dr Tomasz Greczyło

Telefon: (71) 375 9490
Login:
E-mail: login@ifd.uni.wroc.pl
Strona WWW:http://www.greczylo.ifd.uni.wroc.pl

Doktorat:Data: June 16, 2006
Temat: Doświadczenia studenckie wspomagane komputerem w II pracowni fizycznej - projekty i realizacja
Osoba: mgr Tomasz Greczyło
Promotor: dr hab. Ewa Dębowska prof. UWr.

Publikacje

 • Marek Thomas, Tomasz Greczyło,Wyzwania przyszłości - Uwagi i refleksje współautorów podstawy programowej z fizyki dla różnych typów szkół i etapów kształcenia,Refleksje 3 (2018) 52-60
 • Krzysztof Błaszczak, Joanna Borgensztajn, Tomasz Greczyło, Anna Kosowska, Tomasz Nowacki, Grażyna Skirmuntt, ,SCENARIUSZE lekcji przedmiotów przyrodniczych w ośmioletniej szkole podstawowej,Ośrodek Rozwoju Edukacji, ISBN 978-83-66047-02-0, Warszawa 2018 (2018)
 • E. Dębowska, T. Greczyło,Role of Key Competences in Physics Teaching and Learning [W:] Key Competences in Physics Teaching and Learning Selected Contributions from the International Conference GIREP EPEC 2015, Wrocław Poland, 6–10 July 2015, eds: Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska ,Springer International Publishing Switzerland (2017)
 • Tomasz Greczyło, Mirela Kaczmarek, Adam Zatoń,Pomiary wideo przy użyciu Trackera.,TiK w edukacji 3 (2017) 47-49
 • Tomasz Greczyło,Decyzję podejmują nauczyciele,Foton 137 (2017) 47-54
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska, Piotr Skurski, Paweł Barczyński,I Kongres Nauczycieli Fizyki 2018 – spotkajmy się w Łodzi.,Foton 137 (2017) 61-63
 • Tomasz Greczyło,Zestawy materiałów dla nauczycieli szkół ćwiczeń – przyroda, Zestaw 5 Zeszyt 3: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji fizycznej,Ośrodek Rozwoju Edukacji (2017)
 • M. Musialik, T. Greczyło,CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1,Instytut Badań Edukacyjnych (2017) 1-33
 • Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło,Key Competences in Physics Teaching and Learning, editors Ewa Dębowska and Tomasz Greczyło.,Proceedings of INTERNATIONAL CONFERENCE GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland (2016) s. 310
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska,Formation of Key Competencies through Information and Communication Technology,Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice, Proceedings of the GIREP-MPTL 2014 International Conference held in Palermo, Italy, July 7 - 12, 2014 (2015) 601-606
 • Bruce Mason, Ewa Dębowska, Tanwa Arpornthip, Raimund Girwidz, Tomasz Greczyło, Antje Kohnle, Trevor Melder, Marisa Michelini, Lorenzo Santi, Jorge Silva,Report and Recommendations on Multimedia Materials for Teaching and Learning Quantum Physics, Il nuovo cimento C 38(3) (2015) 103
 • E. Dębowska, R. Girwidz, T. Greczyło, A. Kohnle, B. Mason, L. Mathelitsch, T. Melder, M. Michelini, I. Ruddock, J. Silva,Report and recommendations on multimedia materials for teaching and learning electricity and magnetism,European Journal of Physics 34 (2013) L47-L54.
 • Tomasz Greczyło,Laboratorium przyrodnicze wspierane TI,Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7432-992-7 (2013) pp. 283-296.
 • T. Greczyło,Program spotkań koła naukowego w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji: Kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne,Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Zbigniew B. Gaś (red.) Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEiI, ISBN 978-83-62074-65-5 (2013) pp. 89-113.
 • S. Plebański, T. Greczyło, R. Jakubowski,Fizyka. Innowacyjny program wsparcia uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, DSW, ISBN 978-83-63377-24-3 (2013) pp.1-60.
 • A. Cieślik, T. Greczyło, M. Śliwińska-Długosz,Przewodnik dla użytkowników produktu finalnego projektu Fundacji Edukacji Międzynarodowej "Szlifowanie Diamentów. Innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych", Fundacja Edukacji Międzynarodowej (2013) pp. 1-42.
 • T. Greczyło,Program spotkań koła naukowego w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji: Kompetencje matematyczne i podstawowe naukowo-techniczne w: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Zbigniew B. Gaś (red.) ,Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEiI (2013) 89-113
 • Tomasz Greczyło (tłumaczenie), Przewodnik Coach 6,książka ISBN: 978-83-935621-0-7 (2012) 1-231.
