied with 57Fe Mössbauer spectroscopy , Hyperfine Interact 196 (2010) 377-383.