 • Tomasz Greczyło, partnerzy projektu MOSEM2,MOSEM2 Teacher Guide, Modelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of superconductivity and electromagnetism based on minds-on simple experiments ,Simplicatus Research and Development AS, Lillestrøm, Norway, ISBN 978-82-8130-058-3, 1- 143. (2011)
 • Dobromiła Szczepaniak, Tomasz Greczyło, Przyroda – szansa na integrację przedmiotów przyrodniczych w liceum? Problemy dydaktyki fizyki, Krośnice-Wrocław 2011, 125-129, ISBN 978-83-7432-732-9, (2011)
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska, O seminariach szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu MOSEM2 ,Nauczanie przedmiotów przyrodniczych tom Nr 40 (2011) 41-48.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek, Determination of mass sensitivity of crystal quartz resonators at students' laboratory , Eur. J. Phys. 31 (2010) 257-265.
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska,Zestaw podstawowych doświadczeń projektu MOSEM ,Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych tom Nr 33 (1) (2010) 45-51.
 • Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło, partnerzy projektu MOSEM, MOSEM: Minds-on experimental equipment kits in Superconductivity and ElectroMagnetism for the continuing vocational training of upper secondary school physics teachers: Simplicatus AS, Lillestrom, Norway, MOSEM Teacher Guide ISBN 978-82-8130-059-0, s. 179, (2010)
 • T. Greczyło, M. Michelini, L. Santi, A. Stefanel, Measuring and analyzing the resistivity break down of high temperature superconductors in a didactic laboratory ,Il nuovo cimento Vol. 33 C, N. 3 (2010) 147-155.
 • T. Greczyło, F. Bouquet, G. Ireson, M. Michelini, V. Engstrøm, High-Tech Kit—The set of advanced activities from the MOSEM project ,Il nuovo cimento, Vol. 33 C, N. 3 (2010) 221-229.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska,Auger electron spectroscopy for the advanced student laboratory,Eur. J. Phys. 30 (2009) 311-323.
 • Tomasz Greczyło, Piotr Mazur, Ewa Dębowska, Piotr Wieczorek,Wyznaczanie czułości masowej rezonatora kwarcowego w zaawansowanej pracowni fizycznej,Aparatura badawcza i dydaktyczna Tom XIV Nr 3 (2009) 61-68.
 • Tomasz Greczyło, Ewa Dębowska,Comment on 'Finding viscosity of liquids from Brownian motion at students' laboratory' and 'Brownian motion using video capture',Eur. J. Phys. L39-L41. 28 (2007) L39-L41.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Makroskopowy model mikroskopu sił atomowych w zaawansowanej pracowni fizycznej,Aparatura Badawcza i Dydaktyczna tom XII nr 2-3 (2007) 73-84.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,The macroscopic model of an atomie force microscope in the students' laboratory ,European Journal of Physics 27 (2006) 501-513.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Finding viscosity of liquids from Brownian motion at students laboratory ,Eur. J. Phys. 26 (2005) 827-833.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Ruchy Browna z kamerą wideo,Aparatura badawcza i dydaktyczna t. X, nr 2 (2005) 172.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Mikroskop polowy w zaawansowanej pracowni fizycznej ,Aparatura Badawcza i Dydaktyczna tom X, nr 4 (2005)
 • T. Greczyło, E. Dębowska,The Macroscopic Model of a Scanning Force Microscope,Proceedings of the 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (EPS-MPLT 10), Berlin (2005) 1-6.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Aparat rentgenowski w zaawansowanej pracowni fizycznej,Aparatura badawcza i dydaktyczna t. IX, nr 2 (2004) 118-125.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Digital video camera and ultrasonic distance sensor examine coupled torsional and longitudinal oscillations,Proceedings of MPTL-7 (2003)
 • Tomasz Greczyło, Strona www wspomagająca nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem cyfrowych filmach wideo,XIX Konferencja Informatyka w szkole, 10-13.09.2003 (2003) 290-291.
 • T. Greczyło, E. Dębowska,Using a digital video camera to examine coupled oscillations,European Journal of Physics 23 (2002) 441-447.
 • T. Greczyło, E. Dębowska, Digital video camera and ultrasonic distance sensor examine coupled torsional and longitudinal oscillations ,Proceedings of MPTL-7 (2002) http://informando.infm.it/MPTL/proceedings.htm (2002)